كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
يک لحظه نمي باشي پريشان تو ميشم ...... دوشنبه 98/9/18
دلربايي دو جهان کسبِ هنر ميخواهد ...... يكشنبه 98/9/17
از ما مخواه که ترکِ ميء لاله گون کنيم ...... يكشنبه 98/9/17
شعر و نقاشي صلح ...... يكشنبه 98/9/17
وقتي تو باشي عشق فقط يک فسانه است ...... يكشنبه 98/9/17
احمد محمود امپراطور و باقي سمندر ...... چهارشنبه 98/9/6
احمد محمود امپراطور و خانم فوزيه کوفي ...... چهارشنبه 98/9/6
احمد محمود امپراطور و خانم ليلما احمدي ...... سه شنبه 98/9/5
دست ما دستِ اهل آدم نيست ...... شنبه 98/9/2
پيروي بيدل ...... شنبه 98/9/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها