سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

یک لحظـــــه نمی باشــــی پریشان تو میشم دلخــــورده، سراسیمــــــه و حیران تو میشم از پشتِ ســــــرِ پنجره با دیده ی خونبـــــار من منتظـــرِ جلـــــــوه ی تابــــــان تو میشم از جنگل و کوه و کمـر و شهر به تنـــــــگم ای قبلــــــه نمـــــــا رو به بیــــابان تو میشم ژولیــــــده و خونین جـــگر و خانـــه بدوشم مجنونِ توهـــــم گوش به فـــــرمان تو میشم یک مصر زلیخایی و تهمت چه ضرور است بــی ولچک و زولانــــــه به زندان تو میشم با حسنِ خودت عالمـی را بُـــردی به یغمــا من محــو همیـــــن بُـــردن آســـان تو میشم در دین خودم کافر و در عشق تو مصروف غــــــارتگر دل صـــــدقه ی ایمان تو میشم لعــــلِ لب و دندان تو هوش از سـر من برد در حســـــرت مخمـــوری چشمـان تو میشم در مجلسِ رنـــــدانِ تو می خوره زیاد است خــاکِ قــــــــدم بـــــاده پــــرستـان تو میشم زیبــــــــــایی تـــو آفت جان گشت برایـــــم در هــــــر نفسِ زنــــدگی تـــــوان تو میشم در میکده و دیـــــــر و کلیسا تو نبـــــــودی در کعبــــــه بیـــا روزی مسلمان تو میشم گه گریه و گهی خنده و گه ناله ی جانسوز از سینـــــه برون آرم و توفــــــان تو میشم روزی به بــــرم آیــی و محمود بـــــگویی قربــــان تو قربــــان تو قربـــــان تو میشم --------------------------------------- بامداد دوشنبه 18 قوس 1398 خورشیدی که برابر میشود به 09 دسامبر 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
یک لحظه نمی باشی پریشان تو میشم عکس و شعر از احمد محمود امپراطور


یک لحظـــــه نمی باشــــی پریشان تو میشم

دلخــــورده، سراسیمــــــه و حیران تو میشم

از پشتِ ســــــرِ پنجره با دیده ی خونبـــــار

من منتظـــرِ جلـــــــوه ی تابــــــان تو میشم

از جنگل و کوه و کمـر و شهر به تنـــــــگم

ای قبلــــــه نمـــــــا رو به بیــــابان تو میشم

ژولیــــــده و خونین جـــگر و خانـــه بدوشم

مجنونِ توهـــــم گوش به فـــــرمان تو میشم

یک مصر زلیخایی و تهمت چه ضرور است

بــی ولچک و زولانــــــه به زندان تو میشم

با حسنِ خودت عالمـی را بُـــردی به یغمــا

من محــو همیـــــن بُـــردن آســـان تو میشم

در دین خودم کافر و در عشق تو مصروف

غــــــارتگر دل صـــــدقه ی ایمان تو میشم

لعــــلِ لب و دندان تو هوش از سـر من برد

در حســـــرت مخمـــوری چشمـان تو میشم

در مجلسِ رنـــــدانِ تو می خوره زیاد است

خــاکِ قــــــــدم بـــــاده پــــرستـان تو میشم

زیبــــــــــایی تـــو آفت جان گشت برایـــــم

در هــــــر نفسِ زنــــدگی تــــاوان تو میشم

در میکده و دیـــــــر و کلیسا تو نبـــــــودی

در کعبــــــه بیـــا روزی مسلمان تو میشم

گه گریه و گهی خنده و گه ناله ی جانسوز

از سینـــــه برون آرم و توفــــــان تو میشم

روزی به بــــرم آیــی و محمود بـــــگویی

قربــــان تو قربــــان تو قربـــــان تو میشم
---------------------------------------

بامداد دوشنبه 18 قوس 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 09 دسامبر 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 98/9/18 ] [ 10:40 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بــــودن من به کنـــــار تو جـــگر میخواهد یک عمــــــر زندگی در بین شرر میخواهد عشق همـــــراهی هوس ساز نگردد هرگز شــــاخِ خشــکیده ی اشجـــــار تبر میخواهد من گهنــکارم و تو پاک تــرین جنس خدای سود دیــــــــدار بسی رفـــع ضرر میخواهد تا رســـــم من به حریــمِ گل و گلزار رخت به مــــــژه روز شبان عــــزمِ سفر میخواهد طوطی شوقِ تـــرا آیینــــــه تنها بس نیست جلوه ی بــــاغ و گلستـــان و شکر میخواهد دلبری مختص خال و خط و رعنایی نیست دلربـــــــــایی دو جهان کسبِ هنر میخواهد خاک گــــردم من اگر پای تو در خاک نهی قـــــدمِ نــــــازِ تو فــــرشِ ز گهــر میخواهد به نــــوازش گــریی گوشِ تو خود میـــدانم غـــــزلِ چنــــــدی ز محمود اثــر میخواهد ---------------------------------------- بامداد پنجشنبه 14 قوس 1398 خورشیدی که برابر میشود به 05 دسمبر 2019 ترسایی احمد محمود امپراطور

بــــودن من به کنـــــار تو جـــگر میخواهد

یک عمــــــر زندگی در بین شرر میخواهد

عشق همـــــراهی هوس ساز نگردد هرگز

شــــاخِ خشــکیده ی اشجـــــار تبر میخواهد

من گهنــکارم و تو پاک تــرین جنس خدای

سود دیــــــــدار بسی رفـــع ضرر میخواهد

تا رســـــم من به حریــمِ گل و گلزار رخت

به مــــــژه روز شبان عــــزمِ سفر میخواهد

طوطی شوقِ تـــرا آیینــــــه تنها بس نیست

جلوه ی بــــاغ و گلستـــان و شکر میخواهد

دلبری مختص خال و خط و رعنایی نیست

دلربـــــــــایی دو جهان کسبِ هنر میخواهد

خاک گــــردم من اگر پای تو در خاک نهی

قـــــدمِ نــــــازِ تو فــــرشِ ز گهــر میخواهد

به نــــوازش گــریی گوشِ تو خود میـــدانم

غـــــزلِ چنــــــدی ز محمود اثــر میخواهد
----------------------------------------

بامداد پنجشنبه 14 قوس 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 05 دسمبر 2019 ترسایی

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 2:30 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور    از ما مخواه که ترکِ میء لاله گون کنیم زین آتش کهن به عمـــــر بس نمی شود امپراطور


از ما مخواه که ترکِ میء لاله گون کنیم

زین آتش کهن به عمـــــر بس نمی شود

امپراطور


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 2:17 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شعر و نقاشی صلح دانشگاه کابل

تصاویر از جریان جشنواره ی سراسری شعر و نقاشی صلح که از طرف شرکت رسانه ی مشورتی شایان در دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه کابل برگزار شده بود. اخذ گردید. پنجشنبه 07 قوس 1398 خورشیدی

تصاویر از جریان جشنواره ی

سراسری شعر و نقاشی صلح

که از طرف شرکت رسانه ی مشورتی شایان در

دانشکده ی هنرهای زیبا

دانشگاه کابل برگزار شده بود.

اخذ گردید.

پنجشنبه 07 قوس 1398 خورشیدی


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 2:14 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 1:57 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 با جناب باقی سمندر، پیری فرهیخته ی که صدایش چه حتی نفس هایش صلح و آزادی فریاد میزند. دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی احمد محمود امپراطور

 

با جناب باقی سمندر،

پیری فرهیخته ی که صدایش چه

حتی نفس هایش صلح و آزادی فریاد میزند.

دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی

احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 98/9/6 ] [ 8:29 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

در حاشیه ی نشست اشتراک معنی دار زنان در پروسه صلح. با خانم فوزیه کوفی وکیل مردم بدخشان و رهبر حزب موج تحول افغانستان. دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی احمد محمود امپراطور کابل

در حاشیه ی نشست اشتراک معنی دار زنان در پروسه صلح.

با خانم فوزیه کوفی وکیل مردم بدخشان و

رهبر حزب موج تحول افغانستان.

دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی

احمد محمود امپراطور
کابل


[ چهارشنبه 98/9/6 ] [ 8:26 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور و سناتور خانم لیلما احمدی

با گوینده شایسته رادیو تلویزیون ملی افغانستان

و سناتور مردم کابل خانم لیلما جان احمدی در حاشیه نشست معنی دار زنان در پروسه صلح که در هوتل صوفی لاندمارک از طرف حزب موج تحول افغانستان به رهبری خانم فوزیه کوفی وکیل مردم  بدخشان تدویر یافته بود اخذ گردید.

دوشنبه 04قوس 1398 خورشیدی 

امپراطور 

 

 

 


[ سه شنبه 98/9/5 ] [ 7:10 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

دست مــــا دست اهـــل آدم نیست تــــار این زندگـــانی محکم نیست حاصل عمـــر رفته جز غم نیست عیسیی اندر صلیب و مریم نیست لشــــــــکر فتنـــــه صـد هزار آمد احمد محمود امپراطور


دست مــــا دست اهـــل آدم نیست

تــــار این زندگـــانی محکم نیست

حاصل عمـــر رفته جز غم نیست

عیسیی اندر صلیب و مریم نیست

لشــــــــکر فتنـــــه صـد هزار آمد

امپراطور


 


[ شنبه 98/9/2 ] [ 9:39 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

پیچیده تر از ناله ی بلبل باشم بشکفته تر از خنده ی هر گل باشم محمودم و من ز خون دل آب خورم در سلکِ ادب پیروی بیدل باشم احمد محمود امپراطور


پیچیده تر از نــــــــاله ی بلبل باشم

بشکفته تر از خنـده ی هر گل باشم

محمودم و من ز خون دل آب خورم

در سلکِ ادب پیــــروی بیدل باشم

امپراطور


[ شنبه 98/9/2 ] [ 8:55 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 1
بازدید دیروز: 378
کل بازدیدها: 692735