سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

روزیکه من ز درگهی عشقت بدر شدم در کوچــه های در بـدری در بدر شدم با نردبـــانِ نالــــه برفتــــم ز خویشتن تا جـــــای که ز عالــــمِ بـالا خبر شدم آنجا که سوخت کــامِ من از آتش فراق از آبِ دیـــده نخـلی امیــــدِ گهـــر شدم در موج حادثــــات شکستـــم هزار بار امــــا هــــزار بــار به ره پی سپر شدم از کانِ واژگـانِ سخن عشق چیــــده ام با کـاروانِ بیت و غـــزل همفسر شدم محمود بی مقـــاتله در گــــردش زمان با جیب خالــی صاحبِ گنــجِ هنر شدم ----------------------------------- سه شنبه 19 حمل 1399 خورشیدی که برابر میشود به 07 اپریل 2020 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
New photo of Ahmad Mahmood IMPERARTOR عکس جدید احمد محمود امپراطور 2020


روزیکه من ز درگهی عشقت بدر شدم

در کوچــه های در بـدری در بدر شدم

با نردبـــانِ نالــــه برفتــــم ز خویشتن

تا جـــــای که ز عالــــمِ بـالا خبر شدم

آنجا که سوخت کــامِ من از آتش فراق

از آبِ دیـــده نخـلی امیــــدِ گهـــر شدم

در موج حادثــــات شکستـــم هزار بار

امــــا هــــزار بــار به ره پی سپر شدم

از کانِ واژگـانِ سخن عشق چیــــده ام

با کـاروانِ بیت و غـــزل همفسر شدم

محمود بی مقـــاتله در گــــردش زمان

با جیب خالــی صاحبِ گنــجِ هنر شدم
-----------------------------------

سه شنبه 19 حمل 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 07 اپریل 2020 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 99/1/19 ] [ 4:22 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

جمــــــعِ در اجتمــــاعِ ز هـــــم پاره پاره ایم چیـــــزی به ذهن‌ من نرسد غیـــر این کلام ته مانـــــده ای حســــادتِ جهــلِ دوبــاره ایم حتـــا طنابِ یک خــرِ لنگ نیست دست مان لیکن بفــــکرِ موتــــــر و ریل و طیـــاره ایم یک گــــام هم به خیر و صلاح بـــر نداشتیم در بستــی هــــــای خود ســـرِ نفسِ اماره ایم در شهـــــرِ خویش دست به ویرانگری زنیم در مُلکِ غیــــر نوکــــرِ در صف قطاره ایم در گوشه گوشه کشور ما جنگ و آتش است مــــا در غــمِ فلسطین و هنــــد و شهـاره ایم بــا نیـــم نان جــو به گــــدایی نفس کشیــــم در اداء به فتــــــــــح سمـــــا و سیـــــاره ایم از ما چه مانده غیر همین لاف و خود سری تاریــــخِ پر تشنــــج و در خون اجــاره ایم هـــــر روز، مـــا به خونِ جــگر ناشتا کنیم هر شــــام، در مصیبتِ خویش و تبــاره ایم والله که ننــــگِ عالــــم و خاتــــم شدیم مـــا از بس شقــــی و عاصی و کوته نظاره ایم آن مـــردمانِ مُلکِ دگـــــر رفت تا به چــــرخ مایـــــان هنــــوز در خـرِ شیطان سواره ایم محمود سیـــر و پونه کشیــــدی درین غزل آری به پیش اهلِ جهــــــان هیــــچ کاره ایم ---------------------------------------- چهارشنبه 06 حمل 1399 خورشیدی که برابر میشود به 25 مارچ 2020 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور

مـــا در میـــــانِ اهــــلِ بشـــــر بد گذاره ایم

جمــــــعِ در اجتمــــاعِ ز هـــــم پاره پاره ایم

چیـــــزی به ذهن‌ من نرسد غیـــر این کلام

ته مانـــــده ای حســــادتِ جهــلِ دوبــاره ایم

حتـــا طنابِ یک خــرِ لنگ نیست دست مان

لیکن بفــــکرِ موتــــــر و ریل و طیـــاره ایم

یک گــــام هم به خیر و صلاح بـــر نداشتیم

در بستــی هــــــای خود ســـرِ نفسِ اماره ایم

در شهـــــرِ خویش دست به ویرانگری زنیم

در مُلکِ غیــــر نوکــــرِ در صف قطاره ایم

در گوشه گوشه کشور ما جنگ و آتش است

مــــا در غــمِ فلسطین و هنــــد و شهـاره ایم

بــا نیـــم نان جــو به گــــدایی نفس کشیــــم

در اداء به فتــــــــــح سمـــــا و سیـــــاره ایم

از ما چه مانده غیر همین لاف و خود سری

تاریــــخِ پر تشنــــج و در خون اجــاره ایم

هـــــر روز، مـــا به خونِ جــگر ناشتا کنیم

هر شــــام، در مصیبتِ خویش و تبــاره ایم

والله که ننــــگِ عالــــم و خاتــــم شدیم مـــا

از بس شقــــی و عاصی و کوته نظاره ایم

آن مـــردمانِ مُلکِ دگـــــر رفت تا به چــــرخ

مایـــــان هنــــوز در خـرِ شیطان سواره ایم

محمود سیـــر و پونه کشیــــدی درین غزل

آری به پیش اهلِ جهــــــان هیــــچ کاره ایم

----------------------------------------

چهارشنبه 06 حمل 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 25 مارچ 2020 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور
[ پنج شنبه 99/1/7 ] [ 2:42 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

پیام آگاهی احمد محمود امپراطور به ارتباط ویروس کرونا - هموطنان،دوستان و عزیزان که پیام مرا میخوانید درود و مهر نثار هر یک تان.! صمیمانه از شما خواهشمندم که مسائل سیاسی و آنچه باعث اضمحلال تدریجی جامعه ی مان میشود کنار بگذرید. لطفا ویروس کرونا را جدی بگیرید هر کدام ما توانایی مبارزه را با این ویروس داریم لطفا خودمان را به بی پروایی نزنیم و در پیکار و آگاهی به افراد و اشخاص دیگر سهیم باشیم. یک ماسک و یک جوره دستکش و شستن بار بار دست و روی قیمت تر از حیات شما نیست. این پدیده مهلک، بحران جهانی است و انشاءالله زود گذر است. لطفا از رفت و آمد و گشت و گذار بی مورد در شهر، پارک، میله جا ها و خانه های دوستان جلوگیری کنید. لطفا تا حد امکان در خانه هایتان بمانید. لطفا از غذای بیرون استفاده نکنید. لطفا تا حد امکان با قاشق و پنجه غذا بخورید چون ویروس امکان موجودیت اش در زیر ناخن ها بیشتر است. لطفا از وسایل همدیگر در خانه استفاده نکنید. لطفا روز یکبار در خانه تمام بدن تان را با صابون بشویید. لطفا آگاهی وزارت صحت کشور و نهاد های صحی و اجتماعی را به عزیزان تان همه رسانی کنید. این سال تنها سال ماندن در خانه و سال دوری و دوستی نیست، بلکه سال باهم یکجا به مبارزه بر خواستن، سال دست دادن نیست ولی سال دست به کار شدن است. لطفا کرونا را جدی بگیرید. ما پیروز میشویم. احمد محمود امپراطور


هموطنان،دوستان و عزیزان که پیام مرا میخوانید

درود و مهر نثار هر یک تان.!

صمیمانه از شما خواهشمندم که مسائل سیاسی و آنچه

باعث اضمحلال تدریجی جامعه ی مان میشود کنار بگذرید.

لطفا ویروس کرونا را جدی بگیرید هر کدام ما توانایی مبارزه را با

این ویروس داریم لطفا خودمان را به بی پروایی نزنیم و

در پیکار و آگاهی به افراد و اشخاص دیگر سهیم باشیم.

یک ماسک و یک جوره دستکش و شستن بار بار دست و روی قیمت تر

از حیات شما نیست.
این پدیده مهلک، بحران جهانی است و انشاءالله زود گذر است.

لطفا از رفت و آمد و گشت و گذار بی مورد در شهر،

پارک، میله جا ها و خانه های دوستان جلوگیری کنید.

لطفا تا حد امکان در خانه هایتان بمانید.

لطفا از غذای بیرون استفاده نکنید.

لطفا تا حد امکان با قاشق و پنجه غذا بخورید

چون ویروس امکان موجودیت اش در زیر ناخن ها بیشتر است.

لطفا از وسایل همدیگر در خانه استفاده نکنید.

لطفا روز یکبار در خانه تمام بدن تان را با صابون بشویید.

لطفا آگاهی وزارت صحت کشور و نهاد های صحی و اجتماعی را به عزیزان تان همه رسانی کنید.

این سال تنها سال ماندن در خانه و سال دوری و دوستی نیست،

بلکه سال باهم یکجا به مبارزه بر خواستن،

سال دست دادن نیست ولی سال دست به کار شدن است.

لطفا کرونا را جدی بگیرید.

ما پیروز میشویم.

با مهر

احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 99/1/6 ] [ 5:29 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

بترس از روزیکه شیخ و ملا از بیم نابودی  به الکل نود و شش وضو مستتـــر گیرند احمد محمود امپراطور

 

بترس از روزیکه شیخ و ملا از بیم نابودی

  به الکل نود و شش وضو مستتـــر گیرند

امپراطور


[ شنبه 99/1/2 ] [ 10:47 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

تک بیت های ماندگار از احمد محمود امپراطور  بنازم مه رخِ سیمینِ تنِ آهــــو خرامان را  که شاخِ ابروی نازش دو بادامِ حیا دارد  امپراطور


بنازم مه رخِ سیمینِ تنِ آهــــو خرامان را

 
که شاخِ ابروی نازش دو بادامِ حیا دارد

 امپراطور


[ شنبه 99/1/2 ] [ 10:44 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 تو را اقبال و بهروزی مبارک بجـانت رختِ گلدوزی مبارک هزار و سه صد و نود و نُه بار برایت جشنِ نوروزی مبارک احمد محمود امپراطور ahmad mahmood imperator


تو را اقبال و بهروزی مبارک

بجـانت رختِ گلدوزی مبارک

هزار و سه صد و نود و نُه بار

برایت جشنِ نوروزی مبارک

امپراطور 


[ شنبه 99/1/2 ] [ 10:12 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شعر نوروزی شعر بهار 1399 خورشیدی از احمد محمود امپراطور  نوروز بهای عشق آموزی ماست نوروز پیام صلح و پیروزی ماست امپراطور


نوروز بهای عشق آموزی ماست

نوروز پیام صلح و پیروزی ماست

 امپراطور


[ جمعه 99/1/1 ] [ 5:2 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

#بهـــار_آمد_بهــار_آمد_بهـار_هی شکوفـــــه ها رسیــد در شاخسار هی زمین شد سبــــز و عالــــم شد معطر گلستــــان شــد وطن از لاله زار هی ---------------------------------- به کوه کبـــک دری مستـــی کند باز نــــوای تــــاز است با ســــاز و آواز بیا سیـــــر و سفــر در ملک خود کن اروپـــــا کی شـــود شهـــر مزار هی ---------------------------------- دو دستت را بــــده جانـــــا به دستــم ز عطر گیســــویت بی بـــــاده مستم گذر از خیر و شــری هــــر دو عالم مرا در عشق خود کن سر دچار هی ---------------------------------- به نــــوروز میـــله هفـــت سین باشد لبــت را میـــــوه ای شیــــــرین باشد بغـــــل واکن در آغوشـــت بگیــــرم مخـــــور غصه ز رنـج روزگار هی ---------------------------------- کمر چین کرته ای مرغـوب میپوش که تا بینــم شــــوم بیـــگانه از هوش به چشمت توتیـــــایی عشــق میکش جهان گردد ز نــازت در حصار هی ---------------------------------- مـــرا ای مــــاه تاجیک کـردی بیمار وگــــرنه هــر کجـــــا دارم خـــریدار فقیـــــــر درگـــه ات کمــــروز بینی به ملک خوشتن بــــود شهــریار هی ---------------------------------- جــــــگر از داغ هجـــــرت لاله دارد دل مجنونـــــــم از غــــــم نــاله دارد نمــــی پرسی ز حـــــال مستمنـــدت بکش تـــاکی چنین درد و فشــار هی ---------------------------------- خدا میـــــداند و من دانـــــــم و تـــــو که این دیوانــــــه کـرده همرهت خو دگـــر این انتظاری را به ســـــر کن که از من خسته شد صبر و قرار هی ---------------------------------- ترا من صدقه میشـــم صدقه میشـــم به کلکیـــن و درت من حلقه میشـــم به پیش پــای تو ســـــر میکنم خاک سعــــادت کیش عشق و افتخــار هی --------------------------------- به محمـودت کمـــی الطــاف می کن به ایـن دلــــداده ات انصـاف می کن نمــــاند زشت و زیبـــــایی در عالـم بنه لب بـــر لبـــــم بشکن خمار هی ---------------------------------- بامداد سه شنبه 27 حوت 1398 خورشیدی که برابر میشود به 17 مارچ 2020 ترسایی سرودم #احمد_محمود_امپراطور


 بهـــــار آمد بهــــــار  آمد بهـــار هی

شکوفــــه ها رسیــد در شاخسار هی

زمین شد سبــــز و عالــــم شد معطر

گلستــــان شــد وطن از لاله زار هی
----------------------------------

به کوه کبـــک دری مستـــی کند باز

نــــوای تــــاز است با ســــاز و آواز

بیا سیـــــر و سفــر در ملک خود کن

اروپـــــا کی شـــود شهـــر مزار هی
----------------------------------

دو دستت را بــــده جانـــــا به دستــم

ز عطر گیســــویت بی بـــــاده مستم

گذر از خیر و شــری هــــر دو عالم

مرا در عشق خود کن سر دچار هی
----------------------------------

به نــــوروز میـــله هفـــت سین باشد

لبــت را میـــــوه ای شیــــــرین باشد

بغـــــل واکن در آغوشـــت بگیــــرم

مخـــــور غصه ز رنـج روزگار هی
----------------------------------

کمر چین کرته ای مرغـوب میپوش

که تا بینــم شــــوم بیـــگانه از هوش

به چشمت توتیـــــایی عشــق میکش

جهان گردد ز نــازت در حصار هی
----------------------------------

مـــرا ای مــــاه تاجیک کـردی بیمار

وگــــرنه هــر کجـــــا دارم خـــریدار

فقیـــــــر درگـــه ات کمــــروز بینی

به ملک خوشتن بــــود شهــریار هی
----------------------------------

جــــــگر از داغ هجـــــرت لاله دارد

دل مجنونـــــــم از غــــــم نــاله دارد

نمــــی پرسی ز حـــــال مستمنـــدت

بکش تـــاکی چنین درد و فشــار هی
----------------------------------

خدا میـــــداند و من دانـــــــم و تـــــو

که این دیوانــــــه کـرده همرهت خو

دگـــر این انتظاری را به ســـــر کن

که از من خسته شد صبر و قرار هی
----------------------------------

ترا من صدقه میشـــم صدقه میشـــم

به کلکیـــن و درت من حلقه میشـــم

به پیش پــای تو ســـــر میکنم خاک

سعــــادت کیش عشق و افتخــار هی
---------------------------------

به محمـودت کمـــی الطــاف می کن

به ایـن دلــــداده ات انصـاف می کن

نمــــاند زشت و زیبـــــایی در عالـم

بنه لب بـــر لبـــــم بشکن خمار هی
----------------------------------

بامداد سه شنبه 27 حوت 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 17 مارچ 2020 ترسایی

سرودم

#احمد_محمود_امپراطور


[ چهارشنبه 98/12/28 ] [ 10:54 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

#بنازم_مه_رخِ_سیمینِ_تنِ_آهو_خرامان_را #که_شاخِ_ابروی_نازش_دو_بادامِ_حیا_دارد #احمد_محمود_امپراطور


بنازم مه رخِ سیمینِ تنِ آهو خرامان را

 
که شاخِ ابروی نازش دو بادامِ حیا دارد

 امپراطور


[ سه شنبه 98/12/27 ] [ 6:3 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ دوشنبه 98/12/26 ] [ 9:43 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 147
بازدید دیروز: 183
کل بازدیدها: 733466