سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستانبا سپاس فراوان از آهنگساز و آواز خوان محبوب و مستعد کشورم

جناب محترم هدایت " محمود"

که با لطف بیکران شان شعر مرا با ظرافت و زیبا ویژه آهنگ ترتیب نمودند.

خواستم از طریق این دریچه به شما سروران گرانقدر تقدیم کنم.

----------------------------------------

ترا تنهــــــای تنهــــا دوست دارم

ترا امــــروز و فـــــردا دوست دارم

ترا از هر چــه بهتــــر می پسندم

ترا چون پیــــر و مـولا دوست دارم

ترا از عاشقـــــان، عاشق ترم من

ترا تا حـــــد یکتـــــا دوست دارم

ترا مانـــده ای لعــــلِ بدخشـــان

ترا تا هست دنیـــــا دوست دارم

ترا من می پرستـــــم سرور نازم

ترا در خواب و رویـــأ دوست دارم

ترا ای گیســــو افشـــــان دلآرام

ترا پنهــــان و پیــــدا دوست دارم

ترا روشن تــــر از مهتـــــاب بینم

ترا خورشیـــد زیبـــا دوست دارم

ترا دل خواهـد وجان خواهد و روح

ترا شـــورِ نفس هـا دوست دارم

ترا مجنون شـــدم میــدانی یا نه؟

ترا ماننــــد لیــــــلا دوست دارم

ترا ایمـــانِ ملـــکِ عشـــق دانم

ترا بهـتر ز تقــــــــوا دوست دارم

ترا در بستـــــــرِ آرامشــی شب

ترا با شعــر و معنــا دوست دارم

ترا جان خـــودم میـــــدانم و بس

ترا شـــرحِ معمـــــا دوست دارم

ترا محمود می خواهد شب و روز

ترا تا ختــــــم پهنــا دوست دارم

______________________
چهار شنبه 15 دلو 1393 هجری آفتابی

که برابر میشود به 04 فبروری 2015 میلادی

ســــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان


[ جمعه 94/3/22 ] [ 7:46 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

سخن کوتاه: مشکل اینجاست.! غلط نبود؛ دروغ نگفتم، خیانت نکردم که امروز بمن باور ندارند. احمد محمود امپراطور


مشکل اینجاست.!

غلط نبودم؛ دروغ نگفتم، خیانت نکردم

که امروز بمن باور ندارند.


امپراطور


[ پنج شنبه 94/3/21 ] [ 12:41 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بـــــدردِ عشــــــــق دارویت ببینم   به هـــــر جای روی سویت ببینم   بگیـری دست خود فـــــرمان موتر   غزلخـــــــــوان بین مترویت ببینم   شود اشعار نغزت شهره ای شهر   لقـب چون مـــــــرغِ نارویت ببینم   طلای ســــــرخ گردد خاک پایت   به خانــــــه سیفِ یـــوریت ببینم   شود هر چهـــــار فصلت نوبهاران   لب جو شــــــاخ گـــردویت ببینم   هــــوای عشق تو بـــــــادا مصفا   گلستــــــــانِ ز مینــــویت ببینم   بود دشمن به هر جای و به ملک   حصـــــار و بنــــد و بارویت ببینم   به کشتـــی سخن تو ناخــدایی   کمـــــالِ رقـصـــی پارویت ببینم   کنـــم از دل به جوهر این دعا را   کنـــــــارِ زلفــــــی یارویت ببینم   به محمود هستی همیار و برادر   سرایش هـــــــا و نیرویت ببینم  -----------------------------------   چهارشنبه 20 جوزا 1394 هجری خورشیدی   که برابر میشود به 10 جون 2015 میلادی   سرودم   احمد محمود امپراطور


به استقبال و جواب غزل

شاعر گرانقدر اکه مهربانم محترم محمد نعیم " جوهر ".!


-----------------------------------------

    بـــــدردِ عشــــــــق دارویت ببینم

    به هـــــر جایی روی سویت ببینم

    بگیـری دست خود فـــــرمان موتر

    غزلخـــــــــوان بین مترویت ببینم

    شود اشعار نغزت شهره ای شهر

    لقـب چون مـــــــرغِ نارویت ببینم

    طلای ســــــرخ گردد خاک پایت

    به خانــــــه سیفِ یـــوریت ببینم

    شود هر چهـــــار فصلت نوبهاران

    لب جو شــــــاخ گـــردویت ببینم

    هــــوای عشق تو بـــــــادا مصفا

    گلستــــــــانِ ز مینــــویت ببینم

    بود دشمن به هر جای و به ملک

    حصـــــار و بنــــد و بارویت ببینم

    به کشتـــی سخن تو ناخــدایی

    کمـــــالِ رقـصـــی پارویت ببینم

    کنـــم از دل به جوهر  این دعا را

    کنـــــــارِ زلفــــــی یارویت ببینم

    به محمود هستی همیار و برادر

    سرایش هـــــــا و نیرویت ببینم

    -----------------------------------

    چهارشنبه 20 جوزا 1394 هجری خورشیدی


    که برابر میشود به 10 جون 2015 میلادی

    سرودم

    احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 94/3/20 ] [ 7:13 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 دعا کنید عزیزانم که آرزویم برآورده شود " عنوان غزل بود که امروز چهارشنبه مورخ 20 جواز 1394 هجری خورشیدی در صفحه ای اجتماعیم از طرف شاعر والاگهر اکه عزیزالقدرم محترم محمد نعیم جوهر برایم ارسال شده بود._____ خدا خواهد که من طویت ببینــم دو سه? ی تـا جوره? زویت ببینــم گـلِ فصـل بـهــــاری دانــه دانـه بـه هــر کـجِ لـبِ جـویــت ببینـم مـیـانِ گــرخــانِ شـهــر هــر دم تـر و تــازه و خـوشـبـو یت ببینـم بـروی باغچه ات در بیـنِ گل هـا جـمـالِ سـروی دلجـویـت ببینـم بـرای مــادرام دسـتــیـارِ خـوبـی پـدر خـورسند بـه پـهلـویت ببینم دلِ شاهـزاده ام را یـنـگه جـانـم میـان بستـه به گیسویـت ببینـم شبِ طویت همی باچشمِ گریان ز خـوشی قــاشِ ابــرویت ببینـم بـه بیـنِ عـاشقـانِ سینـه چـاکت بــه زلـفِ عنـبـرین مـویـت ببینــم چو دربان پشتِ دراستاده بـاشم خیـالـی هــرطـرف رویـت ببینــم خداخواهدکه آن شب جوهرت را بــه جـای آن سگِ کـویـت ببینـم------------- 10/06/2015 محمد نعیم جوهر المان

" دعا کنید عزیزانم که آرزویم برآورده شود "

عنوان غزل بود که امروز چهارشنبه مورخ 20 جواز 1394 هجری خورشیدی


در صفحه ای اجتماعیم از طرف شاعر والاگهر اکه عزیزالقدرم محترم محمد نعیم جوهر

برایم ارسال شده بود.

_____

خدا خواهد که من طویت ببینــم

دو سه ی تا جوره ای زویت ببینــم

گـلِ فصـل بـهــــاری دانــه دانـه

بـه هــر کـجِ لـبِ جـویــت ببینـم

مـیـانِ گــرخــانِ شـهــر هــر دم

تـر و تــازه و خـوشـبـو یت ببینـم

بـروی باغچه ات در بیـنِ گل هـا

جـمـالِ سـروی دلجـویـت ببینـم

بـرای مــادرام دسـتــیـارِ خـوبـی

پـدر خـورسند بـه پـهلـویت ببینم

دلِ شاهـزاده ام را یـنـگه جـانـم

میـان بستـه به گیسویـت ببینـم

شبِ طویت همی باچشمِ گریان

ز خـوشی قــاشِ ابــرویت ببینـم

بـه بیـنِ عـاشقـانِ سینـه چـاکت

بــه زلـفِ عنـبـرین مـویـت ببینــم

چو دربان پشتِ دراستاده بـاشم

خیـالـی هــرطـرف رویـت ببینــم

خداخواهدکه آن شب جوهرت را

بــه جـای آن سگِ کـویـت ببینـم

-------------

10/06/2015

محمد نعیم جوهر

المان


[ چهارشنبه 94/3/20 ] [ 7:5 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بجواب غزل ناب شاعر والاگهر اکه عزیزالقدرم محترم محمد نعیم جوهر _______________ دلبــــرم را عشقِ طوفانی کم است نخـــره ها و کاکل افشانی کم است دوستــی هـــــا در جهان بازاری شد یـاری و پاســــی نمکدانی کم است در زبــان هــــــر کس زند لافِ وفــــا آشنــــا و دلبــــــــرِ جانی کم است اعتبـــــــاری نیست در گفت و عمل وعـــــده و پیمــــانِ قرآنی کم است زخــــم ما تازه کنـــــد مرچِ فســــاد نوشــــــدارو های درمانی کم است زیـــــرِ نامِ مذهب و اســـــلام و دین آنچه می بینی مسلمانی کم است نالــــه می جوشد زخــــاک میهنـم دشمنِ مـــــا را پریشانی کم است دزد نامــــوسِ وطن چـــوکی نشین قاضی و فرمـــــانِ زندانی کم است بر دمـــاغِ سفلـــه ای قــــدرت طلب آرزوی خانـــــــــه سامانی کم است سفــــره ای ملت ندارد نـــان جــــو خیـــال پلو از آش و بولانی کم است مــال پاکستــــان و چین عالم گرفت ارزشِ امــــــوالِ جاپــــانی کم است تا جفنگِ شعـــــر نـــــو مرسوم شد نکته سنجی و سخندانی کم است آتش فرخنده زیـــــــــارت را بسوخت حرمت بابای کیــــــــدانی کم است ریشه کن شد باغ از دست شــــریر چهارمغــز و توتِ تیشکانی کم است درس می باید گرفتـــن از غـــــــرور جرأت شاهـــدخت کوبانی کم است زاغ آمـــــــد جای قمــــری بــــال زد کبک را صـــوت و خرامانی کم است لب کشال و منقــه بینـی شد فزوان مه رخِ زیبـــای شغنـــانی کم است رهزنـــان تا جا گرفت در کوه و دشت خیمه هـــــا و نای چوپانی کم است مجلس رندانه شـــــده رقص و قمار صوفیــــــان پاک و عرفانی کم است بس خذف پوشی شده رسم و رواج لاجـــــوردِ نغـــــزِ یمگانی کم است قاتل و جانی به غـــرد همچـــو گرگ مرحمت در جسم حیوانی کم است قلب من میســــوزد از جـــرم و خطا راست گویم عیب پوشانی کم است در جوابِ جوهــــــــرِ ملـــکی سخن هــر کسی را تابِ نیسانی کم است آنچـــــه را محمود میـــــــدارد بیــان گفتــه هایش را پشیمانی کم است ************ سه شنبه 19 جوزا 1394 هجری خورشیدی که برابر میشود به 09 جون 2015 میلادی سرودم احمد محمود امپراطور کابل/ افغانستان

بجواب غزل ناب شاعر والاگهر اکه عزیزالقدرم محترم محمد نعیم جوهر

_______________


دلبــــرم را عشقِ طوفانی کم است

نخـــره ها و کاکل افشانی کم است

دوستــی هـــــا در جهان بازاری شد

یـاری و پاســــی نمکدانی کم است

در زبــان هــــــر کس زند لافِ وفــــا

آشنــــا و دلبــــــــرِ جانی کم است

اعتبـــــــاری نیست در گفت و عمل

وعـــــده و پیمــــانِ قرآنی کم است

زخــــم ما تازه کنـــــد مرچِ فســــاد

نوشــــــدارو های درمانی کم است

زیـــــرِ نامِ مذهب و اســـــلام و دین

آنچه می بینی مسلمانی کم است

نالــــه می جوشد زخــــاک میهنـم

دشمنِ مـــــا را پریشانی کم است

دزد نامــــوسِ وطن چـــوکی نشین

قاضی و فرمـــــانِ زندانی کم است

بر دمـــاغِ سفلـــه ای قــــدرت طلب

آرزوی خانـــــــــه سامانی کم است

سفــــره ای ملت ندارد نـــان جــــو

خیـــال پلو از آش و بولانی کم است

مــال پاکستــــان و چین عالم گرفت

ارزشِ امــــــوالِ جاپــــانی کم است

تا جفنگِ شعـــــر نـــــو مرسوم شد

نکته سنجی و سخندانی کم است

آتش فرخنده زیـــــــــارت را بسوخت

حرمت بابای کیــــــــدانی کم است

ریشه کن شد باغ از دست شــــریر

چهارمغــز و توتِ تیشکانی کم است

درس می باید گرفتـــن از غـــــــرور

جرأت شاهـــدخت کوبانی کم است

زاغ آمـــــــد جای قمــــری بــــال زد

کبک را صـــوت و خرامانی کم است

لب کشال و منقــه بینـی شد فزون

مه رخِ زیبـــای شغنـــانی کم است

رهزنـــان تا جا گرفت در کوه و دشت

خیمه هـــــا و نای چوپانی کم است

مجلس رندانه شـــــده رقص و قمار

صوفیــــــان پاک و عرفانی کم است

بس خذف پوشی شده رسم و رواج

لاجـــــوردِ نغـــــزِ یمگانی کم است

قاتل و جانی به غـــرد همچـــو گرگ

مرحمت در جسم حیوانی کم است

قلب من میســــوزد از جـــرم و خطا

راست گویم عیب پوشانی کم است

در جوابِ جوهــــــــرِ ملـــکی سخن

هــر کسی را تابِ نیسانی کم است

آنچـــــه را محمود میـــــــدارد بیــان

گفتــه هایش را پشیمانی کم است

************

سه شنبه 19 جوزا 1394 هجری خورشیدی


که برابر میشود به 09 جون 2015 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/ افغانستان


[ سه شنبه 94/3/19 ] [ 4:15 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 به استقبال بیت زیبای سلطان سر زمین عشق جــوهــرا در قـیــمـتِ ایـن فـــرد تــــو گـر دهـم لعـــــلِ بدخشانی کــم است احمد محمود امپراطور -------------- شاه? ما را تختِ سلطانی کــم است لــشکــرِ دورانِ عثمــانی کـــم است رستــــــمِ دوران مــــا را دوسـتـــــان دخـتــرِ شاه? سمنــگـانـی کــم است تــا نـفـس بـاقیــسـت در آ غـوشِ دل صـد شکایـت از پُـریـشانی کم است دوسـتــان در قصـر شـهنـشـاه? زمــان نغمــه خوانی و غزلخـوانی کـم است هرکجا جهل است و جاهل بی شمار ارزشِ ولای انـســانـی کــــم اســت در دلِ خــــوبـــــانِ دورانـــم هــنـــــوز دشمنـی بـانفسِ شیطانی کم است در مـیــانِ داشـتــه هــای جــوهـــرم ِدفـتــر و دیـوان خـاقـانـی کــم است جـوهــرا محـمـــود خـود را الحقــــــــا خوانم اش گـر بیـدلِ ثـانی کــم است ----------- محمدنعیم جوهر آلمان 10/06/2015به استقبال بیت زیبای سلطان سر زمین عشق

جــوهــرا در قـیــمـتِ ایـن فـــرد تــــو

گـر دهـم لعـــــلِ بدخشانی کــم است


احمد محمود امپراطور

--------------

شاهی ما را تختِ سلطانی کــم است

لــشکــرِ دورانِ عثمــانی کـــم است

رستــــــمِ دوران مــــا را دوسـتـــــان

دخـتــرِ شاهی سمنــگـانـی کــم است

تــا نـفـس بـاقیــسـت در آ غـوشِ دل

صـد شکایـت از پُـریـشانی کم است

دوسـتــان در قصـر شـهنـشـاهی زمــان

نغمــه خوانی و غزلخـوانی کـم است

هرکجا جهل است و جاهل بی شمار

ارزشِ ولای انـســانـی کــــم اســت

در دلِ خــــوبـــــانِ دورانـــم هــنـــــوز

دشمنـی بـانفسِ شیطانی کم است

در مـیــانِ داشـتــه هــای جــوهـــرم

ِدفـتــر و دیـوان خـاقـانـی کــم است

جـوهــرا محـمـــود خـود را الحقــــــــا

خوانم اش گـر بیـدلِ ثـانی کــم است


-----------

محمدنعیم جوهر

آلمان

09/06/2015


[ سه شنبه 94/3/19 ] [ 4:1 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 سقف بشکست و فروریخت دری خانه ای ما مهـری کم مهر، سیاه بسته ز کاشانه ای ما هـــر کجـــا است نشـــان از دلِ دیوانه ای ما  بوی خون می بدهــــد آب و گِل و دانه ای ما  زلف این هستی کلاویــز شد از شانه ای ما --------------------------- برف بیـــداد ز یکسوی و غــم از سوی دیگر آتش خصــم ز یکسوی و بـــم از سوی دیگر شــــام تاریک ز یکسو عــــدم از سوی دیگر دود این نالــه بلنــــد دم، بدم از سوی دیگر پس کجا خفتــه همان زیـــورِ شاهانه ای ما --------------------------- شاعـــران زیـاد ولـــی شاعــــــر دیوانی کو  بیـــدل و حافــظ و فــردوسی و خاقانی کو سعـــدی و مولـــوی و صـائب و کاشانی کو عاصــی و عشقـــری و کابلــــی و فانی کو چه جفــــایی شـده در مجلس رندانه ای ما --------------------------- دیـــر ســـال ایست که از یـــار نداریم سراغ من و تنهایی و این گوشه ای متروکه ای باغ با گل زرد و دم ســـــرد کنــــم تــــازه دماغ روشنــایی به تهی بال که بُــرد است چراغ شمـــع مدفـــون ز خاکستــــرِ پـروانه ای ما --------------------------- نیست آن بـاده که تا ســـر کشم از جام ازل تا کنــــم تــــازه دل خویش به انــــــواعِ غزل دفتــــرِ عشق دهــــم زینــــــت اوزان و مثل برسانــــم پیء خود تــــا به دری قصـــرِ امل سکرِ امیــــــد برون جسته ز شاهدانه ای ما --------------------------- قصــــه ای هجـر من از حادثـــــه باید پرسید ز جفـــــای دو جهـــــان رنگِ رخـــم باید دید به ســــرِ طالـــــعِ من چـــک زده باید خندید از کجـــــا و به ســـــری عهـــدِ که باید امید یار دیـــــروز وفـا کشتـــــــــه و بیگانه ای ما --------------------------- زهـــر کین می کشیم هر جای بمثل عقرب فـارغ از انس و فرو رفتــــه به شوق مذهب همگــان در طلبی شهـــرت و نــام و منصب به سر زار و ضعیـــف یکسـره داریـــم غضب این بود؟ حاصلـه ای قـــوت مـــــردانه ای ما --------------------------- زاهـــــد اینجا نرسد فکــر تو با طبـــع سلیم منی پیرانـــه ســر و دوستـــی با یــارِ قدیم عطـــر فـــردوس رســـد با گل جنـــات نعیم تو و آن صوفــی و شیــطان بمن است رجیم دور رو تــــا نکنــــی رنجــــه تو جانانه ای ما --------------------------- دل به دریایـــی که افتـــــاده به ماننـد حباب آسمـــان تیــــره شده در نظـرم مثل سحاب صوت بلبل به در گوش من است همچو غراب آی پیمانــــه زنیــــم بـــاز ازان بـــاده ای ناب محمود اینجا ز جگر پختــــــه پرهیزانـه ای ما --------------------------- یکشنبه 17 جوزا 1394 هجری خورشیدی که برابر میشود به 07 جون 2015 میلادی ســـــرودم احمد محمود امپراطور کابل/افغانستانسقف بشکست و فروریخت دری خانه ای ما

مهـری کم مهر، سیاه بسته ز کاشانه ای ما

هـــر کجـــا است نشـــان از دلِ دیوانه ای ما

 بوی خون می بدهــــد آب و گِل و دانه ای ما

 زلف این هستی کلاویــز شد از شانه ای ما

---------------------------

برف  بیـــداد ز یکسوی و غــم از سوی دیگر

آتش خصــم ز یکسوی و بـــم از سوی دیگر

شــــام تاریک ز یکسو عــــدم از سوی دیگر

دود این نالــه بلنــــد دم، بدم از سوی دیگر

پس کجا خفتــه همان زیـــورِ شاهانه ای ما

---------------------------

شاعـــران زیـاد ولـــی شاعــــــر دیوانی کو

 بیـــدل و حافــظ و فــردوسی و خاقانی کو

سعـــدی و مولـــوی و صـائب و کاشانی کو

عاصــی و عشقـــری و کابلــــی و فانی کو

چه جفــــایی شـده در مجلس رندانه ای ما

---------------------------

دیـــر ســـال ایست که از یـــار نداریم سراغ

من و تنهایی و این گوشه ای متروکه ای باغ

با گل زرد و دم ســـــرد کنــــم تــــازه دماغ

روشنــایی به تهی  بال که بُــرد است چراغ

شمـــع مدفـــون ز خاکستــــرِ پـروانه ای ما

---------------------------

نیست آن بـاده که تا ســـر کشم از جام ازل

تا کنــــم تــــازه دل خویش به انــــــواعِ غزل

دفتــــرِ عشق دهــــم زینــــــت اوزان و مثل

برسانــــم پیء خود تــــا به دری قصـــرِ امل

سکرِ امیــــــد برون جسته ز شاهدانه ای ما

---------------------------

قصــــه ای هجـر من از حادثـــــه باید پرسید

ز جفـــــای دو جهـــــان رنگِ رخـــم باید دید

به ســــرِ طالـــــعِ من چـــک زده باید خندید

از کجـــــا و به ســـــری عهـــدِ که باید امید

یار دیـــــروز وفـا کشتـــــــــه و بیگانه ای ما

---------------------------

زهـــر کین می کشیم هر جای بمثل عقرب

فـارغ از انس و فرو رفتــــه  به شوق مذهب

همگــان در طلبی شهـــرت و نــام و منصب

به سر زار و ضعیـــف یکسـره داریـــم غضب

این بود؟ حاصلـه ای قـــوت مـــــردانه ای ما

---------------------------

زاهـــــد اینجا نرسد فکــر تو با طبـــع سلیم

منی پیرانـــه ســر و دوستـــی با یــارِ قدیم

عطـــر فـــردوس رســـد با گل جنـــات نعیم

تو و آن صوفــی و شیــطان بمن است رجیم

دور رو تــــا نکنــــی رنجــــه تو جانانه ای ما

---------------------------

دل به دریایـــی که افتـــــاده به ماننـد حباب

آسمـــان تیــــره شده در نظـرم مثل سحاب

صوت بلبل به در گوش من است همچو غراب

آی پیمانــــه زنیــــم بـــاز ازان بـــاده ای ناب

محمود اینجا ز جگر پختــــــه پرهیزانـه ای ما

---------------------------

یکشنبه 17 جوزا 1394 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 07 جون 2015 میلادی

ســـــرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان[ دوشنبه 94/3/18 ] [ 12:1 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

بیت شعر و تصویر از احمد محمود امپراطور لعل بدخشان

خیلی وقت است که از دل نگرانت باشم

چشم بر جلوه ای آن سروِ روانت باشم


امپراطور


[ جمعه 94/3/15 ] [ 9:51 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

سخن کوتاه:

 انســان در هنــگام نیازمندی تنهـــــــــــــا می ماند. احمد محمود امپراطور لعل بدخشان


انســان


در هنــگام نیازمندی


تنهـــــــــــــا


می ماند
.


امپراطور


[ چهارشنبه 94/3/13 ] [ 10:45 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

تصاویر گلهای احمد محمود امپراطور
درود بدوستان و عزیزانم که قلباً نگران من بودند همچنان به آنانیکه لطف کردن و نسبت بمن چیزی های نوشتن که گویا من در شفاخانه هستم و در میان مرگ و زندگی قرار دارم. دست شان درد نکند به نوع آنها هم در یاد من بودند، وقت گذاشتن و مطلب نگاشتن گویا دشنمی کردند ولی من لطف پنداشتم. من در کابل هستم درست در منزل خودمان و در سلامت کامل بسر میبرم، مصروف پرورش گل و گیاه. مدت ها بود که باغچه حویلی رنگ کویر گرفته بود.. از چندی بدینسو خرابه های دل را ترک کردم چون هر چه کوشیدم ویران و ویران تر شد و به متروکه باغچه خشکیده ای منزل مان سر زدم  و بی درنگ برای آبادی و شگوفایی عرق ریختم و دستانم را با گهر آبله مزین کردم. بعد از گذشت 17 روز، شب گذشته شعری در سبک مثنوی برایم الهام شد و این گواهی بود که دوباره بدوستان صفحات اجتماعیم برگردم. بدینوسیله از فرد فرد سروران که لطف نمودند پیام گذاشتن، ایمیل کردند و تماس تیلفونی گرفتند از صمیم قلب تشکر می کنم. با احترام احمد محمود امپراطور کابل/افغانستان
درود بدوستان و عزیزانم که قلباً نگران من بودند همچنان به آنانیکه لطف کردن و نسبت بمن چیزی های نوشتن که گویا من در شفاخانه هستم و در میان مرگ و زندگی قرار دارم. دست شان درد نکند به نوع آنها هم در یاد من بودند، وقت گذاشتن و مطلب نگاشتن گویا دشنمی کردند ولی من لطف پنداشتم. من در کابل هستم درست در منزل خودمان و در سلامت کامل بسر میبرم، مصروف پرورش گل و گیاه. مدت ها بود که باغچه حویلی رنگ کویر گرفته بود.. از چندی بدینسو خرابه های دل را ترک کردم چون هر چه کوشیدم ویران و ویران تر شد و به متروکه باغچه خشکیده ای منزل مان سر زدم  و بی درنگ برای آبادی و شگوفایی عرق ریختم و دستانم را با گهر آبله مزین کردم. بعد از گذشت 17 روز، شب گذشته شعری در سبک مثنوی برایم الهام شد و این گواهی بود که دوباره بدوستان صفحات اجتماعیم برگردم. بدینوسیله از فرد فرد سروران که لطف نمودند پیام گذاشتن، ایمیل کردند و تماس تیلفونی گرفتند از صمیم قلب تشکر می کنم. با احترام احمد محمود امپراطور کابل/افغانستان

درود بدوستان و عزیزانم که قلباً نگران من بودند

همچنان به آنانیکه لطف کردن و نسبت بمن چیزی های

نوشتن که گویا من در شفاخانه هستم

و در میان مرگ و زندگی قرار دارم.

دست شان درد نکند به نوع آنها هم

در یاد من بودند، وقت گذاشتن و مطلب نگاشتن

گویا دشمنی کردند ولی من لطف پنداشتم.

من در کابل هستم درست در  منزل خودمان

و در  سلامت کامل بسر میبرم،

 مصروف پرورش گل و گیاه. مدت ها

بود که باغچه حویلی رنگ کویر گرفته بود..

از چندی بدینسو خرابه های دل را ترک کردم

چون هر چه کوشیدم ویران و ویران تر شد

و به متروکه  باغچه خشکیده ای منزل مان سر زدم

و  بی درنگ برای آبادی و شگوفایی اش

عرق ریختم و دستانم را با گهر آبله مزین کردم.

بعد از گذشت 17 روز، شب گذشته

شعری در سبک مثنوی برایم الهام شد

  و این گواهی بود که دوباره بدوستان  صفحات اجتماعیم برگردم.

بدینوسیله از فرد فرد  سروران  که لطف نمودند

پیام گذاشتن، ایمیل کردند و تماس تیلفونی گرفتـند از صمیم قلب

تشکر می کنم.

با احترام

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان[ دوشنبه 94/3/11 ] [ 6:45 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 162
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867851