سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 


[ دوشنبه 92/4/31 ] [ 5:1 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

کوه های سبـــــــز ملک بدخشانم آرزوست


[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 11:51 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 7:4 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

یک کهکشان ستاره ی از عشق و همدلی


کوه های سبـــــــز ملک بدخشانم آرزوست

دیــــــــــدار روی ســـرو خرامانم آرزوست

یک کهکشان ستـــاره ی از عشق و همدلی

تا صبحــــــگاهی وصـل درخشانم آرزوست

در دفتـــــــــر کتابت ِ گلبـــــــــــرگ نامه ها

تنهــــــــــــــا ز نام پاک تو عنوانم آرزوست

در واژه هــــــا ملاحت دیـــــــــگر فکنده ای

از فــــکر تو تــــــــراوش ِ دیـوانم آرزوست

تدبیــــــــر ِعشق گرچه ز قانون فـراتر است

از چشم نمی بــــــــــــاز تو فرمـانم آرزوست

در کشور سماحت صدق و، وفــــــــا و مهر

آیینـــــــــه دار چون تو جهان بانم آرزوست

از رود نیـــــــل و عشق زلیخـا شدم عذاب

آن کودکی ء یوسف و کنعـــــــانم آرزوست

تنهــــــــــا ایـم جنــــــــــون و هوای ترا کند

از شهـــــــــــر رو بسـوی بیابانم آرزوست

بیــــــــــــــــزارم از مکابره و شیخ یاوه گو

کوس بلنــــــــد مجلسی رنـــــدانم آرزوست

وصف رخ تــــــــــرا کنـــــد آهنگ قلب من

یک نی لبــک نه، بلکه نیستــانم آرزوست

محمودم و هــــوای دگــــر نیست در سرم

آزاد و سر بلنــــــــــــدی و ایمانم آرزوست

-------------------------- -----------------

یکشنبه 30 سرطان 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 21 جولای 2013 میلادی

ســــــــــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 5:2 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 


[ یکشنبه 92/4/30 ] [ 10:15 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شعر از احمد محمود امپراطور شاعر از ولایت بدخشان افغانستان

 

تا طلعت و جمـــال تو جوهر کشیده است

عشاق را شبــــان به لبِ در کشیده است

چشمت زبس خمار فتاده است سوی من

گویی شـراب میکده هـا سر کشیده است

ابــــــروی نازکت چو مـــه نو در آسمان

مرغ دلـم به تیغ و به نشتر کشیده است

از عمق بحـــر حقــــه ی دندان و لعل تو

مرجان و لؤلؤ و دُر وگوهـر کشیده است

از پشت سر بدیدم و جانم به جان نماند

مواج زن که سنبل خود تر کشیده است

تا کـــه شنیــده حسن و نــکو رویی ترا

واعظ به فــکر حور ز منبر کشیده است

ســــرو سهـی و قامت نازت عزیـ
ـز من

دانی جهان به عالم محشر کشیده است

ژولیده موی و رنگ رخم کاه و زعفران

نامم به شهر مستِ قلنـدر کشیده است

بیمار عشق تو شده افتــــــاده ام بخاک

کارم کنون به دارو و داکتـر کشیده است

بهــــــر معاینــه به شفاخانه بـــــردن ام

گفتـــــن علاجِ کار به بستر کشیده است

دیوانــگی و شهـــرت "محمود" را نگر

از این دیــــــار پای فراتــــر کشیده است

--------------------------------------

جمعه 09 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 29 مارچ 2013 میلادی

ســـــــــــــرودم

احمد محمود امپراطو


[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 9:30 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

این جهان بهر خودش دانه و دامی دارد


به خـــــــدا پست و ستــــــــــم کـــــار بدم می آید

ســـــــگ صفت نوکــــــــــــر اغیــــار بدم می آید

شعـــــــــر بی قافیـــــــــــــه چون مار بدم می آید

دوستـــــــــــــــان ؛دزد و تبهـــــــکار بدم می آید

جانــــــــــــی و قاتــل و غـــــــــــــدار بدم می اید

---------------------------------------------

این جهان بهــــــر خودش دانــــــه و دامی دارد

بیت اشعـــــــــار بخود پختــــــــــه و خامی دارد

ز ظفــــــر بهــــــــــــــر منش نیــک پیامی دارد

مفلســـی خوب و جوانمـــــــــــــــرد مقامی دارد

پـــــــول داران ربــــــــــا خــــــــوار بدم می آید


---------------------------------------------

کاشــــــــکی جــــــــام ِ می و ساغر و مینا باشد

به برم ســـــــــــــرو سمن ســــــــا و دلآرا باشد

چشم ها بستـــــــــــــــــه و دل ها همه بینا باشد

مرحبـــــــــــــــا باده فروشـــــــی که مصفا باشد

چهـــــــــــره ای زاهــــــــــــــد مکار بدم می آید


---------------------------------------------

ششجهت عالمـــــــی امــــــــکان گزند است ولی

یــــــــکی را بینی به دیـــــگر شده بند است ولی

این پرنـــــــد در نظــــر من چــــو پرند است ولی

همت دشمن یکــــــــرنـــــگ بلنـــــــــد است ولی

یــار دو روی و دو کـــــــــــــــــردار بدم می آید


---------------------------------------------

دود تریــــــاک درین عصــــــــر که جولان دارد

به همــــــــــه خورد کــلان دست و گریبان دارد

چرسی تا نشـــــــــــه شود نه عهد و پیمان دارد

ســــــگرت هــر چند ضــــرر های فراوان دارد

تف و پف کـــــــردن نصـــــــــــوار بدم می آید


---------------------------------------------

ز چپ و راست که خون ریخت ببـــــــاغ و چمنم

کفن ســـــــــرخ نمــــــود در بدنــــم پیــــــــرهنم

جـــــــاهلِ چنـــــــد به بـــــــرده است بدور کهنم

خوش بود دیدن گلــــــــــــــــــزارو هوای وطنم

لیــــکن از طا لب و اشـــــــــــــــرار بدم می اید


---------------------------------------------

دل محمــــودبدینـــــــــگونه صــــــدا میدارد

نــاله و شیـــــــون خود سوی شمــــــــــا میدارد

رشتـــــــــه ی لفظ و سخن را به حیـــــــا میدارد

مغرض هــــــــــر جا که بود فتنــــــــه بپا میدارد

فتـــــــنه گر تــــــــا به کــــــلان کــار بدم می آید

---------------------------------------------

دوشنبه 19 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 08 اپریل 2013 میلادی

ســـــــــرودم

احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 6:0 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

مخمس خود احمد محمود امپراطور


انصـــــــاف نیست این که مرا سر گران کنی

جســـــــــم مـــــرا به درد و الم ترجمان کنی

محتــــــاج بــــــــــاده بــــــر در پیر مغان کنی

ناکــــــــرده کار خود تو چـــــــرا امتحان کنی

رســـــوا به پیش مــــردم و اهل جهان کنی

--------------------------------------------

بـــــاور بـکن کـــــه از دل و جان دوستدارمت

در پیش خــود عیـــــان و نهـان دوستدارمت

آنچه نــکویی است به همـــان دوستدارمت

سوگنـــــد میخــــورم به قــرآن دوستدارمت

شـــــــرط وفـــــــا نباشدی رنگم خزان کنی

 
--------------------------------------------

گو بهـــــــــر من که بهتـر ِ از من تو دیده ای

در عاشقـی و عشق چنین سر سپرده ای

پاس ِ وفـــــــا و دوستـــی با جان خریده ای

پس اعتــــــــــــراف کن تو عزیـــزم ندیده ای

اشک دو دیـــــــــده ام تو چــرا ارغوان کنی

--------------------------------------------

روزیکه تیــــــــــر عشق تو بر دل نشانه شد

نــام نکویــــــی تو به زبــــــــــــانم ترانه شد

مرگـــم دگر خیـــال و محـــــال و فسانه شد

عمــــــــــــــر ابــــد نصیب من و جاودانه شد

تیـــــــغ اجل ز بهر چه بر من فســــان کنی

--------------------------------------------

بر حــــــــــال قلب من نظــری کن تو گاه گاه

عصیانـــــــــــگرم رهایی بدهـــــم تو از گناه

می سوزدی رشتــــــــــه ی جانم ز سوز آه

دستــــــــــــــم بگیر و دور کن از طالع سیاه

گر دیــــــــــــر شد عزیــــز دل من زیان کنی

--------------------------------------------

باشــــــــی تو زنـده گیء من و دارمت ضرور

از این سیــــــــاهی ها بکشانم بسوی نور

دیـــــگر توان نیست که باشـــــــم ز تو بدور

دستــــــــــــــم بگیر و از پل همت بده عبور

شایسته نیست قلب مرا خون چکان کنی

--------------------------------------------

باغ و بهـــــــار و زنده گی و ســــــــرو ناز من

عشق من و امیـــــــد من و سوز و ساز من

ابــــــــــــــرو توست قبلــــه برای نمــــاز من

شیــــــــرین زبان نیمـــــه شب و نینواز من

محمــود را کنــــار خـــودت نــــو جوان کنی

--------------------------------------------

دوشنبه 26 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 15 اپریل 2013 میلادی

ســـــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ چهارشنبه 92/4/26 ] [ 5:4 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شکست تنها ناکامی نیست..!

 

شکست تنها ناکامی نیست..!

بلکه..

دروازهء است که به روی کامیابی باز میشود.


احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 92/4/25 ] [ 3:52 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

غزل احمد محمود امپراطور رسم عاشقی


نه بخشمت چو بمن هـــــر چه بــود بد کردی

تو عشق ِ پـــاکِ من از خویش مستـرد کردی

چه دیـــدی از دل پـــــاک و هوای ســاده گیم

که دشمنــی بمن از هـــــر چه میسزد کردی

نبــــود آگهـیـم از فــــــریب و کیــــــد و ریـا

به آنچـــــــــه من نه بُـــدم آشنــــــا بلد کردی

ز جـــــــرم هر گنهی خود چگونــــه توبه کنی

که شـــرک و کفـــــر به یکتــــــایی احد کردی

مکن صغیـــر تو احســـــاس و عشق و امیدم

بس است ظلم و جفا را تو بیش از حد کردی

کبوتـــــــر نفســــم هـــــر طرف زند پر و بال

تو جســـم بی رمقــــــــم گونه ی جسد کردی

به رســــــم عاشقـــــی در مکتب ستـمگریت

بنــــام دوستی هــــــا تاکه شــد حسد کردی

چه دیــدی از من ِ محمـود ای خـــدا ناترس

که رفته تکیــه بهــر پست و بی خرد کردی

------------------------------

شنبه 22 سرطان 1392 هجری خورشیدی


که برابر میشود به 13 جولای 2013 میلادی


سرودم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 92/4/22 ] [ 11:5 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 196
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867885