كل عناوين نوشته هاي احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور
[ شناسنامه ]
ز کوچه باغِ تـو امشب گذر نخواهم کرد ...... يكشنبه 97/4/24
پيام قدرداني ليلي جان حبيب از احمد محمود امپراطور ...... پنج شنبه 97/4/21
مخمس احمد محمود امپراطور به غزل ليلي حبيب ...... چهارشنبه 97/4/20
مخمس احمد محمود امپراطور به غزل حضرت امام خميني ره ...... سه شنبه 97/4/19
مخمس احمد محمود امپراطور ...... جمعه 97/4/8
دل خواست خدا خواست که يار تو شدم ...... چهارشنبه 97/4/6
ديشب که تـرا نديده رفتم ...... چهارشنبه 97/4/6
چه صحنه اي ديدن يست که در دنيا نباشي ...... يكشنبه 97/4/3
مخمس احمد محمود امپراطور ...... يكشنبه 97/4/3
تو مرا کردي فراموش نمي دانستم ...... شنبه 97/4/2
  ==>   ليست آرشيو شده ها