خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

پیام نوروزی و بهاری احمد محمود امپراطور تبـــریک بـاد ســـال نو و، نوبهار تان پاینـده باد در همـــه وقت روزگار تان دیگر فــراق قصه ای دیروز تان شود از دور هــــــــای دور بیــاید نگار تان یک دستان به جام میءلاله گون عشق دست دیگر همیشـه به گیسوی یار تان صلح و، وفاق و دوستی یابید مستــدام تا کهکشـــان عشق رســــد افتخار تان در شاخسار گلشن اندیشـــه های نیک چهچه زند بلبــــل و قمری و سار تان درد و بلا وغصه ای تان دور باد دور لطف عمیــم حق بشود ســایه دار تان هر دم برایتان برسد خوش ترین پیـام این است آرزوی منــی همــــدیار تان با دست خالی ســـوی عزیزان نیامدم محمود کرد تحفه ای خود را نثار تان ----------------------------------- سه شنبه 29 حوت 1396 آفتابی که برابر میشود به 20 مارچ 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


تبـــریک بـاد ســـال نو و، نوبهار تان

پاینـده باد در همـــه وقت روزگار تان

دیگر فــراق قصه ای دیروز تان شود

از دور هــــــــای دور بیــاید نگار تان

یک دستان به جام میءلاله گون عشق

دست دیگر همیشـه به گیسوی یار تان

صلح و، وفاق و دوستی یابید مستــدام

تا کهکشـــان عشق رســــد افتخار تان

در شاخسار گلشن اندیشـــه های نیک

چهچه زند بلبــــل و قمری و سار تان

درد و بلا وغصه ای تان دور باد دور

لطف عمیــم حق بشود ســایه دار تان

هر دم برایتان برسد خوش ترین پیـام

این است آرزوی منــی همــــدیار تان

با دست خالی ســـوی عزیزان نیامدم

محمود کرد تحفه ای خود را نثار تان

-----------------------------------

سه شنبه 29 حوت 1396 آفتابی

که برابر میشود به 20 مارچ 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 97/1/1 ] [ 1:28 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شب نیست فقط بگویی امشب روز است امشب، شبی ســال نـو شبی نوروز است آهنــگِ خوشـی و عطری گیسـویی بهار فــــردا گـل ســـرخِ لالـه دل افروز است احمد محمود امپراطور


شب نیست فقط بگویی امشب روز است

امشب، شبی ســال نـو شبی نوروز است

آهنــگِ خوشـی و عطری گیسـویی بهار

فــــردا گـل ســـرخِ لالـه دل افروز است

امپراطور


[ دوشنبه 96/12/28 ] [ 10:54 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ دوشنبه 96/12/28 ] [ 1:10 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 

دوستان عزیز و صاحبدل درین سه روز اخیر

قلبم مال مال اندوه و تالم گردیده است.

خبر رحلت دو جوان نازنین و صاحب کمال

که از سجایا نیک و اخلاق بی مثال برخوردار بودند

مرحوم مغفور منصور جان خلیلی فرزند استاد مسعود خلیلی در ایالات متحده امریکا

و سید هدایت جان در کشور آلمان

که هر دو در اثر بیماری لاعلاج بعد از گشتاندن درد ها

و رنج های فراوان جان های شیرین خود را از دست دادند

و ما را و دودمان نجیب و اقارب عزیز شان را داغدار ساختند

و من امروز با اشک و ماتم داری این غزل را سرودم

و به ارو
اح طیبه این دو جوان نامراد نثار میدارم.

خداوند رحمان و رحیم ارواح جمیع گذشتگان به خصوص

روح منصور جان خلیلی و سید هدایت جان را تا قیام قیامت

در لفافه های رحمانیتش شاد و آرام داشته باشد.

آمین

بدون یــــار عطــــر گــــل و نو بهار چی جــــوش بنفشــــه و دمن و مــرغزار چی بعد از گذشتــی حادثه ای مرگ و زندگی چشـــم انتظــار زندگی یی مرگبــــار چی بـــر حال دردمنــد که خود بین آتش است دامـــان سبــــز و سایه ای بید و چنار چی ما خود به گـور این تن خود دفن گشته ایم شــوقِ به جشــن لاله و سیـــــر مزار چی او رفت و عمـــر من ز پی اش نیز میرود چند عکس و نامـــــه گر شودم یادگار چی سیمــــرغ با شکوهی خیالم به خاک خفت دیــگر گذشتـن از سری بند و حصار چی بر یـــار بی مـــروت مغــــرور خود پسند شب های سرد و گریه ای بی اختیار چی در گوش من صـــدای کسی میرسد مـدام دیگر مــــرا به ناله ای قمری و سار چی دنیـــــاست بی وفــــا و نفس سعی نابکام گــــردن کشـــی و دبدبــــه و افتخار چی جـــز تلخی چیست لذت امروزی زندگی محمود بــــاده ای کـــــه ندارد خمار چی ------------------------------------- بامداد یکشنبه 27 حوت 1396 آفتابی که برابر میشود به 18 مارچ 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


بدون یــــار عطــــر گــــل و نو بهار چی

جــــوش بنفشــــه و دمن و مــرغزار چی

بعد از گذشتــی حادثه ای مرگ و زندگی

چشـــم انتظــار زندگی یی مرگبــــار چی

بـــر حال دردمنــد که خود بین آتش است

دامـــان سبــــز و سایه ای بید و چنار چی

ما خود به گـور این تن خود دفن گشته ایم

شــوقِ به جشــن لاله و سیـــــر مزار چی

او رفت و عمـــر من ز پی اش نیز میرود

چند عکس و نامـــــه گر شودم یادگار چی

سیمــــرغ با شکوهی خیالم به خاک خفت

دیــگر گذشتـن از سری بند و حصار چی

بر یـــار بی مـــروت مغــــرور خود پسند

شب های سرد و گریه ای بی اختیار چی

در گوش من صـــدای کسی میرسد مـدام

دیگر مــــرا به ناله ای قمری و سار چی

دنیـــــاست بی وفــــا و نفس سعی نابکام

گــــردن کشـــی و دبدبــــه و افتخار چی

جـــز تلخی چیست لذت امروزی زندگی

محمود بــــاده ای کـــــه ندارد خمار چی

-------------------------------------


بامداد یکشنبه 27 حوت 1396 آفتابی

که برابر میشود به 18 مارچ 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 96/12/27 ] [ 4:28 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

عکس جدید و بهاری احمد محمود امپرطور


در غنچه ی لبهای تو صد جوش بهار است

این فلسفـــــه را حــلِ معمـــا شــدنی نیست


امپراطور


[ شنبه 96/12/26 ] [ 11:36 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 نکهـــت نــــــو بهــــــار می آید شرفــــــه ای پــــای یار می آید از همــــــان جنت که می گویند عطــــری پــــــروردگار می آید غنچه ها پر زباده ای خوشرنگ بلبــــــــل دل شــــــــکار می آید میـله هفت سین و سبــــزه و گل رســــم کهنــــــــــه دیـار می آید با نسیـــــــم سحـــــرگه ای امیـد نغمـــــــــه ای جویبــــار می آید قمـــــری شوق با پــــرنده عشق به ســـــــرِ شاخســــــــار می آید جنـــده بـــالا و جشن نـــــورزی جنــب و جوش مــــــزار می آید دامن سبــــزِ کوهی سر به فلک نی و آهنـــــــگِ تــــــار می آید طالع من در این بهـــــار وفــاق سخــت نا ســــــــــازگار می آِید به کنــــار تو ســـروی بی پروا محمــــودِ اشکبـــــــــار می آید ------------------------------ بامداد یکشنبه 20 حوت 1396 آفتابی که برابر میشود به 11 مارچ 2018 ترسایی ســـرودم احمد محمود امپراطور


نکهـــت نــــــو بهــــــار می آید

شرفــــــه ای پــــای یار می آید

از همــــــان جنت که می گویند

عطــــری پــــــروردگار می آید

غنچه ها پر زباده ای خوشرنگ

بلبــــــــل دل شــــــــکار می آید

میـله هفت سین و سبــــزه و گل

رســــم کهنــــــــــه دیـار می آید

با نسیـــــــم سحـــــرگه ای امیـد

نغمـــــــــه ای جویبــــار می آید

قمـــــری شوق با پــــرنده عشق

به ســـــــرِ شاخســــــــار می آید

جنـــده بـــالا و جشن نـــــورزی

جنــب و جوش مــــــزار می آید

دامن سبــــزِ کوهی سر به فلک

نی و آهنـــــــگِ تــــــار می آید

طالع من در این بهـــــار وفــاق

سخــت نا ســــــــــازگار می آِید

به کنــــار تو ســـروی بی پروا

محمــــودِ  اشکبـــــــــار می آید

------------------------------

بامداد یکشنبه 20 حوت 1396 آفتابی

که برابر میشود به 11 مارچ 2018 ترسایی

ســـرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 96/12/20 ] [ 12:33 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

برای فهمیدن کوشا باش، ولی برای فهماندن اصرار نکن احمد محمود امپراطور


برای فهمیدن کوشا باش،

ولی برای فهماندن اصرار نکن

امپراطور


[ شنبه 96/12/19 ] [ 5:11 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

داغِ دل؛ مرگِ پدر، رنـجِ نبودِ یـــاران واقعاً دردی بزرگی ست که من میدانم احمد محمودامپراطور


داغِ دل؛ مرگِ پدر، رنـجِ نبودِ یـــاران

واقعاً دردی بزرگی ست که من میدانم

امپراطور


[ دوشنبه 96/12/7 ] [ 3:22 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

با درد و بلا سینـــــــه سپر شد زن افغان از رنج و غمی هستی خبر شد زن افغان در دایـــــره ای این همـــــه بدبختی عالم زیــــر لگدی تیــــر و تبــر شد زن افغان وامــــاند ز علم و فن و تعلیــــم و تجارب با آرزو هـــــا بین شــــــرر شد زن افغان بیچاره و آواره شــــد از جنگ و تعصب سمبول سیـــــاه بختی بشر شد زن افغان از ظلم و ستــم خم شده است قامت نازش چون ابر سیــــه دیده ای تر شد زن افغان گاهی به غمی خانه و گاه در غــم فرزند گاه در غــــم عــــزای پدر شد زن افغان ای جمــع که امــــروز نشستید به کرسی دارید خبـــــر خاک به سر شد زن افغان محمود چنین حالت بد روزی روان است افســوس تباه گشت و هدر شده زن افغان ------------------------------------- یکشنبه 06 حوت 1396 آفتابی که برابر میشود به 25 فبروری 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


با درد و بلا سینـــــــه سپر شد زن افغان

از رنج و غمی هستی خبر شد زن افغان

در دایـــــره ای این همـــــه بدبختی عالم

زیــــر لگدی تیــــر و تبــر شد زن افغان

وامــــاند ز علم و فن و تعلیــــم و تجارب

با آرزو هـــــا بین شــــــرر شد زن افغان

بیچاره و آواره شــــد از جنگ و تعصب

سمبول سیـــــاه بختی بشر شد زن افغان

از ظلم و ستــم خم شده است قامت نازش

چون ابر سیــــه دیده ای تر شد زن افغان

گاهی به غمی خانه و گاه در غــم فرزند

گاه در غــــم عــــزای پدر شد زن افغان

ای جمــع که امــــروز نشستید به کرسی

دارید خبـــــر خاک به سر شد زن افغان

محمود چنین حالت بد روزی روان است

افســوس تباه گشت و هدر شده زن افغان

-------------------------------------

یکشنبه 06 حوت 1396 آفتابی

که برابر میشود به 25 فبروری 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 96/12/6 ] [ 9:0 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

سخنان کوتاه از احمد محمود امپراطور


به گذشته‌ای که

تغییری در آینده ات نمی آورد،

تدبر نکن.

امپراطور


[ یکشنبه 96/12/6 ] [ 11:16 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 50
بازدید دیروز: 186
کل بازدیدها: 480204