سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

تو باشی در بــــــر من قـــدرت و لشکر نمیخواهم کش و فش میـــــز و چوکی پول با دفتر نمیخواهم بلاک و حویلی و باغ همـــــــرهی موتر نمیخواهم لبت را بر لبــــــم نهی بـــــاده و ســاغر نمیخواهم عــــلاج درد خــــود از آسپـــــرین بایـر نمیخواهم ----------------------------------------------- بلنــــدی های همت را به سیـــــم و زر نخواهم داد لب خنــــــدان آزادی به چشــــــــم تـــر نخواهم داد مـــلاکِ ساربــــــانی را به پشت خــــر نخواهم داد گــــل افـــــکار خود را دست بد اختـــر نخواهم داد ســــــــرم را پــست پیش حاکـــــم چولر نمیخواهم ----------------------------------------------- فقیــــــر درگــــه ات را انـــدکی و نان و پیازش ده نگویـــــم من سحرگاهان کبــــاب و تخــم قازش ده به محــــراب دو ابـــروی خودت هر دم نمازش ده ز تـــــار گیسویی عشقت بیـــــا عمــــر درازش ده خـــــودم خدمتـــگذار شخص ملیــــــونر نمیخواهم ----------------------------------------------- پیــــامک نیست لازم گـــــــر تماس از راه دل باشد بروی صفحه این کاری من و تو هــــم خجل باشد ندارد عشق ما سرحد چه حاجت مـــــرز و پل باشد بکن انصــــاف تاکی پای من زنجیـــــر و غل باشد تو خود فریـــــــاد رس شو آمپـــلی فایر نمی خواهم ----------------------------------------------- به خود از تار عشقت کرته ی چرمه به تن سازم دو چشمم فـــــرش راهت سینـــه خود انجمن سازم ز خاک پاک پاهـــــای تو بهــــــر خود وطن سازم تو فردوسی، بهشتی پس چرا من وهم و ظن سازم لحـاف و تخت و دوشک جاکت و جمپر نمیخواهم ----------------------------------------------- من از آن کار و بـــار ات جــان و جانانم خبر دارم به دل خون جگر از هجــــــر رویت چشم تر دارم به سنگ تهمتم گـــــر میــــــــزنی بر دیده بر دارم تو گر باشی کنــــارم معـــــدن از گنــج و زر دارم فقیــــــرم بی نوایـــــــم درهــــم و دالـــر نمیخواهم ----------------------------------------------- بیــــــا در گوشـــــه ی تنـــهایی و آن باغکی دنجی که باهم کشت و مات و خوشیها سازی و شطرنجی از این آشفتـــــــــه بـازار قیـــــــــامت تابکی رنجی به پوشی چادر سبــــــز همــرهی آن رخت نارنجی اتـــــــاق خواب را با سیستــــــــم کــولر نمیخواهم ----------------------------------------------- لبت آب و حیـــــات و سرمـــــه چشمت غــذای من قـــــد چون ســـــرو و اندمت بود شمشـــاد های من ز شــــــاخ هلویی تو میـــــرسد هــــــردم شِفای من ز انگور های قرمـــــــز سیــــر کی شد اشتهای من به بـــــاغ که تـــو باشـــی مرســـل تایگر نمیخواهم ----------------------------------------------- به مــــــوزیک قطغن کی شــــود تـــــازه دماغ من ز رقص مست درمنـــدر نمی رقصــــــــد ایاغ من دهـــــد آرامشـــــــــم بویی تو می آیـــــد سراغ من بهــــــار و گلشن و هفت آسمـــان روشن چراغ من تو هستی سینمـــــــا، ال ای دی و سولر نمیخواهم ----------------------------------------------- ندارم در جهــــان عاشقی غیــــــــر از تو دلسوزی همین دانــــــم که آخــــــر میشود همدست پیروزی به جیبــــم دایما دارم همـــــــان رومــــــال گلدوزی پیاده میــــــروم در راهی وصل تا رســـــــم روزی بس شهـــــــری و بنـــــز و جیپی لنــدور نمیخواهم ----------------------------------------------- انـــــارم ده، بهـــــارم ده، گل ســرخ و شــــرابم ده میـــــان باغ لیمـــــویی خودت با عشق خـــوابم ده ز رســـــــم زندگانی ای پری شـــرح و کتــــابم ده به دور شاخـــــــه ی نیلوفرین ات پیــــچ و تابم ده منی از هـــوش رفتـــــــه پیپسی و دونر نمیخواهم ----------------------------------------------- به مـــــه میبینـــم و روی نیــــکوی تو نمایان است به هرجای که رفتم شهرت از سنگ بدخشان است دل دیوانــــه ی محمود دایــــــم رو به جولان است بـــــرای ارتبـــــاطات من و تو راهــــی آسان است تماس و ارتبــــــــاط از وتسپ و وایبــــر نمیخواهم ----------------------------------------------- پنجشنبه 30 جوزا 1398 خورشیدی که برابر میشود به 20 جون 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


تو باشی در بــــــر من قـــدرت و لشکر نمیخواهم
کش و فش میـــــز و چوکی پول با دفتر نمیخواهم
بلاک و حویلی و باغ همـــــــرهی موتر نمیخواهم
لبت را بر لبــــــم نهی بـــــاده و ســاغر نمیخواهم
عــــلاج درد خــــود از آسپـــــرین بایـر نمیخواهم
-----------------------------------------------
بلنــــدی های همت را به سیـــــم و زر نخواهم داد
لب خنــــــدان آزادی به چشــــــــم تـــر نخواهم داد
مـــلاکِ ساربــــــانی را به پشت خــــر نخواهم داد
گــــل افـــــکار خود را دست بد اختـــر نخواهم داد
ســــــــرم را پــست پیش حاکـــــم چولر نمیخواهم
-----------------------------------------------
فقیــــــر درگــــه ات را انـــدکی و نان و پیازش ده
نگویـــــم من سحرگاهان کبــــاب و تخــم قازش ده
به محــــراب دو ابـــروی خودت هر دم نمازش ده
ز تـــــار گیسویی عشقت بیـــــا عمــــر درازش ده
خـــــودم خدمتـــگذار شخص ملیــــــونر نمیخواهم
-----------------------------------------------
پیــــامک نیست لازم گـــــــر تماس از راه دل باشد
بروی صفحه این کاری من و تو هــــم خجل باشد
ندارد عشق ما سرحد چه حاجت مـــــرز و پل باشد
بکن انصــــاف تاکی پای من زنجیـــــر و غل باشد
تو خود فریــــاد رس شو آمپـــلی فایر نمی خواهم
-----------------------------------------------
به خود از تار عشقت کرته ی چرمه به تن سازم
دو چشمم فـــــرش راهت سینـــه خود انجمن سازم
ز خاک پاک پاهـــــای تو بهــــــر خود وطن سازم
تو فردوسی، بهشتی پس چرا من وهم و ظن سازم
لحـاف و تخت و دوشک جاکت و جمپر نمیخواهم
-----------------------------------------------
من از آن کار و بـــار ات جــان و جانانم خبر دارم
به دل خون جگر از هجــــــر رویت چشم تر دارم
به سنگ تهمتم گـــــر میــــــــزنی بر دیده بر دارم
تو گر باشی کنــــارم معـــــدن از گنــج و زر دارم
فقیــــــرم بی نوایـــــــم درهــــم و دالـــر نمیخواهم
-----------------------------------------------
بیــــــا در گوشـــــه ی تنـــهایی و آن باغکی دنجی
که باهم کشت و مات و خوشیها سازی و شطرنجی
از این آشفتـــــــــه بـازار قیـــــــــامت تابکی رنجی
به پوشی چادر سبــــــز همــرهی آن رخت نارنجی
اتـــــــاق خواب را با سیستــــــــم کــولر نمیخواهم
-----------------------------------------------
لبت آب و حیـــــات و سرمـــــه چشمت غــذای من
قـــــد چون ســـــرو و اندمت بود شمشـــاد های من
ز شــــــاخ هلویی تو میـــــرسد هــــــردم شِفای من
ز انگور های قرمـــــــز سیــــر کی شد اشتهای من
به بـــــاغ که تـــو باشـــی مرســـل تایگر نمیخواهم
-----------------------------------------------
به مــــــوزیک قطغن کی شــــود تـــــازه دماغ من
ز رقص مست درمنـــدر نمی رقصــــــــد ایاغ من
دهـــــد آرامشـــــــــم بویی تو می آیـــــد سراغ من
بهــــار و گلشن و هفت آسمـــان روشن چراغ من
تو هستی سینمـــــا، ال ای دی و سولر نمیخواهم
-----------------------------------------------
ندارم در جهــــان عاشقی غیــــــــر از تو دلسوزی
همین دانــــــم که آخــــــر میشود همدست پیروزی
به جیبــــم دایما دارم همـــــــان رومــــــال گلدوزی
پیاده میــــــروم در راهی وصل تا رســـــــم روزی
بس شهـــــــری و بنـــــز و جیپی لنــدور نمیخواهم
-----------------------------------------------
انـــــارم ده، بهـــــارم ده، گل ســرخ و شــــرابم ده
میـــــان باغ لیمـــــویی خودت با عشق خـــوابم ده
ز رســـــــم زندگانی ای پری شـــرح و کتــــابم ده
به دور شاخـــــــه ی نیلوفرین ات پیــــچ و تابم ده
منی از هـــوش رفتـــــــه پیپسی و دونر نمیخواهم
-----------------------------------------------
به مـــه میبینـــم و روی نیــــکوی تو نمایان است
به هرجای که رفتم شهرت از سنگ بدخشان است
دل دیوانــــه ی محمود دایــــــم رو به جولان است
بـــــرای ارتبـــــاطات من و تو راهــــی آسان است
تماس و ارتبـــــاط از وتسپ و وایبــــر نمیخواهم
-----------------------------------------------
پنجشنبه 30 جوزا 1398 خورشیدی
که برابر میشود به 20 جون 2019 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ جمعه 98/3/31 ] [ 6:4 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

عکس ها و تصاویر احمد محمود امپراطور که در  برنامه های تلویزیون های جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک نموده است


یک خاطره کوتاه از این تصویر


ساعت پیش از اینکه به برنامه تلویزیونی با این عزیزان داشتم

شهر بودم و رفتم به وزارت مخابرات تا پُست بکس خود را

ببینم

اما مرا محافظ درب وردی مانع رفتن به داخل وزارت شد گفت

تا چند دقیقه ی دیگر وقت غذای کارمندان میشود

شما بروید بعد از چاشت یا فردا وقت تر بیایید.

منم به حرفش احترام گذاشتم

هرچند در طول سالهای گذشته با چنین برخوردی روبرو نشده بودم

حتا اگر وقت نان هم میبود برای من مانعی نبود.

هنوز فاصله ی بیشتر از 300 متر را نه پیموده بودم که صدای مهیب

انفجار از جای بلندم کرد.

و ستون دودی از درب وزارت مخابرات یا همان 18 منزله بلند شد

خودم را به یک موتر رساندم و راهی خانه شدم

و دوباره از خانه به این برنامه اشتراک کردم.

در حقیقیت آن دوست خدای مرا از مرگ نجات داد

و

فرشته ی نجاتم شد

ولی جان خودش را بعدا خبر شدم که از دست داده بود.

خداوند متعال روح آن مرد جوان را به جمیع گذشتگان

تا قیام قیامت غریق رحمت کند

با مهر

امپراطور[ جمعه 98/3/31 ] [ 11:48 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ پنج شنبه 98/3/30 ] [ 12:2 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

  از شرِ زهرِ زبانِ نیمچه ملا خسته ام یکدمِ با خویش استغفــار میخواهد دلم  احمد محمود امپراطور


از شرِ زهرِ زبانِ نیمچه ملا خسته ام
یکدمِ با خویش استغفــار میخواهد دلم
امپراطور

[ چهارشنبه 98/3/29 ] [ 11:42 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

مخمس: احمد محمود امپراطور بر غزل: حاج خواجه حبیب الله صدیقی ***************************** دوستـــــانِ کاکــــه و عیـــــــــــار میخواهد دلم  دیده ی حق بینِ دل بیـــــــــــــدار میخواهد دلم از کمـــــی کم سیـــــــرم و بسیار میخواهد دلم تاب دارد خاطــــــــرم غمخــــوار میخواهد دلم خسته شـــــد پای امیـــــــــــدم یار میخواهد دلم -------------------------------------------- دیده ام بسیــــــــار جنگ مذهب و، هم کیش را خورده ام زهــــــرِ هلاهل هـــــای بد اندیش را  به به یی بزغالـــه ها و نخــــــره های میش را بهر رفع زخـــــم چشـــم، اسپند کردم خویش را بِه نشــــــد حالــــــــم دفعِ تیمـــــار میخواهد دلم -------------------------------------------- پاک نتوان کرد، از این قــــــــــــوم بد افکار را تا کنون فرقـــــی نکرده سبحـــــــــه و زنار را از کجا دانـــــــد نعمـــــاتِ پــــــری رخسار را دل نبنــــــدم قصـــــــه و افسانــــه هـای پار را عصــــر نو شد فیــــشن و سنـگار میخواهد دلم -------------------------------------------- نی مـــــــرا یک یوسفی باشد نه بویی پیــــرهن ناله ام چون پیــــــــر کنعان میـرود در هر چمن چشم من عمـــریست خوابیده است در لایی کفن اشـــــــک می ریــــــــــزم دمادم بابت درد وطن یک رژیـــــــــمِ فاقـــــــد اغیـــــــار میخواهد دلم -------------------------------------------- مرحمت مشکل بخیــــــزد توده ی خونخوار را  در ثـــــری خوابیـــــده بینم شـــــوکت افکار را کــــوره ی ویرانـــــگری داغ است بدکردار را  خوش نـــــــدارم حرف پوچِ حاکـــــــم بدکار را رهبــــرِ هُشیـــــــــــار و خدمتگار میخواهد دلم -------------------------------------------- جان من بر لب ولی حاصل نمی گـــــردد مُراد غصه ها کـم نی که هر روزی بگیــــرد ازدیاد قصه و افســــانه شـــــــــد بر نسل امروز اتحاد پای میهـــــن سر نهــم، نفرین بـــر اهل فســـاد مرگِ مـــــادون های استعمــــــار میخواهد دلم -------------------------------------------- فتنــــــه ی دوران به عالم میکند هر دم خروش قلب و احساس منِ درمانـــــــده می آید به جوش نی به زاهد زهد مانده، نی به عابد عقل و هوش شـــاه ما در بحر حرص و آز دارد عیش و نوش اینچنین شاه را سرش بـــــــــر دار میخواهد دلم -------------------------------------------- پیــــر و برنا را ببینی نیست قامت استــــــــوار  یک جمعی در خون تپد جمع دیگر شد بی دیار ســـــوخت محمود این وطن در آتش بد روزگار  دامن میهن صـــدیقی خالی شـــــد از اهـــل کار ســخت دلگیـــــراست خدمتـــــگار میخواهد دلم -------------------------------------------- دوشنبه 27 جواز 1398 خورشیدی که برابر میشود به 17 جون 2019 ترسایی سرودم  احمد محمود امپراطور


مخمس: احمد محمود امپراطور
بر غزل: حاج خواجه حبیب الله صدیقی
*****************************
دوستـــــانِ کاکــــه و عیـــــــــــار میخواهد دلم
دیده ی حق بینِ دل بیـــــــــــــدار میخواهد دلم
از کمـــــی کم سیـــــــرم و بسیار میخواهد دلم
تاب دارد خاطــــــــرم غمخــــوار میخواهد دلم
خسته شـــــد پای امیـــــــــــدم یار میخواهد دلم
--------------------------------------------
دیده ام بسیــــــــار جنگ مذهب و، هم کیش را
خورده ام زهــــــرِ هلاهل هـــــای بد اندیش را
به به یی بزغالـــه ها و نخــــــره های میش را
بهر رفع زخـــــم چشـــم، اسپند کردم خویش را
بِه نشــــــد حالــــــــم دفعِ تیمـــــار میخواهد دلم
--------------------------------------------
پاک نتوان کرد، از این قــــــــــــوم بد افکار را
تا کنون فرقـــــی نکرده سبحـــــــــه و زنار را
از کجا دانـــــــد نعمـــــاتِ پــــــری رخسار را
دل نبنــــــدم قصـــــــه و افسانــــه هـای پار را
عصــــر نو شد فیــــشن و سنـگار میخواهد دلم
--------------------------------------------
نی مـــــــرا یک یوسفی باشد نه بویی پیــــرهن
ناله ام چون پیــــــــر کنعان میـرود در هر چمن
چشم من عمـــریست خوابیده است در لایی کفن
اشـــــــک می ریــــــــــزم دمادم بابت درد وطن
یک رژیـــــــــمِ فاقـــــــد اغیـــــــار میخواهد دلم
--------------------------------------------
مرحمت مشکل بخیــــــزد توده ی خونخوار را
در ثـــــری خوابیـــــده بینم شـــــوکت افکار را
کــــوره ی ویرانـــــگری داغ است بدکردار را
خوش نـــــــدارم حرف پوچِ حاکـــــــم بدکار را
رهبــــرِ هُشیـــــــــــار و خدمتگار میخواهد دلم
--------------------------------------------
جان من بر لب ولی حاصل نمی گـــــردد مُراد
غصه ها کـم نی که هر روزی بگیــــرد ازدیاد
قصه و افســــانه شـــــــــد بر نسل امروز اتحاد
پای میهـــــن سر نهــم، نفرین بـــر اهل فســـاد
مرگِ مـــــادون های استعمــــــار میخواهد دلم
--------------------------------------------
فتنــــــه ی دوران به عالم میکند هر دم خروش
قلب و احساس منِ درمانـــــــده می آید به جوش
نی به زاهد زهد مانده، نی به عابد عقل و هوش
شـــاه ما در بحر حرص و آز دارد عیش و نوش
اینچنین شاه را سرش بـــــــــر دار میخواهد دلم
--------------------------------------------
پیــــر و برنا را ببینی نیست قامت استــــــــوار
یک جمعی در خون تپد جمع دیگر شد بی دیار
ســـــوخت محمود این وطن در آتش بد روزگار
دامن میهن صـــدیقی خالی شـــــد از اهـــل کار
ســخت دلگیـــــراست خدمتـــــگار میخواهد دلم
--------------------------------------------
دوشنبه 27 جواز 1398 خورشیدی
که برابر میشود به 17 جون 2019 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور[ چهارشنبه 98/3/29 ] [ 11:7 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

I have the harrow of love in my heart I have the wing to fly in your air Like the breeze Which blows from time to time, I pass over your area The heart is boiling in the pot of my chest I have water from the clay pot of spark I am not afraid of the fearless enemy I am complaining about the ill- mannered lover Years passed by waiting I have nothing but soil in wet eyes The impoverished love has made me suffer I have no dark night nor morning I say romantic sonnet I have the harvest from the literature tree My body is the nation of pride I am whinning about the unsophisticated tribe I am far from any trouble and enticement I have simple life The jealous eyes will be ashamed before me I have the shield from blade of the prayers I am from Badakhshan rich in garnet I have good reputation in Kashem I became the poet of my time I have sweetness from the lips of words I have been given the title of imperator of hearts In descent I took after my father God created me "Mahmood" That I have such a say and piece of work ---------------------- Ahmad Mahmood Imperator

 

I have the harrow of love in my heart
I have the wing to fly in your air
Like the breeze Which blows from time to time,
I pass over your area
The heart is boiling in the pot of my chest
I have water from the clay pot of spark
I am not afraid of the fearless enemy
I am complaining about the ill- mannered lover
Years passed by waiting
I have nothing but soil in wet eyes
The impoverished love has made me suffer
I have no dark night nor morning
I say romantic sonnet
I have the harvest from the literature tree
My body is the nation of pride
I am whinning about the unsophisticated tribe
I am far from any trouble and enticement
I have simple life
The jealous eyes will be ashamed before me
I have the shield from blade of the prayers
I am from Badakhshan rich in garnet
I have good reputation in Kashem
I became the poet of my time
I have sweetness from the lips of words
I have been given the title of imperator of hearts
In descent I took after my father
God created me "Mahmood"
That I have such a say and piece of work
----------------------
Ahmad Mahmood Imperator


[ شنبه 98/3/18 ] [ 2:15 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

هـلال عیـــــد نمایـــــان شد از سری بامی سحـــــر رسید ز من بـــــرد تیره ی شامی کواکب از صدف کهکشان برون زده است بدور چــــــرخ کشیــــدند تـــــــازه احرامی به بــــاغ ما ز گل معـــرفت گلستان کاشت چــو موج لالـــه درخشیــد مــــــاه صیـامی مبـــــارک است ز صهبا عید جرعه زنیم ز دست ســاقیء کوثــر رسیده است جامی صبا به گلشن دلـــــدادگان چنیــــن میگفت که عیـــــد میرســـد از راه و روزه اتمامی شفق دمیـــــد و نسیم دلــــم بهـــــــاری شد ز فیـــض عشق به محمود گشــــت الهامی -------------------------------------- سه شنبه 07 جوزا 1398 خورشیدی که برابر میشود به 28 می 2019 ترسای سرودم احمد محمود امپراطور


هـلال عیـــــد نمایـــــان شد از سری بامی

سحـــــر رسید ز من بـــــرد تیره ی شامی

کواکب از صدف کهکشان برون زده است

بدور چــــــرخ کشیــــدند تـــــــازه احرامی

به بــــاغ ما ز گل معـــرفت گلستان کاشت

چــو موج لالـــه درخشیــد مــــــاه صیـامی

مبـــــارک است ز صهبا عید جرعه زنیم

ز دست ســاقیء کوثــر رسیده است جامی

صبا به گلشن دلـــــدادگان چنیــــن میگفت

که عیـــــد میرســـد از راه و روزه اتمامی

شفق دمیـــــد و نسیم دلــــم بهـــــــاری شد

ز فیـــض عشق به محمود گشــــت الهامی
--------------------------------------

سه شنبه 07 جوزا 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 28 می 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 98/3/11 ] [ 12:42 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ شنبه 98/3/11 ] [ 12:34 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ جمعه 98/3/10 ] [ 9:46 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ چهارشنبه 98/2/25 ] [ 12:33 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 167
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867856