سفارش تبلیغ
صبا

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

بـــــازاری چاپلوســــی گــرم است گــرم یاران هر سو کنی تماشــــا لاف است و جان و قربان چار عیب های این شهـــر حاجی و شیخ باشند از محتسب مگوییــــد بدنـــــام گشتـــــه دزدان قاضی قضا نداند چشـم اش به جیب خلق است وا کــــرده از شــــــــرارت دارالقضاء عصیان خــــدا ناکرده روزی کـــــار ات به دولت افتــد از گــــــور هفـــت پشتت کش میکنــــد گریبان افتی میــــــــان آتش شــــاید که زنــــــده مانـی لیکن کجـــــا رهایــــــی از دست جمــــع نادان اینجــــــــا به ارز یک جـــو آدم نمی شمـــارند تا زور و زر نبـــــاشد هرگــــــز نباشی انسان تاکه دروغ باشـــــد کس راست کـــی بگویــــد رســــــم و رواج گویند افعــــال شُــوم و بهتـان گــــاهی به سیـــــر آید گاهــــی به درس تـازه از فتنه های این قوم داغ است تنـــــورِ شیطان انسانیـــــــت نه یابــــی اسلامیت که هرگـــــز کو بویــی انس و یـــاری کـو سبک از مسلمان پاس وفــــــــا و یاری افســــانه ای قدیـــم است عمریست رفته احساس عمریست مرده وجدان نی تــــــرس از پدر ماند نی مهــر هم ز مادر هم خواهــــر و بــــرادر از یکدیـــگر گریزان هــــر دردمند که بینی در هر کجـــــایی عالـم از بخت بد به پـــــرسی نــــام وی است افغان خـون دل است جــــاری از دیدگــــان مــــردم یــــــارب تو حال ما را نیـــکو و نیک گردان در این جهان هستی راهی عدم به پیش است محمود خوش به حال ات میماند از تو دیوان ------------------------------------------ پنجشنبه 24 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 15 نوامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور شاعر سبک کلاسیک


بـــــازاری چاپلوســــی گــرم است گــرم یاران

هر سو کنی تماشــــا لاف است و جان و قربان

چار عیب های این شهـــر حاجی و شیخ باشند

از محتسب مگوییــــد بدنـــــام گشتـــــه دزدان

قاضی قضا نداند چشـم اش به جیب خلق است

وا کــــرده از شــــــــرارت دارالقضاء عصیان

خــــدا ناکرده روزی کـــــار ات به دولت افتــد

از گــــــور هفـــت پشتت کش میکنــــد گریبان

افتی میــــــــان آتش شــــاید که زنــــــده مانـی

لیکن کجـــــا رهایــــــی از دست جمــــع نادان

اینجــــــــا به ارز یک جـــو آدم نمی شمـــارند

تا زور و زر نبـــــاشد هرگــــــز نباشی انسان

تاکه دروغ باشـــــد کس راست کـــی بگویــــد

رســــــم و رواج گویند افعــــال شُــوم و بهتـان

گــــاهی به سیـــــر آید گاهــــی به درس تـازه

از فتنه های این قوم داغ است تنـــــورِ شیطان

انسانیـــــــت نه یابــــی اسلامیت که هرگـــــز

کو بویــی انس و یـــاری کـو سبک از مسلمان

پاس وفــــــــا و یاری افســــانه ای قدیـــم است

عمریست رفته احساس عمریست مرده وجدان

نی تــــــرس از پدر ماند نی مهــر هم ز مادر

هم خواهــــر و بــــرادر از یکدیـــگر گریزان

هــــر دردمند که بینی در هر کجـــــایی عالـم

از بخت بد به پـــــرسی نــــام وی است افغان

خـون دل است جــــاری از دیدگــــان مــــردم

یــــــارب تو حال ما را نیـــکو و نیک گردان

در این جهان هستی راهی عدم به پیش است

محمود خوش به حال ات میماند از تو دیوان

------------------------------------------

پنجشنبه 24 عقرب 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 15 نوامبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ جمعه 97/8/25 ] [ 10:43 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 تا نهــــــادم لب، به لبهــایش لبـــان سرخ شد از مکیــــدن هـــای لعــــل او زبانم سرخ شد هر دو دست خود به دور گـــــردنش انداختم از سر شـــوق و تبانی جسم و جانم سرخ شد چشـــم من از جذبــــه ای چشمانِ آتشناک او دیــده؛ دیــده؛ دیــده؛ دیـده، دیدگانم سرخ شد میکشید آن شوخ بی پـروا مرا سویی خودش از هجــــوم عشوه اش تاب و توانم سرخ شد من نفس ها میزدم او صد تپش پرواز داشت با کمــــالِ میــــل مـــــزراق کمـانم سرخ شد او عرقنـــــاک و منی آشفتــــه از خود بخیر از کرامـــات رخ اش رنـگ خزانم سرخ شد تا شـدم بیــــدار دیــدم گوشـــــه ای افتاده ام محمود آخــر اینچنین خواب گرانم سرخ شد ---------------------------------------- چهارشنبه 23 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 14 نوامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


تا نهــــــادم لب، به لبهــایش لبـــان سرخ شد

از مکیــــدن هـــای لعــــل او زبانم سرخ شد

هر دو دست خود به دور گـــــردنش انداختم

از سر شـــوق و تبانی جسم و جانم سرخ شد

چشـــم من از جذبــــه ای چشمانِ آتشناک او

دیــده؛ دیــده؛ دیــده؛ دیـده، دیدگانم سرخ شد

میکشید آن شوخ بی پـروا مرا سویی خودش

از هجــــوم عشوه اش تاب و توانم سرخ شد

من نفس ها میزدم او صد تپش پرواز داشت

با کمــــالِ میــــل مـــــزراق کمـانم سرخ شد

او عرقنـــــاک و منی آشفتــــه از خود بخیر

از کرامـــات رخ اش رنـگ خزانم سرخ شد

تا شـدم بیــــدار دیــدم گوشـــــه ای افتاده ام

محمود آخــر اینچنین خواب گرانم سرخ شد

----------------------------------------

چهارشنبه 23 عقرب 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 14 نوامبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 97/8/23 ] [ 1:0 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

تو نـــاز و نازنیــــن بودی و استی تو نغــــز و بهتـرین بودی و استی تو تصویری که در خاطر نگنجی تو عشـــقِ آتشیــــن بودی و استی کنــــار کوچـــه ای عشق و محبت تو بـا من همنشیـــن بودی و استی خمــــار و مستـــی و سکرِ شرابی سلیـــــل و انگبیـــن بودی و استی فراتــــــر از تمنـــــــایی و احساس بلـی، آری، چنیــــن بودی و استی به گلـــــــزار خیــــــالم جلوه داری بهشـــــت هشتمیـــن بودی و استی تو صیــادی و این دل مرغ وحشی همیشــــه در کمیــن بودی و استی تو در اعــــــداد مهــــر و پاسداری صـــدی بـــا آفــرین بودی و استی در اوصــــافت قصیـــر آیــد زبانم نیــــــکو کار زمیــــن بود و استی در این دنیـــایی ناموثوق و آشـوب بــری محمود امیـن بودی و استی ------------------------------- سه شنبه 22عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 13 نوامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
بهترین غزلیات کلاسیک از شاعر جوان احمد محمود امپراطور


تو نـــاز و نازنیــــن بودی و استی
تو نغــــز و بهتـرین بودی و استی
تو تصویری که در خاطر نگنجی
تو عشـــقِ آتشیــــن بودی و استی
کنــــار کوچـــه ای عشق و محبت
تو بـا من همنشیـــن بودی و استی
خمــــار و مستـــی و سکرِ شرابی
سلیـــــل و انگبیـــن بودی و استی
فراتــــــر از تمنـــــــایی و احساس
بلـی، آری، چنیــــن بودی و استی
به گلـــــــزار خیــــــالم جلوه داری
بهشـــــت هشتمیـــن بودی و استی
تو صیــادی و این دل مرغ وحشی
همیشــــه در کمیــن بودی و استی
تو در اعــــــداد مهــــر و پاسداری
صـــدی بـــا آفــرین بودی و استی
در اوصــــافت قصیـــر آیــد زبانم
نیــــــکو کار زمیــــن بود و استی
در این دنیـــایی ناموثوق و آشـوب
بــری محمود امیـن بودی و استی

-------------------------------
سه شنبه 22عقرب 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 13 نوامبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 97/8/22 ] [ 3:13 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

وقت در رأس جمع راس نشست از وضعیـــت هـــراس باید کرد حرمت هرکسی به جای خودش قــــدری نکتـــه شناس باید کرد تا نه افتـی به دام و رنج و بـلا آبــــــــــروی حــــواس باید کرد هـــم ز خالق و هـــم ز خلق الله حتمن حتمن سپــــــاس باید کرد ترک اعمــــال زشت و بدفرجام کار نیـــــک و اســـاس باید کرد اینهمه توپ و تانک و اسلحه را تیشـــــه و بیـل و داس باید کرد هرکه با طرز دیــــد و افکارش نیک یـــــا بد قیـــــاس باید کرد در بلنــــــدای کـــــرسیء دولت هــــــزر از کله تــاس باید کرد راهی نیــــکو و با سعـادت را از خـــدا التمــــــــاس باید کرد فن و قانـــــــون زندگــــانی را با تــــوان اقتبــــــاس باید کرد سخنِ صاف و ساده ی محمود هـــــــر کجا انعکاس باید کرد --------------------------- پنجشنبه 17 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 08 نوامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
تصاویر و غزلیات احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMOOD IMPERATOR شاعر پارسی دری زبان از کشور افغانستان


وقت در رأس جمع راس نشست
از وضعیـــت هـــراس باید کرد
حرمت هرکسی به جای خودش
قــــدری نکتـــه شناس باید کرد
تا نه افتـی به دام و رنج و بـلا
آبــــــــــروی حــــواس باید کرد
هـــم ز خالق و هـــم ز خلق الله
حتمن حتمن سپــــــاس باید کرد
ترک اعمــــال زشت و بدفرجام
کار نیـــــک و اســـاس باید کرد
اینهمه توپ و تانک و اسلحه را
تیشـــــه و بیـل و داس باید کرد
هرکه با طرز دیــــد و افکارش
نیک یـــــا بد قیـــــاس باید کرد
در بلنــــــدای کـــــرسیء دولت
هــــــزر از کله تــاس باید کرد
راهی نیــــکو و با سعـادت را
از خـــدا التمــــــــاس باید کرد
فن و قانـــــــون زندگــــانی را
با تــــوان اقتبــــــاس باید کرد
سخنِ صاف و ساده ی محمود
هـــــــر کجا انعکاس باید کرد
---------------------------
پنجشنبه 17 عقرب 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 08 نوامبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 97/8/17 ] [ 12:4 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 طعمی به مثــــلِ زهــر و عسل داشت زندگی چیــــزی میـــــان عشق و غزل داشت زندگی صبـحی چو ســــرزمین طــراوت دهی بهــار شــــــامِ سیـــاهی درد و دغــــل داشت زندگی صد شیب و صد فراز و هزاران غم و خوشی بیش از هـــزار، هــــــزار جدل داشت زندگی گاهی به ســــوی مرگ و گهی ســـــوی آرزو آری مسیـــــــــر کـــــوه و کتـل داشت زندگی اشک و ترانــــه و سخن و یــــاد یار و هیـــچ چنـــــدین کتابِ نقــــــد و مثـل داشت زندگی اوجِ غــــرور و شهــوت و خــواری داغِ هجر بغضـــی گلویـــــی رنــــجِ ازل داشت زندگی فرمانـــروای کشــــوری فرمانبـــــران عجــز قانــون گشــــایی کـار و عمـــل داشت زندگی عیـــــار سنجِ خوب و بد و زشت خوش نمـــا رنگِ تمیـــــــــزِ اصــل و بـدل داشت زندگی گاهـی حریـــــر منقش و دیبــــا و پرنیـــــــان هنگامی خـــار و خـاک و چغل داشت زندگی شیرینــــیء شـــراب و شب و شـکر و شباب آهویــی خوش خـــــرام و شبـل داشت زندگی آرامشــــــی به گونــــه یی ابحـــار نیـــلگون خونریـــــزیی چو جنـگ جمل داشت زندگی دل پر ز عشق و سینــــه پر از شوق دلـــربا لیـــــــــکن مجـــــالِ حـــــداقل داشت زندگی محمود در کشــــــاکش این عمـــــر بی ثبات گفتا که راهـی پـــــر ز اجــل داشت زندگی ----------------------------------------- چهارشنبه 09عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 31 اکتوبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور شعر زندگی


طعمی به مثــــلِ زهــر و عسل داشت زندگی

چیــــزی میـــــان عشق و غزل داشت زندگی

صبـحی چو ســــرزمین طــراوت دهی بهــار

شــــــامِ سیـــاهی درد و دغــــل داشت زندگی

صد شیب و صد فراز و هزاران غم و خوشی

بیش از هـــزار، هــــــزار جدل داشت زندگی

گاهی به ســــوی مرگ و گهی ســـــوی آرزو

آری مسیـــــــــر کـــــوه و کتـل داشت زندگی

اشک و ترانــــه و سخن و یــــاد یار و هیـــچ

چنـــــدین کتابِ نقــــــد و مثـل داشت زندگی

اوجِ غــــرور و شهــوت و خــواری داغِ هجر

بغضـــی گلویـــــی رنــــجِ ازل داشت زندگی

فرمانـــروای کشــــوری فرمانبـــــران عجــز

قانــون گشــــایی کـار و عمـــل داشت زندگی

عیـــــار سنجِ خوب و بد و زشت خوش نمـــا

رنگِ تمیـــــــــزِ اصــل و بـدل داشت زندگی

گاهـی حریـــــر منقش و دیبــــا و پرنیـــــــان

هنگامی خـــار و خـاک و چغل داشت زندگی

شیرینــــیء شـــراب و شب و شـکر و شباب

آهویــی خوش خـــــرام و شبـل داشت زندگی

آرامشــــــی به گونــــه یی ابحـــار نیـــلگون

خونریـــــزیی چو جنـگ جمل داشت زندگی

دل پر ز عشق و سینــــه پر از شوق دلـــربا

لیـــــــــکن مجـــــالِ حـــــداقل داشت زندگی

محمود در کشــــــاکش این عمـــــر بی ثبات

گفتا که راهـی پـــــر ز اجــل داشت زندگی

-----------------------------------------

چهارشنبه 09عقرب 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 31 اکتوبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 97/8/10 ] [ 9:13 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

  زنــــــدگی را تـــــلاش باید کرد فــــکرِ نــــان و معاش باید کرد راز هــــــا را به سینه کرد نگاه صفــــت نیــک فــــاش باید کرد بهـــــر بیمــار ریزش و سر درد سوپ و شوربــــا و آش باید کرد شــاخ ها شد کلان تر از دستک تختـــــــــه و چارتراش باید کرد جای گنــــــدم گذشت از شـــالی ذرت همــــراهی مـاش باید کرد گوشت با سیر و مرچ و آب پیاز اختـــــه کــرده به داش باید کرد در بهـــــاران سبـــز و پر باران میـــــله ی بـــــا رواش باید کرد آب را روی سبـــــــزه و گلـزار کمـــی هــــم پاش پاش باید کرد فخر عالم به تـــاری مخفی کرد احتـــــــــــــرام کـلاش باید کرد کـــــار امروز را بکن امـــروز کــــار فــــردا صباش باید کرد تا دهد حــالت گمیـــــــز احوال تیــــــز تر رفته شاش باید کرد شود هـــــر عضو از بدن بیجا هرچه عاجل به جاش باید کرد است دنیا پـر از جوامع و خلق زیست با هـــر قمـاش باید کرد بگـذر از رنــجِ خاطرات کهن چقـــــدر اوف و کاش باید کرد هرچه در دل گـذر کند محمود خالــــــی از اغتشاش باید کرد --------------------------- بامداد سه شنبه 08 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 30 اکتوبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMOOD IMPERATOR


زنــــــدگی را تـــــلاش باید کرد
فــــکرِ نــــان و معاش باید کرد
راز هــــــا را به سینه کرد نگاه
صفــــت نیــک فــــاش باید کرد
بهـــــر بیمــار ریزش و سر درد
سوپ و شوربــــا و آش باید کرد
شــاخ ها شد کلان تر از دستک
تختـــــــــه و چارتراش باید کرد
جای گنــــــدم گذشت از شـــالی
ذرت همــــراهی مـاش باید کرد
گوشت با سیر و مرچ و آب پیاز
اختـــــه کــرده به داش باید کرد
در بهـــــاران سبـــز و پر باران
میـــــله ی بـــــا رواش باید کرد
آب را روی سبـــــــزه و گلـزار
کمـــی هــــم پاش پاش باید کرد
فخر عالم به تـــاری مخفی کرد
احتـــــــــــــرام کـلاش باید کرد
کـــــار امروز را بکن امـــروز
کــــار فــــردا صباش باید کرد
تا دهد حــالت گمیـــــــز احوال
تیــــــز تر رفته شاش باید کرد
شود هـــــر عضو از بدن بیجا
هرچه عاجل به جاش باید کرد
است دنیا پـر از جوامع و خلق
زیست با هـــر قمـاش باید کرد
بگـذر از رنــجِ خاطرات کهن
چقـــــدر اوف و کاش باید کرد
هرچه در دل گـذر کند محمود
خالــــــی از اغتشاش باید کرد
---------------------------
بامداد سه شنبه 08 عقرب 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 30 اکتوبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 97/8/8 ] [ 9:32 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

  شرح حال از مفاجا شب گذشته: ****** کس در وفــــا، به مهــر و وفایت نمیرسد چــــــرخِ زمیــــن به نبضِ ادایت نمیرسد در اوجِ کهکشـــان و بلنــــدایی دلبـــــری افـــــــلاک هم به بـــــــالِ همایت نمیرسد صــد گلشن از محبت و صـــــد باغِ آرزو انـــــــدر غبــــاری رقصِ سمایت نمیرسد از جنبشِ مراهقــــه درام یقیــــــــن که تو حور و پــــری به گــرد و هوایت نمیرسد در بـــــاورم سکنـــدر و محمود بت شکن در پرســـــه هـــــای خاک گدایت نمیرسد ای قبــــــله ی تصنیــعِ احساس های بکر کس در حـــــــریم قبـــــــله نمایت نمیرسد ای هوش برده از من و دانم که همچو من مفتــــــــاحِ عاقـــــــلان به ذکایت نمیرسد دارم زبـــــــــان قاصــــر و ذهن قدیمه خو مضبــــــونیم به ورد و ثنـــــــایت نمیرسد جوش معـــــارج است به عروج خیال من دستــــــــم به دست تــــارِ قضایت نمیرسد گر من هـــــــزار بار شهیـــــد رهت شوم خـــون دلــــــــم به رنــگ حنایت نمیرسد هرجا تو بوده ای و تو باشی به دل قریب غافـــــل چون من بـه راز خفایت نمیرسد درنیمه شب ز پرده ای غیبت صدا رسید محمـــود کس به طبـــع رســایت نمیرسد ------------------------------- سحرگاه دوشنبه 07 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 29 اکتوبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


شرح حال از مفاجا شب گذشته:

******
کس در وفــــا، به مهــر و وفایت نمیرسد

چــــــرخِ زمیــــن به نبضِ ادایت نمیرسد

در اوجِ کهکشـــان و بلنــــدایی دلبـــــری

افـــــــلاک هم به بـــــــالِ همایت نمیرسد

صــد گلشن از محبت و صـــــد باغِ آرزو

انـــــــدر غبــــاری رقصِ سمایت نمیرسد

از جنبشِ مراهقــــه درام یقیــــــــن که تو

حور و پــــری به گــرد و هوایت نمیرسد

در بـــــاورم سکنـــدر و محمود بت شکن

در پرســـــه هـــــای خاک گدایت نمیرسد

ای قبــــــله ی تصنیــعِ احساس های بکر

کس در حـــــــریم قبـــــــله نمایت نمیرسد

ای هوش برده از من و دانم که همچو من

مفتــــــــاحِ عاقـــــــلان به ذکایت نمیرسد

دارم زبـــــــــان قاصــــر و ذهن قدیمه خو

مضبــــــونیم به ورد و ثنـــــــایت نمیرسد

جوش معـــــارج است به عروج خیال من

دستــــــــم به دست تــــارِ قضایت نمیرسد

گر من هـــــــزار بار شهیـــــد رهت شوم

خـــون دلــــــــم به رنــگ حنایت نمیرسد

هرجا تو بوده ای و تو باشی به دل قریب

غافـــــل چون من بـه راز خفایت نمیرسد

درنیمه شب ز پرده ای غیبت صدا رسید

محمـــود کس به طبـــع رســایت نمیرسد
-------------------------------

سحرگاه دوشنبه 07 عقرب 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 29 اکتوبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور[ دوشنبه 97/8/7 ] [ 5:11 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

سر کنـــــم تا که دفتـــــــــــر ابراز اول از نـــــــــــام تو کنــــــــم آغاز سخن از چشـــــــم دیــــد خود گویم از دل نـــا امیـــــــــــــــد خود گویم رفتـــــــــــه بـــودم به محفل ادبـــا ادبـــــــا نی که بمب بغض و بـــلا تا نشستــــــــــم به کرســــــی آنجا رفت طول فشــــــــار من بــــــــالا در هیــــــــــاهوی و قصه و مستی کش کشان از بلنــــــدی و پستــــی شاعـــــــران جـــوان، جوان بودن بی لی و قافیـــــــــــــه روان بودن گاهی از شـــــــــاخ بیــــدِ خشکیده گاه هــــــــم از نعـــــوظ نادیــــــده گاهی در فـــــــرج میکشــــد سخن گاه در نالــــــــــه هــای زاییـــــدن گاهی از انتحـــــــاری گاه از خون گاه ز لــــــو رفتــــــن خـــر خاتون گاهی گفتــــــــــار فیسبـــــوکی بود گاه از لایک و گــــــه ز پوکی بود گاه از چـــــای تلــــــخ و از کوسن گاه از شـــــــــور خــــــوردن باسن گاه ز سیگار و گه ز سیب دونیــــم گاه از بیوفــــــــــایی هــــــای قسیم اینچنین گاه و گـــاه و گاهیـــــی بود اینچنین عــــرض و دادخواهی بود یکی میگفت فســــوس و، وا عجبـا یکی میگفت که ریــــده ای بابـــــا یکی در فکر حرف تازه ای خویش یکی دیگر به فکــــــر زلف پریش یکی غرقـــــه به چشمه ای چشمی یکی دیـــــگر به فکری هم چشمی گـــــــــورِ بابــــای مولـــــوی گفتن طعنــــــه بر نظــــــــم مثنوی گفتن خیــــــلی حرف های زیر نافی بود پنبـــــــه در دستــــــه ای ندافی بود اینچنین هــــــا ادامــــــــه میـــدادند فحش چون روی جــــــاده میـــدادند عشــــق ها شـــــــان پلاستیکی بود جیـــــغ جیـــــغ هــای لاستیکی بود دهن ها باز و چشـــم ها هــــــم باز اکروباتیـــــک بود غمــــــــزه و ناز معشوقـــــــــــان زمـــــــان قاجــاری عاشقــــــــــان کمــــــون بیـــــکاری دو کلمـــــه ز لب نه رفتـــــــه برون هوش در فکر چک و چک و ممنون به خدا.! ریده اند به شعــــر و سخن به خدا.! بهتـــــر است از این مردن گپ بیهـــوده شعــــر نتــــــوان گفت هــــر شغالِ که، شیــــر نتـوان گفت شعـــر امـــروز لولـــه ای ناف است شعـــر امــروز کــاف تا کــاف است شعــــر امـــــروز زوزه و لـــخ لـــخ شعــــر امروز چای و قهــوه یی تلخ شعــــر امــروز ز دود تـریاک است شعــــر امــــروز بس اسفنـاک است پاره کشتــــه است چتر عزت و نام مرگ موش خوردن است فخر تمام خودکشـــــی است قهـــــرمانی هــا کاکه گی گشتــــــه ناتـــــوانی هـــا با همــــه اینـــــکه درد و آلام است باز هـــــم افتخـــــــار الهــــام است صد شــــــکر شـــــاعران را داریم که به ابیــــات شـــان همــــی بالیم هم جوان و میتــــن و با احســــاس هم خردمند، فصیح و نکتـه شناس با ادب ســــــر کن از ادب میگوی از شــراب و شب و رطب میگوی با ادب گــــــر همــــــی کنی آغاز مرغ آینــــده را دهــــی پــــــرواز قلب تیـــــــر خورده روی دیواری ندهـــــد بهری عاشقــــان بــــاری گـــر سخن است یاکه کار و عمل بایـــــد از آن برون نمـــــایی خلل زنــــــــدگی لاالـــــــــه الاهـــــــو وحــــده و لا شــــریک الا هـــــو میــــــدهم مثنــــویی خود پایـــان میکنـــــم راه خویش را آســــــان گر ز من رفتـه است حرفِ خطا پس ببخشــــم ببخش یــا مــــــولا امپــــراطور قصـــــه آخـــر کرد اهل دل گوش کـــرد و باور کرد محمود از گفته اش پشیمان نیست اهل کبــــــر و ریا و بهتان نیست ------------------------------- جمعه 04 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 26 اکتوبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور

سر کنـــــم تا که دفتـــــــــــر ابراز
اول از نـــــــــــام تو کنــــــــم آغاز
سخن از چشـــــــم دیــــد خود گویم
از دل نـــا امیـــــــــــــــد خود گویم
رفتـــــــــــه بـــودم به محفل ادبـــا
ادبـــــــا نی که بمب بغض و بـــلا
تا نشستــــــــــم به کرســــــی آنجا
رفت طول فشــــــــار من بــــــــالا
در هیــــــــــاهوی و قصه و مستی
کش کشان از بلنــــــدی و پستــــی
شاعـــــــران جـــوان، جوان بودن
بی لی و قافیـــــــــــــه روان بودن
گاهی از شـــــــــاخ بیــــدِ خشکیده
گاه هــــــــم از نعـــــوظ نادیــــــده
گاهی در فـــــــرج میکشــــد سخن
گاه در نالــــــــــه هــای زاییـــــدن
گاهی از انتحـــــــاری گاه از خون
گاه ز لــــــو رفتــــــن خـــر خاتون
گاهی گفتــــــــــار فیسبـــــوکی بود
گاه از لایک و گــــــه ز پوکی بود
گاه از چـــــای تلــــــخ و از کوسن
گاه از شـــــــــور خــــــوردن باسن
گاه ز سیگار و گه ز سیب دونیــــم
گاه از بیوفــــــــــایی هــــــای قسیم
اینچنین گاه و گـــاه و گاهیـــــی بود
اینچنین عــــرض و دادخواهی بود
یکی میگفت فســــوس و، وا عجبـا
یکی میگفت که ریــــده ای بابـــــا
یکی در فکر حرف تازه ای خویش
یکی دیگر به فکــــــر زلف پریش
یکی غرقـــــه به چشمه ای چشمی
یکی دیـــــگر به فکری هم چشمی
گـــــــــورِ بابــــای مولـــــوی گفتن
طعنــــــه بر نظــــــــم مثنوی گفتن
خیــــــلی حرف های زیر نافی بود
پنبـــــــه در دستــــــه ای ندافی بود
اینچنین هــــــا ادامــــــــه میـــدادند
فحش چون روی جــــــاده میـــدادند
عشــــق ها شـــــــان پلاستیکی بود
جیـــــغ جیـــــغ هــای لاستیکی بود
دهن ها باز و چشـــم ها هــــــم باز
اکروباتیـــــک بود غمــــــــزه و ناز
معشوقـــــــــــان زمـــــــان قاجــاری
عاشقــــــــــان کمــــــون بیـــــکاری
دو کلمـــــه ز لب نه رفتـــــــه برون
هوش در فکر چک و چک و ممنون
به خدا.! ریده اند به شعــــر و سخن
به خدا.! بهتـــــر است از این مردن
گپ بیهـــوده شعــــر نتــــــوان گفت
هــــر شغالِ که، شیــــر نتـوان گفت
شعـــر امـــروز لولـــه ای ناف است
شعـــر امــروز کــاف تا کــاف است
شعــــر امـــــروز زوزه و لـــخ لـــخ
شعــــر امروز چای و قهــوه یی تلخ
شعــــر امــروز ز دود تـریاک است
شعــــر امــــروز بس اسفنـاک است
پاره کشتــــه است چتر عزت و نام
مرگ موش خوردن است فخر تمام
خودکشـــــی است قهـــــرمانی هــا
کاکه گی گشتــــــه ناتـــــوانی هـــا
با همــــه اینـــــکه درد و آلام است
باز هـــــم افتخـــــــار الهــــام است
صد شــــــکر شـــــاعران را داریم
که به ابیــــات شـــان همــــی بالیم
هم جوان و میتــــن و با احســــاس
هم خردمند، فصیح و نکتـه شناس
با ادب ســــــر کن از ادب میگوی
از شــراب و شب و رطب میگوی
با ادب گــــــر همــــــی کنی آغاز
مرغ آینــــده را دهــــی پــــــرواز
قلب تیـــــــر خورده روی دیواری
ندهـــــد بهری عاشقــــان بــــاری
گـــر سخن است یاکه کار و عمل
بایـــــد از آن برون نمـــــایی خلل
زنــــــــدگی لاالـــــــــه الاهـــــــو
وحــــده و لا شــــریک الا هـــــو
میــــــدهم مثنــــویی خود پایـــان
میکنـــــم راه خویش را آســــــان
گر ز من رفتـه است حرفِ خطا
پس ببخشــــم ببخش یــا مــــــولا
امپــــراطور قصـــــه آخـــر کرد
اهل دل گوش کـــرد و باور کرد
محمود از گفته اش پشیمان نیست
اهل کبــــــر و ریا و بهتان نیست

-------------------------------
جمعه 04 عقرب 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 26 اکتوبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ شنبه 97/8/5 ] [ 3:45 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 زمانــه پـــر خطر است، لیک ارتعاد نکن به هــــر که دست تو بوسیـــد اعتماد نکن نمی توانــــی اگـر بـــــارِ غصه کم سازی به درد و رنـــــجِ کسـی درد ازدیـــاد نکن به ناشناختــــــه افـــرادی رنــد و بی پروا قــــرار وعـــــده و هــم فــــکر اتحاد نکن اثــــر گرفتن درمان ز علمِ تشخیص است به زخــــمِ تازه، سمی افعی را ضماد نکن گــــذر ز دشمنــــی و دوستــــی روا میدار فضایـــــــی زندگی آلـــــوده ای عناد نکن به شعر های غم انگیز و عاشقـانه ای من صبــــــور بـــــاش سراسیمــــه انتقاد نکن فروتنــــی است بلنــــدای صاحب تحصیل به پیش اهـــل خــــرد دعــــوی سواد نکن هر آنچــه می کنی بر هر کسی خدای کن به هرکجا و به هر شخصی رفته یاد نکن تو گاه، گاه به محمود ســـر بزن از مهـــر تو تــرکِ خلوت دل هـــای نامــــراد نکن --------------------------------------- چهارشنبه 02 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 24 اکتوبر 2018 میلادی سرودم احمد محمود امپراطور
 زمانــه پـــر خطر است، لیک ارتعاد نکن به هــــر که دست تو بوسیـــد اعتماد نکن نمی توانــــی اگـر بـــــارِ غصه کم سازی به درد و رنـــــجِ کسـی درد ازدیـــاد نکن به ناشناختــــــه افـــرادی رنــد و بی پروا قــــرار وعـــــده و هــم فــــکر اتحاد نکن اثــــر گرفتن درمان ز علمِ تشخیص است به زخــــمِ تازه، سمی افعی را ضماد نکن گــــذر ز دشمنــــی و دوستــــی روا میدار فضایـــــــی زندگی آلـــــوده ای عناد نکن به شعر های غم انگیز و عاشقـانه ای من صبــــــور بـــــاش سراسیمــــه انتقاد نکن فروتنــــی است بلنــــدای صاحب تحصیل به پیش اهـــل خــــرد دعــــوی سواد نکن هر آنچــه می کنی بر هر کسی خدای کن به هرکجا و به هر شخصی رفته یاد نکن تو گاه، گاه به محمود ســـر بزن از مهـــر تو تــرکِ خلوت دل هـــای نامــــراد نکن --------------------------------------- چهارشنبه 02 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 24 اکتوبر 2018 میلادی سرودم احمد محمود امپراطور

زمانــه پـــر خطر است، لیک ارتعاد نکن
به هــــر که دست تو بوسیـــد اعتماد نکن
نمی توانــــی اگـر بـــــارِ غصه کم سازی
به درد و رنـــــجِ کسـی درد ازدیـــاد نکن
به ناشناختــــــه افـــرادی رنــد و بی پروا
قــــرار وعـــــده و هــم فــــکر اتحاد نکن
اثــــر گرفتن درمان ز علمِ تشخیص است
به زخــــمِ تازه، سمی افعی را ضماد نکن
گــــذر ز دشمنــــی و دوستــــی روا میدار
فضایـــــــی زندگی آلـــــوده ای عناد نکن
به شعر های غم انگیز و عاشقـانه ای من
صبــــــور بـــــاش سراسیمــــه انتقاد نکن
فروتنــــی است بلنــــدای صاحب تحصیل
به پیش اهـــل خــــرد دعــــوی سواد نکن
هر آنچـه می کنی بر هر کسی خدایی کن
به هرکجا و به هر شخصی رفته یاد نکن
تو گاه، گاه به محمود ســـر بزن از مهـــر
تو تــرکِ خلوت دل هـــای نامــــراد نکن
-----------------------------------
چهارشنبه 02 عقرب 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 24 اکتوبر 2018 میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور

 [ چهارشنبه 97/8/2 ] [ 1:13 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

  شاعر شده اند بسی و عاشق نشدن با عشق و کــــلامِ دل موافق نشدن طوطی گونــه سخن به آیینـه زنند با معنـی و بــا شعـور ناطق نشدن احمد محمود امپراطور


شاعر شده اند بسی و عاشق نشدن

با عشق و کــــلامِ دل موافق نشدن

طوطی گونــه سخن به آیینـه زنند

با معنـی و بــا شعـور ناطق نشدن


امپراطور


[ سه شنبه 97/8/1 ] [ 4:56 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 121
بازدید دیروز: 158
کل بازدیدها: 554976