كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
مخمس احمد محمود امپراطور ...... سه شنبه 99/10/23
هر سبک سر رفيق و همدم نيست ...... سه شنبه 99/10/23
آدم آدم نمانده است افسوس ...... سه شنبه 99/10/23
چو سبزه سبز و چون گل تازه باشي ...... سه شنبه 99/10/23
به لب بيگانه بودم با لبت آمخته ام کردي ...... دوشنبه 99/10/1
کم تمنا کن به شهرستان تلبيس و اجل ...... دوشنبه 99/10/1
کاش دستارِ سرت گردد براي من کفن ...... دوشنبه 99/10/1
مخمس - گاه مولانا گه يوسف گه عيسي بينمت ...... دوشنبه 99/10/1
هديه نقاشي پنسلي ...... دوشنبه 99/10/1
رسم پنسلي احمد محمود امپراطور ...... دوشنبه 99/10/1
اينجا به جز سياهي سياستمدار نيست ...... دوشنبه 99/10/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها