كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
شود هامون گلستان از کراماتِ تماشايت ...... يكشنبه 99/4/29
تو کهکشاني و خورشيدي خانگي داري ...... يكشنبه 99/4/29
فداي آن دل پاکت شوم من ...... يكشنبه 99/4/29
به بيوفايي ات اي يار يار تر ميشم ...... يكشنبه 99/4/29
براي من ز لبت جرعه اي شراب بده ...... يكشنبه 99/4/29
کرونـا رخ ارغـوانم گرفت ...... سه شنبه 99/4/24
القصه که در کشور ما قصه اي خون است ...... سه شنبه 99/4/24
به جانم جان ديگر ده مرا رنج و تعب کافيست ...... سه شنبه 99/4/24
ز عطرِ دامنِ حسن اش بهار خنديدم ...... سه شنبه 99/4/10
به شهرِ عاشقان گلدسته باشي ...... شنبه 99/4/7
  ==>   ليست آرشيو شده ها