سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستانبر خیـــــز یار و یــــاران گردیم یار پروان

آفت به خویشتـــــــن برد دار و ندار پروان

بلخم در آتش جهـــــل دیروز دست و پا زد

امــــروز چاریکارم گشتــــــــه مزار پروان

کندز بخاک و خون شد بغلان در آتش افتاد

سیـــــلاب خانه ویران شد سر دچار پروان

آن ســـــر زمین لعـــل و آن لاجـــورد نامی

ماتــــم گرفتــــه دیـــــدم چون آبشار پروان

خاک جلال آبــــاد در خـــون خویش تر شد

از رانش ســــروبی شـــد داغـــــدار پروان

از غزنی و شبــــرغان تا کنـدهار و نیمروز

چون بامیــــان بامـــی شد غمگسار پروان

حال تخــــار و هلمنــــد کــــم از کنر نباشد

هــــــرات باستـــــانی شــــد اشکبار پروان

در غور و زابـــــل ما تــــــا پکتیا و فراه

دیدم که همچو پنجشیـــر شد بیقرار پروان

کابل که نیم قــرن است با درد کرده عادت

از فـــــاریاب بدتــــــر شد روزگار پروان

وردک چو کاپیسا و بادغیس در عزا شد

لغمـــان و هم ارزگان شد ناگوار پروان

دیدم که آن سمنـــگان آن تخت تاجداران

از این مصیبت محض گردید خوار پروان

یک سوی کشور من یک لحظه نیست آرام

لوگر به زیر آب است چون حال زار پروان

طفل ات صغیــــــر تاکـــی ای مادر طبیعت

بردی به عمق دریــــا سبزین بهار پروان

والله که دیــــده ام را بستـــــه نمی توانم

هر لحظه پیش چشمـــــم آیــد دیار پروان

محمود را توانــــی زین بیشتـــــر نباشد

یــــــارب العالمینا شو پــــرده دار پروان

-----------------------

بامداد پنجشنبه 05 سنبله 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 27 آگست 2020

ترسایی

سرودم
#احمد_محمود_امپراطور


[ پنج شنبه 99/6/6 ] [ 3:5 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شعر از شاعر کلاسیک سرا و جوان کشور افغانستان احمد محمود امپراطور /  نفـــس غم زندگــــی غم آشنـــا غم ز تو کی می شـــود؟ گـردم جدا غم ز بــــدو هستـــــی تا روزی قیامت گهی پیش است و گاهـــی بر قفا غم شکستـــــم خون شـــــدم ناشاد گشتم ولی بـــــاز هم نه گــــردد منتها غم ز یارانــــی که تنهـــا می گــــذارند تو نیــــکو تر که هستی بــا وفا غم گلــــه از دشمن و بیــگانه ام نیست که از خود میـــــزند سر تا به پا غم در این شهر که داد از ازدحام است فقـــــط پهــــــــلوی من دارد ادا غم یکی دو خنــده ای آهستــــــه کردم نگاه کــــردم نشستــــه بی صدا غم به درمانــــــم چه میکوشی که آخـر مـــرض غم دارو غم درد و شِفا غم زمیــــن پـــر آفت و دریا پر آشوب بــــود این کشتـــی بــی ناخـــدا غم کسی از کس نگردد خوش در اینجا صـــداقت غم محبـــت غم حیـا غم به عرض زندگی محمــــود بنــگر که عمـــر خضر را باشـــد بقا غم ------------------------------- شنبه 25 اسد 1399 خورشیدی که برابر میشود به 15 اگست 2020 ترسایی سرودم #احمد_محمود_امپراطور  AHMAD_MAHMOOD_IMPERATOR#


نفـــس غم زندگــــی غم آشنـــا غم

ز تو کی می شـــود؟ گـردم جدا غم

ز بــــدو هستـــــی تا روزی قیامت

گهی پیش است و گاهـــی بر قفا غم

شکستـــــم خون شـــــدم ناشاد گشتم

ولی بـــــاز هم نه گــــردد منتها غم

ز یارانــــی که تنهـــا می گــــذارند

تو نیــــکو تر که هستی بــا وفا غم

گلــــه از دشمن و بیــگانه ام نیست

که از خود میـــــزند سر تا به پا غم

در این شهر که داد از ازدحام است

فقـــــط پهــــــــلوی من دارد ادا غم

یکی دو خنــده ای آهستــــــه کردم

نگاه کــــردم نشستــــه بی صدا غم

به درمانــــــم چه میکوشی که آخـر

مـــرض غم دارو غم درد و شِفا غم

زمیــــن پـــر آفت و دریا پر آشوب

بــــود این کشتـــی بــی ناخـــدا غم

کسی از کس نگردد خوش در اینجا

صـــداقت غم محبـــت غم حیـا غم

به عرض زندگی محمــــود بنــگر

که عمـــر خضر را باشـــد بقا غم

-------------------------------

شنبه 25 اسد 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 15 اگست 2020 ترسایی

سرودم

#احمد_محمود_امپراطور


[ پنج شنبه 99/5/30 ] [ 5:21 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 خریــــدار است؟ کشور می فروشند در و دیـــــــوار و منـبر می فروشند جمع اند در گرد خوانی خون و آتش سر و ســــردار و لشکر می فروشند پــدر را کشتـــــه بودن سالهـــا پیش کنـــون بیچــــاره مــادر می فروشند بــــرادر هــــا به ملک غیـــر رفتند همین بیچــــاره خـواهر می فروشند دو ســـه تــــا زن که دارند اندرونی دو ســـه تــا را به زیور می فروشند پســـر هـا منحرف در کوچه و شهر سیـــه بخت گشته دختر می فروشند مسلمـــــــان از مسلمــــانی کشیــدن کتــــاب الله بـــه کافــــر می فروشند چنـــان در شهـــوت کاذب غریق اند که پیـــــراهن به نیــکر می فروشند گــل و بـــــاغ و گلستان خاک کردن به زاغ پیــــر چــوکـــر می فروشند سفیـــد و سبـــــز را دادن به یغمــــا سیــــاهی بر ستمـــــگر می فروشند امــــان از دستِ سیاست های خـارج که خـــر را جای رهبـر می فروشند یقیــــن دارم ســـر این بـد ســرشتان که خود را جای دیــگر می فروشند به داد مـــــا بــــرس ای خالـــق کُل نمک را جـــــای شـکر می فروشند به محمود افتـــــرا بسیـــار بست اند جمــــع خائیــــن قلنـــدر می فروشند --------------------------------- چهارشنبه 22 اسد 1399 خورشیدی که برابر میشود به 12 آگست 2020 ترسایی سرودم #احمد_محمود_امپراطور AHMAD MAHMOOD IMPERATOR شعر و تصویر احمد محمود امپراطور


خریــــدار است؟ کشور می فروشند

در و دیـــــــوار و منـبر می فروشند

جمع اند در گرد خوانی خون و آتش

سر و ســــردار و لشکر می فروشند

پــدر را کشتـــــه بودن سالهـــا پیش

کنـــون بیچــــاره مــادر می فروشند

بــــرادر هــــا به ملک غیـــر رفتند

همین بیچــــاره خـواهر می فروشند

دو ســـه تــــا زن که دارند اندرونی

دو ســـه تــا را به زیور می فروشند

پســـر هـا منحرف در کوچه و شهر

سیـــه بخت گشته دختر می فروشند

مسلمـــــــان از مسلمــــانی کشیــدن

کتــــاب الله بـــه کافــــر می فروشند

چنـــان در شهـــوت کاذب غریق اند

که پیـــــراهن به نیــکر می فروشند

گــل و بـــــاغ و گلستان خاک کردن

به زاغ پیــــر چــوکـــر می فروشند

سفیـــد و سبـــــز را دادن به یغمــــا

سیــــاهی بر ستمـــــگر می فروشند

امــــان از دستِ سیاست های خـارج

که خـــر را جای رهبـر می فروشند

یقیــــن دارم ســـر این بـد ســرشتان

که خود را جای دیــگر می فروشند

به داد مـــــا بــــرس ای خالـــق کُل

نمک را جـــــای شـکر می فروشند

به محمود افتـــــرا بسیـــار بست اند

جمــــع خائیــــن قلنـــدر می فروشند
---------------------------------

چهارشنبه 22 اسد 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 12 آگست 2020 ترسایی

سرودم

#احمد_محمود_امپراطور


[ پنج شنبه 99/5/30 ] [ 5:10 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ از تو وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ از تو بقا از تو، فنا از تو جلال و، ملک و، جا از تو سری افتادگی از من مقامی کبریا از تو دیگر غیر از تو ما را کیست؟ در دنیا و، در عقبا ----------------------- دوشنبه 20 اسد 1399 خورشیدی سرودم احمد محمود امپراطور  AHMAD MAHMOOD IMPERATOR


تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ از تو

وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ از تو

بقا از تو، فنا از تو

جلال و، ملک و، جا از تو

سری افتادگی از من

مقامی کبریا از تو

دیگر غیر از تو ما را کیست؟

در دنیا و، در عقبا
-----------------------

دوشنبه 20 اسد 1399 خورشیدی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 99/5/30 ] [ 5:3 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 نشکند قــــد ســـــروت، نشکند پــــر و بالت کرده ای مــــرا بی تاب، با سـلوک و افعالت چادر گـــلابی را، بستی در ســــــرت دستار صدقـــــه ای تو میگردم، این قلنــدر احوالت زلف تـــو شمالک زد، صورتت نمــــایان شد دست و پاچه کرد هوشم، سرخی لب و خالت مــــدتیست منهـــوکــــــم، درد بـــی دوا دارم ده اجازه تا گیــــــــرم، بوســـه ای ز خلخالت آن یگانـــــه ای عالــــم، آفــریده ات بی عیب با پری نیــــاید جور، وصف حسن و تمثـالت نی مــلا و نی زاهـــــد، نی سید و نی شیخـم مسجــــد ار نــــدادن ره، میــــروم درمسـالت پاو و چاریکی هرجا، جنس های ارزان است سنجش مـــــرا میـــکن، با حـــدودی مثقـالت خو گرفته ام عمـــریست، جا برای رفتن کو؟ خاک درگه ات هستـــــم، از نشـــان پرچالت کم علاقــه گی هایت، خاطرم برآشفتـه است با که گشته ای مصروف، یاکه کرده اغفالت اعتبار این هستـــی، یک دم و هـــزاران غم لحظه ای بیا بنشیـــن، دور شـــو ز جنجالت سر به کف بوُد محمود، با اشـــاره ده فرمان پس دیگر چه میخواهــــی، از رسای اقبالت ----------------------------------------- دوشنبه 13 اسد 1399 خورشیدی که برابر میشود به 03 آگست 2020 ترسایی سرودم #احمد_محمود_امپراطور تصاویر و اشعار احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMOOD IMPERATOR


نشکند قــــد ســـــروت، نشکند پــــر و بالت

کرده ای مــــرا بی تاب، با سـلوک و افعالت

چادر گـــلابی را، بستی در ســــــرت دستار

صدقـــــه ای تو میگردم، این قلنــدر احوالت

زلف تـــو شمالک زد، صورتت نمــــایان شد

دست و پاچه کرد هوشم، سرخی لب و خالت

مــــدتیست منهـــوکــــــم، درد بـــی دوا دارم

ده اجازه تا گیــــــــرم، بوســـه ای ز خلخالت

آن یگانـــــه ای عالــــم، آفــریده ات بی عیب

با پری نیــــاید جور، وصف حسن و تمثـالت

نی مــلا و نی زاهـــــد، نی سید و نی شیخـم

مسجــــد ار نــــدادن ره، میــــروم درمسـالت

پاو و چاریکی هرجا، جنس های ارزان است

سنجش مـــــرا میـــکن، با حـــدودی مثقـالت

خو گرفته ام عمـــریست، جا برای رفتن کو؟

خاک درگه ات هستـــــم، از نشـــان پرچالت

کم علاقــه گی هایت، خاطرم برآشفتـه است

با که گشته ای مصروف، یاکه کرده اغفالت

اعتبار این هستـــی، یک دم و هـــزاران غم

لحظه ای بیا بنشیـــن، دور شـــو ز جنجالت

سر به کف بوُد محمود، با اشـــاره ده فرمان

پس دیگر چه میخواهــــی، از رسای اقبالت
-----------------------------------------

دوشنبه 13 اسد 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 03 آگست 2020 ترسایی

سرودم

#احمد_محمود_امپراطور


[ پنج شنبه 99/5/30 ] [ 4:55 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 کـــــاروان این هستـی، دزدی راه بلــد دارد مژه تا زنی بر هم، نی خر است و نی بارت احمد محمود امپراطور  ahmad mahmood imperator


کـــــاروان این هستـی، دزدی راه بلــد دارد

مژه تا زنی بر هم، نی خر است و نی بارت

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 99/5/30 ] [ 4:45 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
بدینوسیله فرارسیدن روز مبارک عرفه، روزی قبولی دعا،

دفع سیئات و رفع درجات و عید سعید قربان را به کلیه دوستان،

هموطنان و مسلمانان جهان که این ویدیو را تماشا میکنندشاز صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم.

با مهر و ارادت فراوان

#احمد_محمود_امپراطور

پنجشنبه 09 اسد 1399 خورشیدی

[ یکشنبه 99/5/19 ] [ 6:24 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 شود هامـــون گلستـــــان از کــراماتِ تماشایت نــــزول آیت عشق است در طـرز سخن هایت قیامت میکند چشم غــــزال ســـرمه آسایت ز دل بیــــرون نگردد قامت موزون و رعنایت سری سودایم بر سنـــگ خورد از درد سودایت -------------------------------------------- ز اول نــــاز پــــرورد و عزیز و دلــــربا بودی میـــــان خوبرویان خوش پسند نــازک ادا بودی دل بشکستـــــه گان را دارو وهم مومیــــا بودی متیــــن و با مــــروت پاکبـــــازی بی ریا بودی بری دلــــــدادگان جنت فــــروشد حسـن زیبایت -------------------------------------------- ز روز دیــدمت من دست را تــــا پاچه گم کردم تفــــــاوت را میــــــان سیب تـــا آلوچه گم کردم روان گشت بســـوی خانه راهی کوچه گم کردم خیــــالاتی شــدم بــــام و در و دالانچه گم کردم نســــازم کاش از بی فکـــر پیش خلـق رسوایت -------------------------------------------- ندانم من مسلمانــــــم یا گبــــر یــــا مسیحــــایی به دین و مذهب زرتشت یــــــا در دین بــودایی به کیش حضرت داوود یــــــا آییــــن موســــایی خدا میــــــگویم و در دست من الـــکل خـرمایی به سجده تا فتــــــادم یـــادم آمد پاشنــــه ی پایت -------------------------------------------- چه بودی و که بودی اینقدر محشر به پا کردی مرا بیــــگانه از خود خویشتــــن را آشنا کردی کنـــــم اقرار ای شــــوخ بلا آخــــــر بلا کردی بیـــــاض گردنت از زیــــر چـادر برملا کردی بری بوسیدن و عشق است رنگارنگ اعضایت -------------------------------------------- شب تاریک من با صورت خود مــــاه کامل کن ســــرم را روی زانوی خودت آهستــه مایل کن برای درد بی درمـــــان من درمــــان عاجل کن تمام خواهشـــــات قلب من با عشــق حاصل کن به مو هایـــــم گره زن رشتـــــه زلف چلیپـــایت -------------------------------------------- ز پیشـــم میگذری من هر دمی دیوانه تر میشم ز عطر دامنت چون میکشـــان مستانه تر میشم تو گرچــه از خودی اما ز خود بیگانه تر میشم خدا میـــداند از قلبــــم که من ویــرانه تر میشم تو نقل مجلسی بنشین بنوشـــم پیــــاله ی چایت -------------------------------------------- شده یک مدتــــی نطقی نیــــاید در زبـــــان من کمی بشکستـــــه و رنجور شد روح و روان من همیــــن چند روز باشد آخــــر هـای امتحان من حضورت سبــــز یـــــار نازنیـــن و مهربان من بگوشم میــرسد در نیمـــــه شب آهسته نجوایت -------------------------------------------- ز جاهل در گریز و با خردمند مست و خشنودم لبـــم خاموش لیـــکن تا فلک پیچیـده است دودم نبـــوغـــم در مخمـس باشـــد مانـــــده ای رودم ز فیض شعـــر دارم عـــزت بسیــار و محمودم مصــلا بیـــر و بار است میروم سوی کلیسایت -------------------------------------------- جمعه 27 سرطان 1399 خورشیدی که برابر میشود به 17 جولای 2020 ترسایی سرودم احمد_محمود_امپراطور


شود هامـــون گلستـــــان از کــراماتِ تماشایت

نــــزول آیت عشق است در طـرز سخن هایت

قیامت میکند چشم غــــزال ســـرمه آسایت

ز دل بیــــرون نگردد قامت موزون و رعنایت

سری سودایم بر سنـــگ خورد از درد سودایت
--------------------------------------------

ز اول نــــاز پــــرورد و عزیز و دلــــربا بودی

میـــــان خوبرویان خوش پسند نــازک ادا بودی

دل بشکستـــــه گان را دارو وهم مومیــــا بودی

متیــــن و با مــــروت پاکبـــــازی بی ریا بودی

بری دلــــــدادگان جنت فــــروشد حسـن زیبایت
--------------------------------------------

ز روز دیــدمت من دست را تــــا پاچه گم کردم

تفــــــاوت را میــــــان سیب تـــا آلوچه گم کردم

روان گشت بســـوی خانه راهی کوچه گم کردم

خیــــالاتی شــدم بــــام و در و دالانچه گم کردم

نســــازم کاش از بی فکـــر پیش خلـق رسوایت
--------------------------------------------

ندانم من مسلمانــــــم یا گبــــر یــــا مسیحــــایی

به دین و مذهب زرتشت یــــــا در دین بــودایی

به کیش حضرت داوود یــــــا آییــــن موســــایی

خدا میــــــگویم و در دست من الـــکل خـرمایی

به سجده تا فتــــــادم یـــادم آمد پاشنــــه ی پایت
--------------------------------------------

چه بودی و که بودی اینقدر محشر به پا کردی

مرا بیــــگانه از خود خویشتــــن را آشنا کردی

کنـــــم اقرار ای شــــوخ بلا آخــــــر بلا کردی

بیـــــاض گردنت از زیــــر چـادر برملا کردی

بری بوسیدن و عشق است رنگارنگ اعضایت
--------------------------------------------

شب تاریک من با صورت خود مــــاه کامل کن

ســــرم را روی زانوی خودت آهستــه مایل کن

برای درد بی درمـــــان من درمــــان عاجل کن

تمام خواهشـــــات قلب من با عشــق حاصل کن

به مو هایـــــم گره زن رشتـــــه زلف چلیپـــایت
--------------------------------------------

ز پیشـــم میگذری من هر دمی دیوانه تر میشم

ز عطر دامنت چون میکشـــان مستانه تر میشم

تو گرچــه از خودی اما ز خود بیگانه تر میشم

خدا میـــداند از قلبــــم که من ویــرانه تر میشم

تو نقل مجلسی بنشین بنوشـــم پیــــاله ی چایت
--------------------------------------------

شده یک مدتــــی نطقی نیــــاید در زبـــــان من

کمی بشکستـــــه و رنجور شد روح و روان من

همیــــن چند روز باشد آخــــر هـای امتحان من

حضورت سبــــز یـــــار نازنیـــن و مهربان من

بگوشم میــرسد در نیمـــــه شب آهسته نجوایت
--------------------------------------------

ز جاهل در گریز و با خردمند مست و خشنودم

لبـــم خاموش لیـــکن تا فلک پیچیـده است دودم

نبـــوغـــم در مخمـس باشـــد مانـــــده ای رودم

ز فیض شعـــر دارم عـــزت بسیــار و محمودم

مصــلا بیـــر و بار است میروم سوی کلیسایت
--------------------------------------------
جمعه 27 سرطان 1399 خورشیدی
که برابر میشود به 17 جولای 2020 ترسایی
سرودم
احمد_محمود_امپراطور


[ یکشنبه 99/4/29 ] [ 9:59 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 تو کهکشــــانی و خورشیـدی خانگی داری تو تا کـــه هست جهــــــان جاودانگی داری تو در ترنــــــــمِ امـــــواج گــــــــام برداری تو از نسیــــــم، کتــــــابِ فســــانگی داری تو حوری نه، تـــو از حــــور هستی بالاتر تو در زمیــــــن و بهشت آشیــــانگی داری تو در قلمــــــرو اذهـــــان همیشه سیر کنی تو بـــا ظــرافتِ خـــــود آمـــــرانگی داری تو هستی صاحبِ تحریکِ ذهن یک شاعر تو بـــا طبیـــعت خود شـاعــــرانگی داری تو بـا وجــــود خودت کـوکب بقـــــا گشتـی تو فخــــــرِ عالمـــــی و نــــازدانـگی داری تو آفـــــریده شدی با حیا و عشق و وقــــار زنـــی و از ادبِ خـــــود زنانــــــگی داری به چند مصـــرعِ محمود وصف تـــو نشود تو تا ابـــــد به زبان هــــــا ترانــگی داری ---------------------------------------- بامداد پنجشنبه 26 سرطان 1399 خورشیدی که برابر میشود به 16 جولای 2020 ترسایی سرودم احمد_محمود_امپراطور


تو کهکشــــانی و خورشیـدی خانگی داری

تو تا کـــه هست جهــــــان جاودانگی داری

تو در ترنــــــــمِ امـــــواج گــــــــام برداری

تو از نسیــــــم، کتــــــابِ فســــانگی داری

تو حوری نه، تـــو از حــــور هستی بالاتر

تو در زمیــــــن و بهشت آشیــــانگی داری

تو در قلمــــــرو اذهـــــان همیشه سیر کنی

تو بـــا ظــرافتِ خـــــود آمـــــرانگی داری

تو هستی صاحبِ تحریکِ ذهن یک شاعر

تو بـــا طبیـــعت خود شـاعــــرانگی داری

تو بـا وجــــود خودت کـوکب بقـــــا گشتـی

تو فخــــــرِ عالمـــــی و نــــازدانـگی داری

تو آفـــــریده شدی با حیا و عشق و وقــــار

زنـــی و از ادبِ خـــــود زنانــــــگی داری

به چند مصـــرعِ محمود وصف تـــو نشود

تو تا ابـــــد به زبان هــــــا ترانــگی داری
----------------------------------------

بامداد پنجشنبه 26 سرطان 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 16 جولای 2020 ترسایی

سرودم

احمد_محمود_امپراطور


[ یکشنبه 99/4/29 ] [ 9:50 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

فـــــــدای آن دل پــــاکت شوم من فـــــــدای سینه ای چاکت شوم من دو چشمت قلب من درآتش انداخت به شهر و قریــــه بلغاکت شوم من بدستت خوشـــــه ای انــگور دیدم فـــــدای سایــــه ای تاکت شوم من کشم سرمــــه به چشمم خاک پایت فـــــدای بنــــد چمتــــاکت شوم من نوشتی نــــام خود را روی قلبـــــم فــــــــدای دست حـکاکت شوم من تمــــامی عکس البــــوم تــو یکسو فـــــدای عکس غمنــاکت شوم من جـــگر در آتشِ عشـقِ تو پختـــــم نهــــار و شــــام خوراکت شوم من به یک ایما لبــــم را بوســه کردی فـــــدای فـــــکر چــالاکت شوم من به عشوه خون نمـــاندی در وجودم فــــــدای نـــازی ســفاکت شوم من تـــو باغی میـــــوه ای بسیار داری فــــدای میـــــوه ای ناکت شوم من اگـــــــر سنـــگسار دامـــلا نگردم فـــــدای پیـــــکی کنیاکت شوم من دل محمـود را در دســـــــت داری فــــــدای عهــــدِ لــولاکت شوم من ------------------------------- سه شنبه 24 سرطان 1399 خورشیدی که برابر میشود به 14 جولای 2020 ترسایی سرودم #احمد_محمود_امپراطور


فـــــــدای آن دل پــــاکت شوم من

فـــــــدای سینه ای چاکت شوم من

دو چشمت قلب من درآتش انداخت

به شهر و قریــــه بلغاکت شوم من

بدستت خوشـــــه ای انــگور دیدم

فـــــدای سایــــه ای تاکت شوم من

کشم سرمــــه به چشمم خاک پایت

فـــــدای بنــــد چمتــــاکت شوم من

نوشتی نــــام خود را روی قلبـــــم

فــــــــدای دست حـکاکت شوم من

تمــــامی عکس البــــوم تــو یکسو

فـــــدای عکس غمنــاکت شوم من

جـــگر در آتشِ عشـقِ تو پختـــــم

نهــــار و شــــام خوراکت شوم من

به یک ایما لبــــم را بوســه کردی

فـــــدای فـــــکر چــالاکت شوم من

به عشوه خون نمـــاندی در وجودم

فــــــدای نـــازی ســفاکت شوم من

تـــو باغی میـــــوه ای بسیار داری

فــــدای میـــــوه ای ناکت شوم من

اگـــــــر سنـــگسار دامـــلا نگردم

فـــــدای پیـــــکی کنیاکت شوم من

دل محمـود را در دســـــــت داری

فــــــدای عهــــدِ لــولاکت شوم من
-------------------------------

سه شنبه 24 سرطان 1399 خورشیدی

که برابر میشود به 14 جولای 2020 ترسایی

سرودم

احمد_محمود_امپراطور


[ یکشنبه 99/4/29 ] [ 9:38 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 161
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867850