كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
بازاري چاپلوسي گرم است گــرم ياران ...... جمعه 97/8/25
تا نهادم لب به لبهايش لبان سرخ شد ...... چهارشنبه 97/8/23
تو ناز و نازنين بودي و استي ...... سه شنبه 97/8/22
قدري نکته شناس بايد کرد ...... پنج شنبه 97/8/17
زندگي ...... پنج شنبه 97/8/10
زندگي را تلاش بايد کرد ...... سه شنبه 97/8/8
کس در وفا به مهر و وفايت نميرسد ...... دوشنبه 97/8/7
زنــدگي لاالــــه الاهــــو ...... شنبه 97/8/5
به هرکه دست تو بوسيد اعتماد نکن ...... چهارشنبه 97/8/2
شاعر شده اند بسي و عاشق نشدن ...... سه شنبه 97/8/1
تو را به وسعتِ عشق و ترانه مي بوسم ...... سه شنبه 97/8/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها