كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
وطن در دست بيماران آدمخوار افتاده ...... سه شنبه 97/2/4
راي نمي دهم ...... پنج شنبه 97/1/30
روزگار است يک الاغ همراهي تازي داشتي ...... پنج شنبه 97/1/30
بيا که آمدنت نوبهار مي آرد ...... سه شنبه 97/1/21
اگر جمال تو با آب ديده تر بينم ...... چهارشنبه 97/1/15
شاعر ...... چهارشنبه 97/1/15
دلم شکستي و از رفتنت خبر دادي ...... سه شنبه 97/1/14
گردش ايام ...... دوشنبه 97/1/13
مشاعره ...... دوشنبه 97/1/13
کبابّ مرغ دلم خوردي نوش جانت باد ...... يكشنبه 97/1/12
تبريک بـاد سال نو و، نوبهار تان ...... چهارشنبه 97/1/1
  ==>   ليست آرشيو شده ها