سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

حماسه عشق


[ دوشنبه 92/8/20 ] [ 10:59 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

بازوی قــــدرت است که توان موج میزند  فـــــر و شکوه ز کوه گــــران موج میزند  حماســه آفرینــــــــی عشق است چراغ را  تا در نبــــــــــرد تــیر و کمان موج میزند  ما را غـــــرور و غـیـرت کاذب به باد داد  شوری که در تمـــــــام جهان موج میزند  یکروز آتشیـــــــــم و دگــر روز کوه یخ  شرمنــــده گی به این نوسان موج میزند  دستهـــــا امیل گــــــردن بیگانگان شدند  موج شکایت از همــــــــگان موج میزند  دین در مضیقـــه ی جهلا رفته است فرو  قرآن به رکن ســـــوره پران موج میزند  شیطان وقـــــــار میخرد امروز از ملک  ننگ شــــرف ز بوالهوسان موج میزند  از زیــــــــر جامه های خرافاتیــان دون  رنگ گنــاه به شرح و بیان موج میزند  تلقیــن شد دست تکدی به خاص و عام  در خطه ی که نامــــــــوران موج میزند  شمشیر عدل رفته فــــرو در نیام خوف  زهـــــــــرِ زبـــان بدنصبان موج میزند  پیغام بخردان به شب سرمه رفته است  نضـــج سخن ز گنــده دهان موج میزند  روباه حیـــله گر چقـــــدر حیله سر دهد  در کشوری که شیــــر ژیان موج میزند  شد عامل بد امنــــی درین ملک پا غیر  سودی ندیده ایـــــــم و زیان موج میزند  تاکی به خون بخوابــی تو ای مادر وطن  در دامن تو نســـل جــــــوان موج میزند  هرچند نماند ناخلفـــان بر تو نام و ننگ  تاریــــخ تو به نـــام و نشان موج میزند  محمود را ز گفتــــــــه بُوَد درد بیشتـــر  در سینه اش همین سخنـان موج میزند -------------------- یکشنبه 19 عقرب 1392 هجری خورشیدی که برابر میشود به 10 نوامبر 2013 میلادی ســـــــــــــــــــرودم احمد محمود امپراطور

حماســـه عشـق


بازوی قــــدرت است که توان موج میزند


فـــــر و شکوه ز کوه گــــران موج میزند


حماســه آفرینــــــــی عشق است چراغ را


تا در نبــــــــــرد تــیر و کمان موج میزند


ما را غـــــرور و غـیـرت کاذب به باد داد


شوری که در تمـــــــام جهان موج میزند


یکروز آتشیـــــــــم و دگــر روز کوه یخ


شرمنــــده گی به این نوسان موج میزند


دستهـــــا امیل گــــــردن بیگانگان شدند


موج شکایت از همــــــــگان موج میزند


دین در مضیقـــه ی جهلا رفته است فرو


قرآن به رکن ســـــوره پران موج میزند


شیطان وقـــــــار میخرد امروز از ملک


ننگ شــــرف ز بوالهوسان موج میزند


از زیــــــــر جامه های خرافاتیــان دون


رنگ گنــاه به شرح و بیان موج میزند


تلقیــن شد دست تکدی به خاص و عام


در خطه ی که نامــــــــوران موج میزند


شمشیر عدل رفته فــــرو در نیام خوف


زهـــــــــرِ زبـــان بدنصبان موج میزند


پیغام بخردان به شبی سرمه خفته است


نضـــج سخن ز گنــده دهان موج میزند


روباه حیـــله گر چقـــــدر حیله سر کند


در کشوری که شیــــر ژیان موج میزند


شد عامل بد امنــــی  درین ملک پا غیر


سودی ندیده ایـــــــم و زیان موج میزند


تاکی به خون بخوابــی تو ای مادر وطن


در دامن تو نســـل جــــــوان موج میزند


هرچند نماند ناخلفـــان بر تو نام و ننگ


تاریــــخ تو به نـــام و نشان موج میزند


محمود را ز گفتــــــــه بُوَد درد بیشتـــر


در سینه اش همین سخنـان موج میزند


--------------------

یکشنبه 19 عقرب 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 10 نوامبر 2013 میلادی

ســـــــــــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 92/8/19 ] [ 9:57 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

نــــــاز و ادای تــــو به دل و جان خریده ام ای بوستـــــــــــان الفت و صبـــح سپیده ام همچون نسیــــم سبزی گلستــــــــــــان آرزو در پیش مقــــــــدمت چو سحـــرگه دمیده ام جان میـــــــــدهم که باز میسر شوی به من ای آرزوی زنــــــــــــده گی ای نـور دیده ام صیاد من ز تـیـــــــر نگاهت هوس مرا ست در صید گاه به ســـــــوز شـــکارت تپیده ام در جستجوی وصل تو روز و شبم یکیست دیوانـــــــــــه وار چــــاک گربیان دریده ام بی تو ندید رنگ بهـــــــــــارم، بهــــــار را چون گلشن خـــــــزان شده رنگی پریده ام فصل جوانی در پی عشقت به بــــــاد رفت انگشت انتظـــــــــــاری به دندان گزیده ام همــــــرای کج راهـــان تو چرا میزنی قدم حــــــرف بلنــد و پست از آن ها شنیده ام از مجلس بد ان و بــــد اخـــــلاق این دیار همچون سپند ز مجمـــــــــر آفت پریده ام بیت اگر به نـــام تو آغــــــــــــاز کرده ام انجام نامــــــــــه شد غزل و،یا قصیده ام لعل بدخش از جــــــگرم رنــــگ تازه کرد لیــــــکن محبت از تو پـــری رو ندیده ام تعجیــل کرده ام همه وقت من بوصل تو از پای اگر افتاده ام، با ســــــر دویده ام هر چه که خواستـــــم ز خدا شد میسرم روزی ببینی من به کنــــــارت رسیده ام محمود را رساندی به شهـرت عزیز من ممنون عشق باشـــــــــم و از آفریده ام ----------------------- پنجشنبه 16 عقـــــــرب 1392 هجری آفتابی که برابر میشود به 07 نوامبر 2013 میلادی ســـــــــــــــــــــرودم احمد محمود امپراطور افغانستان


نــــــاز و ادای تــــو به دل و جان خریده ام

ای بوستـــــــــــان الفت و صبـــح سپیده ام

همچون نسیــــم سبــــزی بهــــــــاران آرزو

در پیش مقــــــــدمت چو سحـــرگه دمیده ام

جان میـــــــــدهم که باز میسر شوی به من

ای آرزوی زنــــــــــــده گی ای نـور دیده ام

صیاد من ز تـیـــــــر نگاهت هوس مرا ست

در صید گاه به ســـــــوز شـــکارت تپیده ام

در جستجوی وصل تو روز و شبم یکیست

دیوانـــــــــــه وار چــــاک گربیان دریده ام

بی تو ندید رنگ بهـــــــــــارم، بهــــــار را

چون گلشن خـــــــزان شده رنگی پریده ام

فصل جوانی در پی عشقت به بــــــاد رفت

انگشت انتظـــــــــــاری به دندان گزیده ام

همــــــرای کج راهـــان تو چرا میزنی قدم

حــــــرف بلنــد و پست از آن ها شنیده ام

از مجلس بد ان و بــــد اخـــــلاق این دیار

همچون سپند ز مجمـــــــــر آفت پریده ام

بیت اگر به نـــام تو آغــــــــــــاز کرده ام

انجام نامــــــــــه شد غزل و،یا قصیده ام

لعل بدخش از جــــــگرم رنــــگ تازه کرد

لیــــــکن محبت از تو پـــری رو ندیده ام

تعجیــل کرده ام همه وقت من بوصل تو

از پای اگر فتــاده ام، با ســــــر دویده ام

هر چه که خواستـــــم ز خدا شد میسرم

روزی ببینی من به کنــــــارت رسیده ام

دیگر مـــــرا کجـــا به رهــانی پریوشـــم

در زیر ســـــرو سایه ی تو من لمیده ام

محمود را رساندی به شهـرت عزیز من

ممنون عشق باشـــــــــم  و از آفریده ام

-----------------------

پنجشنبه 16 عقـــــــرب 1392 هجری آفتابی

 

که برابر میشود به 07 نوامبر 2013 میلادی

 

 

ســـــــــــــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ پنج شنبه 92/8/16 ] [ 11:0 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

پیام عشق


پیــــام عشق


[ سه شنبه 92/8/14 ] [ 9:6 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ سه شنبه 92/8/14 ] [ 12:44 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

این تصویر در سال 1366 هجری خورشیدی که برابر میشود به 1987 میلادی اخذ گردیده تصویر از: احمد محمود امپراطور


این تصویر در سال 1366 هجری خورشیدی که برابر میشود به 1987 میلادی

که من چهار سال داشتم اخذ گردیده است.

تصویر از: احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 92/8/14 ] [ 7:16 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 من که تا زنـــــده ام از تو نشوم دست بردار  محور ِ زنده گی، خورشیـــــد و مدارم باشی

 

 
من که تا زنـــــده ام از تو نشوم دست بردار


محور ِ زنده گی، خورشیـــــد و مدارم باشی

امپراطور


[ دوشنبه 92/8/13 ] [ 5:40 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

آرزو دارم از این پس کــــه تـــو یارم باشی  گلشـــن و، انجمن و، بـــــاغ و بهارم باشی  نکند حـــــرف بدِ مدعیـــــــــــان در تو اثــر  روشنـــــیء دل و این دیــــده ی تارم باشی  دگـــــــــر از درد فــــــــراقِ تو ندارم طاقت  مو به مو لحظـــه به لحظـــه به کنارم باشی  بشنوم من سخن نغــــــــــز و نیکو را از تو  قمری و، طوطی و، هم صوت هزارم باشی  دل من در رهــــــی تو میطپد ایشـــــوخ بیا  تویی اکسیـــــــر من و صبر و قرارم باشی  من که تا زنـــــده ام از تو نشوم دست بردار  محور ِ زنده گی، خورشیـــــد و مدارم باشی  نبـــــرم دست من هرگز به می و جام شراب  که به من نشـــــــه و مستی و خمارم باشی  آی و این جنـــــگلِ غم های دلــــم آتش زن  به خوشی هـــــــای جهان آیینه دارم باشی  شربت از لعل تو خواهد لب خشکیده ی من  چاشنیء صبــــــــح امیــــــد و نهارم باشی  بعد مُـــــــــردن نتوانی که ز من دور شوی  به ســـــــر تــــربت من سنـگ مزارم باشی  محمود ازعشق تو دیوانه تراز مجنون است  شود آنــــــــروز که در بند و حصارم باشی ------------------------------- دوشنبه 13 عقرب 1392 هجری آفتابی که برابر میشود به 04 نوامبر 2013 میلادی ســـــــــــــــــرودم احمد محمود امپراطور افغانستان


آرزو دارم از این پس کــــه تـــو یارم باشی


گلشـــن و، انجمن و، بـــــاغ و بهارم باشی


نکند حـــــرف بدِ مدعیـــــــــــان در تو اثــر


روشنـــــیء دل و این دیــــده ی تارم باشی


دگـــــــــر از درد فــــــــراقِ تو ندارم طاقت


مو به مو لحظـــه به لحظـــه به کنارم باشی


بشنوم من سخن نغــــــــــز و نیکو را از تو


قمری و، طوطی و، هم صوت هزارم باشی


دل من در رهــــــی تو میطپد ایشـــــوخ بیا


تویی اکسیـــــــر من و صبر و قرارم باشی


من که تا زنـــــده ام از تو نشوم دست بردار


محور ِ زنده گی، خورشیـــــد و مدارم باشی


نبـــــرم دست من هرگز به می و جام شراب


که به من نشـــــــه و مستی و خمارم باشی


آی و این جنـــــگلِ غم های دلــــم آتش زن


به خوشی هـــــــای جهان آیینه دارم باشی


شربت از لعل تو خواهد لب خشکیده ی من


چاشنیء صبــــــــح امیــــــد و نهارم باشی


بعد مُــــــــردن نتوانم که شوی دور از من


به ســـــــر تــــربت من سنـگ مزارم باشی


محمود ازعشق تو دیوانه تراز مجنون است


شود آنــــــــروز که در بند و حصارم باشی

-------------------------------
دوشنبه 13 عقرب 1392 هجری آفتابی

که برابر میشود به 04 نوامبر 2013 میلادی


ســـــــــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ دوشنبه 92/8/13 ] [ 11:55 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

درین دار جهان نام نیکو بهِ ز آب زنده گانی آبـــــرو بهِ امپراطور

درین دار جهان نام نیکو بهِ

ز آب زنده گانی آبـــــرو بهِ

امپراطور


[ یکشنبه 92/8/12 ] [ 9:56 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شب وصال است و، بوی یار است، هوای گلشن فتاده در دل  سر و، وجودم به سجده خم شد، ز کهکشانها، گرفتم حاصل احمد محمود امپراطور


شب وصال است و، بوی یار است، هوای گلشن فتاده در دل


سر  و، وجودم به سجده خم شد، ز کهکشانها، گرفتم حاصل


احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 92/8/12 ] [ 2:26 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 213
بازدید دیروز: 641
کل بازدیدها: 786437