سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

خاطــــرم شـــوقِ انجمن دارد ز دلـــم بیت هـــــا سخن دارد حسن تو میـبرد مـرا از هوش چشــــــم تو باده ای کهن دارد آفتـــــــاب از تبســــم گرم ات گـوش تا گـوش خود دهن دارد می کنی تا برهنـــــه احساسم شـــــوق از عشق پیرهن دارد عطر می خیزد ازغبار رهت جـــوش گل رنگ یاسمن دارد کف پاهـای لاله گونت همیش فـــرش در هر کجا چمن دارد دل به فرمـــان من نمی سازد عقــــل با عشق تو و من دارد هـــر که را عاشقی نمی زیبد محمود این گفته مبرهن دارد --------------------------- یکشنبه 19 سنبله 1396 آفتابی که برابر میشود به 10 سپتمبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


خاطــــرم شـــوقِ انجمن دارد

ز دلـــم بیت هـــــا سخن دارد

حسن تو میـبرد مـرا از هوش

چشــــــم تو باده ای کهن دارد

آفتـــــــاب از تبســــم گرم ات

گـوش تا گـوش خود دهن دارد

می کنی تا برهنـــــه احساسم

شـــــوق از عشق پیرهن دارد

عطر می خیزد ازغبار رهت

جـــوش گل رنگ یاسمن دارد

کف پاهـای لاله گونت همیش

فـــرش در هر کجا چمن دارد

دل به فرمـــان من نمی سازد

عقــــل با عشق تو و من دارد

هـــر که را عاشقی نمی زیبد

محمود این گفته مبرهن دارد

---------------------------

یکشنبه 19 سنبله 1396 آفتابی

که برابر میشود به 10 سپتمبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ جمعه 96/6/24 ] [ 11:13 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بیـــــــا ای عشق آفـــــات جدایی را تداوی کن دل بشکستـــــه و این نــــاروایی را تداوی کن تن بیمــــــار من در آتش جــــان سوز میسوزد میــــــان شعله هـا جور و جفــایی را تداوی کن اثــــــر کم دارد این دارو به جســـم دردمند من هـــــوای اختنــــــاق بی شفــــایی را تداوی کن نیـــــم من آنقدر ها بد که گردون میـدهد جورم دلیــــــل وحشت چون و چـــرایی را تداوی کن میــــــان موج، موج کفــــر این جاهل سرشتانم بیــــــا ای ناخــــدا این بی خدایی را تداوی کن به آزادیــــی مــــرد و زن ندارم هیــــچ ایرادی قبـــــــولش دارم امـــــا بی حیایی را تداوی کن میـــــــــان دوستــــان می ساز آهنگ محبت را وفـــــــا و عهـــــد و پیمان ریایی را تداوی کن به هردم خویش را من خاک راه دوست میبینم جگر خون میخورد این بی بقایی را تداوی کن ندارم شک به استعـداد خویش و طبع سرشارم مگر در سینـــــــــه درد نارسایی را تداوی کن به حـال زار محمود خنـده ای مستانه کمتر کن ز خود ای ناپسنــــد، بی اعتنایی را تداوی کن ------------------------------------------- یکشنبه 19 سنبله 1396 آفتابی که برابر می شود به 10 سپتمبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


بیـــــــا ای عشق آفـــــات جدایی را تداوی کن

دل بشکستـــــه و این نــــاروایی را تداوی کن

تن بیمــــــار من در آتش جــــان سوز میسوزد

میــــــان شعله هـا جور و جفــایی را تداوی کن

اثــــــر کم دارد این دارو به جســـم دردمند من

هـــــوای اختنــــــاق بی شفــــایی را تداوی کن

نیـــــم من آنقدر ها بد که گردون میـدهد جورم

دلیــــــل وحشت چون و چـــرایی را تداوی کن

میــــــان موج، موج کفــــر این جاهل سرشتانم

بیــــــا ای ناخــــدا این بی خدایی را تداوی کن

به آزادیــــی مــــرد و زن ندارم هیــــچ ایرادی

قبـــــــولش دارم امـــــا بی حیایی را تداوی کن

میـــــــــان دوستــــان می ساز آهنگ محبت را

وفـــــــا و عهـــــد و پیمان ریایی را تداوی کن

به هردم خویش را من خاک راه دوست میبینم

جگر خون میخورد این بی بقایی را تداوی کن

ندارم شک به استعـداد خویش و طبع سرشارم

مگر در سینـــــــــه درد نارسایی را تداوی کن

به حـال زار محمود خنـده ای مستانه کمتر کن

ز خود ای ناپسنــــد، بی اعتنایی را تداوی کن
-------------------------------------------

یکشنبه 19 سنبله 1396 آفتابی

که برابر می شود به 10 سپتمبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 96/6/19 ] [ 4:41 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

بوســـه ای بی اجازه می خواهم غزلی نغـــــز و تازه می خواهم شــــــام از دست پخت ای مهرو قــــابلی و دوپیــــازه می خواهم قدمت روی چشــــــم من امـــــا تهی رانــــت جمـازه می خواهم در و دیــــــوار شهر قلبــــــم را زینـــتِ از خــــوازه می خواهم پای بگذار در حریـــــــم دلــــم آتشــــــم زن گــدازه می خواهم تنـــگ میگیرمت در آغوشــــم سـر خود را به مازه می خواهم بری نامــــــرد دشمنانت همیش چـــارتکبیر، جنــازه می خواهم تو که محمود خود خـــــریداری سینــــــه ام را مغازه می خواهم ------------------------------ دوشنبه 13 سنبله 1396 آفتابی که برابر میشود به 04 سپتمبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
عکسهای احمد محمود امپراطور تصاویر تازه احمد محمود امپراطور مشهور به امپراطور دلها و لعل بدخشان


بوســـه ای بی اجازه می خواهم

غزلی نغـــــز و تازه می خواهم

شــــــام از دست پخت ای مهرو

قــــابلی و دوپیــــازه می خواهم

قدمت روی چشــــــم من امـــــا

تهی رانــــت جمـازه می خواهم

در و دیــــــوار شهر قلبــــــم را

زینـــتِ از خــــوازه می خواهم

پای بگذار در حریـــــــم دلــــم

آتشــــــم زن گــدازه می خواهم

تنـــگ میگیرمت در آغوشــــم

سـر خود را به مازه می خواهم

بری نامــــــرد دشمنانت همیش

چـــارتکبیر، جنــازه می خواهم

تو که محمود خود خـــــریداری

سینــــــه ام را مغازه می خواهم
------------------------------

دوشنبه 13 سنبله 1396 آفتابی

که برابر میشود به 04 سپتمبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور

[ دوشنبه 96/6/13 ] [ 12:59 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

امروز خودم شکسته پر می بینم افتاده به توده ای شرر می بینم طفل دل من یتیم و اشکم جاری دردیست که از داغ پدر می بینم امپراطور

امروز خودم شکسته پر می بینم

افتاده به توده ای شرر می بینم

طفل دل من یتیم و اشکم جاری

دردیست که از داغ پدر می بینم

امپراطور[ شنبه 96/6/11 ] [ 5:29 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

میـــــــــان آتش و خونیـــم عید یعنی چه سیــــــــاه بختـی مـــــا را سفید یعنی چه تسلیت بفرستــــــم به گاو و اشتـــر و بز بــه گوسفنـــــــد ثــــواب سعید یعنی چه زمانــــه آتش جان سوز و ما غبار هوس میـــــان سوختن و چشـــــم دید یعنی چه به آنکه بر سر دار و تنش پر از سرطان هــــــــوای سبــــز بهار و امید یعنی چه به خانقاهی که پیــــرش دگر سماع نکند حضورِ جمـــــعِ کثیـــری مرید یعنی چه دلی کسی به کس اینجــــــا نمیشود پیوند بــــرای نامـــــده، رفت و رمید یعنی چه به گوش خر چقدر ذکر و ورد قرآن کرد به فـــــرد بیهــوده خوب و پلید یعنی چه گذر ز سود و به هیچ خودت بساز رفیق پــیء ســـــراب دویـــــدن نوید یعنی چه به شـــاخِ کــــاجِ بلندِ شکسته ای این باغ فــــــرو نشستـن و تعظیــــم بید یعنی چه یکی گرسنــــــه یکی هــم برهنه میمیرد جهـــــان آرزو شــــــد نـــا پدید یعنی چه دلم شکسته، تنم خسته، جیب من خـــالی صــــدای نادی، فروش و خرید یعنی چه بــــرای کشتن محمود صبـــــر کمتر کن به عــــــزم کرده قـریب و بعید یعنی چه ............................................... چهارشنبه 08 سنبله 1396 آفتابی که برابر میشود به 30 اگست 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


میـــــــــان آتش و خونیـــم عید یعنی چه

سیــــــــاه بختـی مـــــا را سفید یعنی چه

تسلیت بفرستــــــم به گاو و اشتـــر و بز

بــه گوسفنـــــــد ثــــواب سعید یعنی چه

زمانــــه آتش جان سوز و ما غبار هوس

میـــــان سوختن و چشـــــم دید یعنی چه

به آنکه بر سر دار و تنش پر از سرطان

هــــــــوای سبــــز بهار و امید یعنی چه

به خانقاهی که پیــــرش دگر سماع نکند

حضورِ جمـــــعِ کثیـــری مرید یعنی چه

دلی کسی به کس اینجــــــا نمیشود پیوند

بــــرای نامـــــده، رفت و رمید یعنی چه

به گوش خر چقدر ذکر و ورد قرآن کرد

به فـــــرد بیهــوده خوب و پلید یعنی چه

گذر ز سود و به هیچ خودت بساز رفیق

پــیء ســـــراب دویـــــدن نوید یعنی چه

به شـــاخِ کــــاجِ بلندِ شکسته ای این باغ

فــــــرو نشستـن و تعظیــــم بید یعنی چه

یکی گرسنــــــه یکی هــم برهنه میمیرد

جهـــــان آرزو شــــــد نـــا پدید یعنی چه

دلم شکسته، تنم خسته، جیب من خـــالی

صــــدای نادی، فروش و خرید یعنی چه

بــــرای کشتن محمود صبـــــر کمتر کن

به عــــــزم کرده قـریب و بعید یعنی چه

...............................................

چهارشنبه 08 سنبله 1396 آفتابی

که برابر میشود به 30 اگست 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 96/6/11 ] [ 5:23 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور با گرگ سگ وفادارش لیمو مونس

 بیشتر وقتم را  با حیوانات میگذرانم

چون  بیشترین حرف را با نگاه هایشان میگویند

امپراطور


[ شنبه 96/6/11 ] [ 5:16 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

وضــع کشـــور غبـــــار می بینم روز را شــــــام تــــــــار می بینم حاصل کشت و مـــات این بــازی حمــــــــله ای انتــــــحار می بینم طـــــرح کشتـــــار میکنند تــــازه ظلــــــــم در اقتـــــــــدار می بینم شـــــــده اخلاقیـــــــــات نا پیـــــدا بد عمــــــل بی شمــــــار می بینم از سیــاسی و تا به شیـــــخ و ملا خــــــر شیطان ســــــوار می بینم دوستـــــــــی و محبـــت امــــروز گـــــــژدم و زهـــــر مار می بینم اشــــــک دریا و نالـــه تا به فلک من ز خـــــون جویبــــار می بینم لطف و احســـــان مــادر و فرزند جنـــــــگ اسفنــــــــدیار می بینم دلی شــــــاد و لب پـــــر از خنده من به جســـــــم انــــــار می بینم جمع خفته بخواب خرگوش است جمـــعی را بی قــــــرار می بینم مشتِ دریــــوزه و کثـــــافت کار شانــــــه ای خلق بــــار می بینم گربـــه های گرسنــــه ای قدرت یــــکی نه صد هـــــزار می بینم اینچنیــن وحشتی که جاری است همـــــــــه را بی دیــــار می بینم پیـــــر و برنا و کــــــودک میهن به کفــــــــن انتـــــــظار می بینم زنده ماندن عجــــایب است اینجا مــــــرگ را آشـــــــکار می بینم گــــرگ با گوسفند نیـــــــاید ساز دزد را پیــــــــــــره دار می بینم گـــــــــردن خـــــاینین ظالـــم را زیــب زنجیـــــــر و دار می بینم نیست تفریجگاه به سیر و چکر دشت و صحــــرا مزار می بینم گــــل لبخنــد این گلستـــــــان را داغِ از روزگـــــــــــــار می بینم هر کجا شعـــــر تازه می خوانــم محمـود جان نثــــــــــار می بینم ----------------------------- بامداد چهارشنبه 04 سنبله ( شهریور ) 1396 آفتابی که برابر میشود به 26 اگست 2017 ترسایی ســــرودم احمد محمود امپراطور


وضــع کشـــور غبـــــار می بینم

روز را شــــــام تــــــــار می بینم

حاصل کشت و مـــات این بــازی

حمــــــــله ای انتــــــحار می بینم

طـــــرح کشتـــــار میکنند تــــازه

ظلــــــــم در اقتـــــــــدار می بینم

شـــــــده اخلاقیـــــــــات نا پیـــــدا

بد عمــــــل بی شمــــــار می بینم

از سیــاسی و تا به شیـــــخ و ملا

خــــــر شیطان ســــــوار می بینم

دوستـــــــــی و محبـــت امــــروز

گـــــــژدم و زهـــــر مار می بینم

اشــــــک دریا و نالـــه تا به فلک

من ز خـــــون جویبــــار می بینم

لطف و احســـــان مــادر و فرزند

جنـــــــگ اسفنــــــــدیار می بینم

دلی شــــــاد و لب پـــــر از خنده

من به جســـــــم انــــــار می بینم

جمع رفته بخواب خرگوش است

جمـــعی را بی قــــــرار می بینم

مشتِ دریــــوزه و کثـــــافت کار

شانــــــه ای خلق بــــار می بینم

گربـــه های گرسنــــه ای قدرت

یــــکی نه صد هـــــزار می بینم

اینچنیــن وحشتی که جاری است

همـــــــــه را بی دیــــار می بینم

پیـــــر و برنا و کــــــودک میهن

به کفــــــــن انتـــــــظار می بینم

زنده ماندن عجــــایب است اینجا

مــــــرگ را آشـــــــکار می بینم

گــــرگ با گوسفند نیـــــــاید ساز

دزد را پیــــــــــــره دار می بینم

گـــــــــردن خـــــاینین ظالـــم را

زیــب زنجیـــــــر و دار می بینم

نیست تفریجگاه به سیر و چکر

دشت و صحــــرا مزار می بینم

گــــل لبخنــد این گلستـــــــان را

داغِ از روزگـــــــــــــار می بینم

هر کجا شعـــــر تازه می خوانــم

محمـود جان نثــــــــــار می بینم
-----------------------------

بامداد چهارشنبه 04 سنبله ( شهریور ) 1396 آفتابی

که برابر میشود به 26 اگست 2017 ترسایی

ســــرودم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 96/6/4 ] [ 3:33 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 تاکــــه نـــــامِ مـــــرا صدا کردی بدلـــــم محشــــــری به پــا کردی شـــدی نزدیک و بُردی از هوشم زیــــــــور حســــن رونـما کردی من به چنـدین هزار امید و هوس همــــــه با غصـــــــه آشنا کردی نگرفتــــی مـــــرا در آغــــوشت آه بــــی همتــــــی چـــــرا کردی لب ندادی ز بیـــــــم رســـــوایی آب را خضـــــر بی بقــــا کردی کمـــــرم را شکستــــی و رفتــی پیـــر خود را تو بی عصا کردی ســـــر سپــــــرده بُدم ندانستــــی دل سپــــــردم دلــــم کجــا کردی دیدی اشک مـــــــرا و خنـــدیدی تو به خـــون دلــــم شنــــا کردی دین و کیـــش تــــــرا ندانستـــــم بی مـــــروت مـــــرا جزا کردی تو نگفتـی چه دیــــــدم از دستت درد را بهــــــــــر من دوا کردی خود تعجب کنی به گفته ای من یا که گویــــی توهـــم بلا کردی امپراطور تشنـــــــــه کــامت را پیــــش محمود بی نــــوا کرََدی ----------------------------- بامداد جمعه 03 سنبله ( شهریور) 1396 آفتابی که برابر میشود به 25 اگست 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


تاکــــه نـــــامِ مـــــرا صدا کردی

بدلـــــم محشــــــری به پــا کردی

شـــدی نزدیک و بُردی از هوشم

زیــــــــور حســــن رونـما کردی

من به چنـدین هزار امید و هوس

همــــــه با غصـــــــه آشنا کردی

نگرفتــــی مـــــرا در آغــــوشت

آه بــــی همتــــــی چـــــرا کردی

لب ندادی ز بیـــــــم رســـــوایی

آب را خضـــــر بی بقــــا کردی

کمـــــرم را شکستــــی و رفتــی

پیـــر خود را تو بی عصا کردی

ســـــر سپــــــرده بُدم ندانستــــی

دل سپــــــردم دلــــم کجــا کردی

دیدی اشک مـــــــرا و خنـــدیدی

تو به خـــون دلــــم شنــــا کردی

دین و کیـــش تــــــرا ندانستـــــم

بی مـــــروت مـــــرا جزا کردی

تو نگفتـی چه دیــــــدم از دستت

درد را بهــــــــــر من دوا کردی

خود تعجب کنی به گفته ای من

یا که گویــــی توهـــم بلا کردی

امپراطور تشنـــــــــه کــامت را

پیــــش محمود بی نــــوا کرََدی
-----------------------------

بامداد جمعه 03 سنبله ( شهریور) 1396 آفتابی

که برابر میشود به 25 اگست 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 96/6/4 ] [ 3:26 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

مخمسات و غزلیات ناب از شاعر جوان و مستعد احمد محمود امپراطور تو، به انــــــدازه ای یــک بـــــاغ تماشا استی تو عـــــــــروس سخــن عالــــــــــــم بالا استی تو خودت گلشـــــن اندیشــــــــــه و رویا استی تو جنــــــون حوصـــــله بــــر درد تسلا استی تو همــــــانی که بهــــــر جــــــای محیا استی ..................................................... تارک چـــرخ، به پای تو زند سجــده ای شوق دیـــــده از منظر زیبـــــا تو افتـــــــاده به ذوق طوطی باغچــــــه ات منتظر سبــزه ای طوق کلک سیمرغ خیــالات تو خمیـــــازه ای سوق تو گلــــی، آبــــی پـــــــــــروده ای دریا استی ..................................................... دستِ نیــــرو هنـــــــر را نتــــــوان بست خلل طبــــــعِ سرشــــار ادب را همه جا است غزل عاشقــــــی ارث پـــــدر، خــــــاک بگردد اجل که نشد دستــــــرسم دست تو و، قصــــــر امل من چو مجنـــــون و تو افســــانه ای لیلا استی ..................................................... چشــــم بر دیدن رخســــــار تو حیــــران دارم از غمت روز و شبـــــان دیده ی گریــان دارم نالــه از قلــــــه ای پامیـــــری بدخشـــان دارم دل نــــگو، در بغلم سینـــــه ای بریــــان دارم همـــــــــدم و، همسخــنِ دامـــن شبهــــا استی ..................................................... فــــرش پیش قـــــدمت از چمــــــن و لاله کنم خویش را عاشق شوریده ســــــــر و، واله کنم سفـــــــر از کـــــابل و، از بلــخ به بنگاله کنم ز ثـــــــری تــــــا به ثریــــــا روی دنباله کنم جرم ات این است که معشوقه ای رسوا استی ..................................................... چه شـــــــود پادشـــــاهی من که غلامت باشم شوی صیـــــــاد و منم بستـــــه به دامت باشم گر شراب ات نشـــــدم مطـرب و جامت باشم دهـــی دشنـــــــــام ولــــــی زیب کلامت باشم هر گنـــــــاهی که کنــــــی پاک و مبـرا استی ..................................................... تو که باشـــــی بشود لـــــــذت دنیـــــا حاصل نامه و، قاصـــــد و، پیغــــام بـــــگردد باطل زندگی تازه کنـــــد رنگ و رخـی خود عاجل پـــــرده ها پـــــاره شود جمــــــع بگردد حایل که تــــو آن واقعیــــــتِ هستــــــــی دنیا استی ..................................................... دست خود ده و، ز ســـر، عهدی وفاداری کن چشــــم بـر بنـــــد و، نگاه عالـــــم بیداری کن از سـرِ لطف به ما تـــــرک زیــــان کاری کن یـــــــاری گـــر نیست دلت آمــــده باداری کن چشـــــم اُمیــــد به امـــــروز و به فــردا استی ..................................................... نامِ زیبــــــا تو شـــــورِ دل و، تــاب و تب من هــر دو عالـــــم ز سرِ لطف تو شد مکتب من درس آیـــــــاتِ لبـت دیــن من و مــــذهب من عاشقــــی، پاک دلـــی، شد بجهان منصب من پیــش محمود یـــــــکی بـــــودی و یـکتا استی ..................................................... بامداد جمعه 27 اسد 1396 آفتابی که برابر میشود به 18 اگست 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
 تو، به انــــــدازه ای یــک بـــــاغ تماشا استی تو عـــــــــروس سخــن عالــــــــــــم بالا استی تو خودت گلشـــــن اندیشــــــــــه و رویا استی تو جنــــــون حوصـــــله بــــر درد تسلا استی تو همــــــانی که بهــــــر جــــــای محیا استی ..................................................... تارک چـــرخ، به پای تو زند سجــده ای شوق دیـــــده از منظر زیبـــــا تو افتـــــــاده به ذوق طوطی باغچــــــه ات منتظر سبــزه ای طوق کلک سیمرغ خیــالات تو خمیـــــازه ای سوق تو گلــــی، آبــــی پـــــــــــروده ای دریا استی ..................................................... دستِ نیــــرو هنـــــــر را نتــــــوان بست خلل طبــــــعِ سرشــــار ادب را همه جا است غزل عاشقــــــی ارث پـــــدر، خــــــاک بگردد اجل که نشد دستــــــرسم دست تو و، قصــــــر امل من چو مجنـــــون و تو افســــانه ای لیلا استی ..................................................... چشــــم بر دیدن رخســــــار تو حیــــران دارم از غمت روز و شبـــــان دیده ی گریــان دارم نالــه از قلــــــه ای پامیـــــری بدخشـــان دارم دل نــــگو، در بغلم سینـــــه ای بریــــان دارم همـــــــــدم و، همسخــنِ دامـــن شبهــــا استی ..................................................... فــــرش پیش قـــــدمت از چمــــــن و لاله کنم خویش را عاشق شوریده ســــــــر و، واله کنم سفـــــــر از کـــــابل و، از بلــخ به بنگاله کنم ز ثـــــــری تــــــا به ثریــــــا روی دنباله کنم جرم ات این است که معشوقه ای رسوا استی ..................................................... چه شـــــــود پادشـــــاهی من که غلامت باشم شوی صیـــــــاد و منم بستـــــه به دامت باشم گر شراب ات نشـــــدم مطـرب و جامت باشم دهـــی دشنـــــــــام ولــــــی زیب کلامت باشم هر گنـــــــاهی که کنــــــی پاک و مبـرا استی ..................................................... تو که باشـــــی بشود لـــــــذت دنیـــــا حاصل نامه و، قاصـــــد و، پیغــــام بـــــگردد باطل زندگی تازه کنـــــد رنگ و رخـی خود عاجل پـــــرده ها پـــــاره شود جمــــــع بگردد حایل که تــــو آن واقعیــــــتِ هستــــــــی دنیا استی ..................................................... دست خود ده و، ز ســـر، عهدی وفاداری کن چشــــم بـر بنـــــد و، نگاه عالـــــم بیداری کن از سـرِ لطف به ما تـــــرک زیــــان کاری کن یـــــــاری گـــر نیست دلت آمــــده باداری کن چشـــــم اُمیــــد به امـــــروز و به فــردا استی ..................................................... نامِ زیبــــــا تو شـــــورِ دل و، تــاب و تب من هــر دو عالـــــم ز سرِ لطف تو شد مکتب من درس آیـــــــاتِ لبـت دیــن من و مــــذهب من عاشقــــی، پاک دلـــی، شد بجهان منصب من پیــش محمود یـــــــکی بـــــودی و یـکتا استی ..................................................... بامداد جمعه 27 اسد 1396 آفتابی که برابر میشود به 18 اگست 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور

تو، به انــــــدازه ای یــک بـــــاغ تماشا استی
تو عـــــــــروس سخــن عالــــــــــــم بالا استی
تو خودت گلشـــــن اندیشــــــــــه و رویا استی
تو جنــــــون حوصـــــله بــــر درد تسلا استی

تو همــــــانی که بهــــــر جــــــای محیا استی
.....................................................
تارک چـــرخ، به پای تو زند سجــده ای شوق
دیـــــده از منظر زیبـــــا تو افتـــــــاده به ذوق
طوطی باغچــــــه ات منتظر سبــزه ای طوق
کلک سیمرغ خیــالات تو خمیـــــازه ای سوق
تو گلــــی، آبــــی پـــــــــــروده ای دریا استی
.....................................................
دستِ نیــــرو هنـــــــر را نتــــــوان بست خلل
طبــــــعِ سرشــــار ادب را همه جا است غزل
عاشقــــــی ارث پـــــدر، خــــــاک بگردد اجل
که نشد دستــــــرسم دست تو و، قصــــــر امل
من چو مجنـــــون و تو افســــانه ای لیلا استی
.....................................................
چشــــم بر دیدن رخســــــار تو حیــــران دارم
از غمت روز و شبـــــان دیده ی گریــان دارم
نالــه از قلــــــه ای پامیـــــری بدخشـــان دارم
دل نــــگو، در بغلم سینـــــه ای بریــــان دارم
همـــــــــدم و، همسخــنِ دامـــن شبهــــا استی
.....................................................
فــــرش پیش قـــــدمت از چمــــــن و لاله کنم
خویش را عاشق شوریده ســــــــر و، واله کنم
سفـــــــر از کـــــابل و، از بلــخ به بنگاله کنم
ز ثـــــــری تــــــا به ثریــــــا روی دنباله کنم
جرم ات این است که معشوقه ای رسوا استی
.....................................................
چه شـــــــود پادشـــــاهی من که غلامت باشم
شوی صیـــــــاد و منم بستـــــه به دامت باشم
گر شراب ات نشـــــدم مطـرب و جامت باشم
دهـــی دشنـــــــــام ولــــــی زیب کلامت باشم
هر گنـــــــاهی که کنــــــی پاک و مبـرا استی
.....................................................
تو که باشـــــی بشود لـــــــذت دنیـــــا حاصل
نامه و، قاصـــــد و، پیغــــام بـــــگردد باطل
زندگی تازه کنـــــد رنگ و رخـی خود عاجل
پـــــرده ها پـــــاره شود جمــــــع بگردد حایل
که تــــو آن واقعیــــــتِ هستــــــــی دنیا استی
.....................................................
دست خود ده و، ز ســـر، عهدی وفاداری کن
چشــــم بـر بنـــــد و، نگاه عالـــــم بیداری کن
از سـرِ لطف به ما تـــــرک زیــــان کاری کن
یـــــــاری گـــر نیست دلت آمــــده باداری کن
چشـــــم اُمیــــد به امـــــروز و به فــردا استی
.....................................................
نامِ زیبــــــا تو شـــــورِ دل و، تــاب و تب من
هــر دو عالـــــم ز سرِ لطف تو شد مکتب من
درس آیـــــــاتِ لبـت دیــن من و مــــذهب من
عاشقــــی، پاک دلـــی، شد بجهان منصب من
پیــش محمود یـــــــکی بـــــودی و یـکتا استی

.....................................................

بامداد جمعه 27 اسد 1396 آفتابی
که برابر میشود به 18 اگست 2017 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ جمعه 96/5/27 ] [ 8:28 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

ای مـــونس روز بی نـــوایی برگرد ای بنـــــده نـواز من، خدایی برگرد در کوچـــه ی عاشقی بخون افتــادم از حسن تــو می کنـــم گدایی برگرد فریــــاد به هفت چـــرخ گردونم برد تن ســـوخت بــه آتش جدایی برگرد بدون تو من غریبــــه ی شهر هستم بـــا حس دگــــر به رهنـمایی برگرد بشکستــــم و تکه تکه شــد احساسم آرامش جــــان و مـومیــــایی برگرد دارد نفسِ تــــو دم ز عیسی مسیــح برگرد کـــه می شـــوم فنایی برگرد عطـر گل یاس و یاسمین استی بمن چون رایحـه ی نغـز صبایی برگرد تو خالــق عشقی و خودت میـــدانی از این همــــه رنــج بیوفایی برگرد محمود هنــوز چشـم بر راه تو است ای سـرو سهی تو در کجایی برگرد --------------------------------- پنجشنبه 26 اسد 1396 آفتابی که برابر میشود به 17 اگست 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


ای مـــونس روز بی نـــوایی برگرد

ای بنـــــده نـواز من، خدایی برگرد

در کوچـــه ی عاشقی بخون افتــادم

از حسن تــو می کنـــم گدایی برگرد

فریــــاد به هفت چـــرخ گردونم برد

تن ســـوخت بــه آتش جدایی برگرد

بدون تو من غریبــــه ی شهر هستم

بـــا حس دگــــر به رهنـمایی برگرد

بشکستــــم و تکه تکه شــد احساسم

آرامش جــــان و مـومیــــایی برگرد

دارد نفسِ تــــو دم ز عیسی مسیــح

برگرد کـــه می شـــوم فنایی برگرد

عطـر گل یاس و یاسمین استی بمن

چون رایحـه ی نغـز صبایی برگرد

تو خالــق عشقی و خودت میـــدانی

از این همــــه رنــج بیوفایی برگرد

محمود هنــوز چشـم بر راه تو است

ای سـرو سهی تو در کجایی برگرد

---------------------------------

پنجشنبه 26 اسد 1396 آفتابی

که برابر میشود به 17 اگست 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 96/5/26 ] [ 11:23 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 203
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867892