سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

وبلاگ اشعار و سروده های احمد محمود امپراطور

 

جهان از حسرتـــــــــــــم شد در نظـــر بیگانه،بیگانه
همین صحرا خوشست ناید خوشــــــم کاشانه،کاشانه

بگلـــــــــــــزار تنت من می شــــــوم پروانه، پروانه
دلم از غصـــــــه شد چون خانه ی غمخانه، غمخانه
کند این غصه یـــکروزی مــــــــــــرا دیوانه، دیوانه
———————

دماغـــــم نشه  و مستــــی دو عالــــــم است از باده
منـــــــم آن عاشقی نــــــاز تو و سرشـــــار و آزاده
خوشا روزی رویم هر دو به یک منزل به یک جاده
خوشـا عشق من و عشق دو مفتـــــون و دو دلداده
شود در بین مـــــــــردم عاقبـــــــــت افسانه،افسانه

———————
مــــــرا آن قامت ســــــــــرو تو بنمود است حیرانم

بصحـــــــــرا و به کوه و چشمـــه و دریا غزلخوانم
نشـــد یک جبهه آبـــــی تا غبــــــــار خویش بنشانم
مرا پیوستـــــــه آزارد از این لب تشنــــــه گی جانم
نشد از بحر هستــــــی حاصـــــــلم دُر دانه، دُر دانه

———————
برو زاهــــــــد من امشب میشوم با خویشتن همراز

بکنج چله با صـــــــوفی و واعظ کی شوم دمســـاز
همین ســــــاز بزرگی هــــــــای دل را کرده ام آغاز
چنــــــــان شور جنــــون دارم که در زنجیر نایم باز
رهایـــــــم گر کنـــــــــی امشب روم میخانه، میخانه

———————
کشم از هجـــــر رویت روز شب من سخت دشواری

تنـــــم بیمــــــــار شد از غصـــه و از رنج و ادباری
مرا اندر کنـــــــــارم همچــــــو تو بایست غمخواری
همـــــــی در سینــــــــه مرغ دل نوا دارد بصد زاری
نمی گویـــــــــم دیــــــگر حرفی بجُز جانانه، جانانه

———————
حریــــــر دیــــده ی "محمود" باشد در رهت هموار

ببوسد آن کف پـــــــای بــلورین تـــــو در رفتـــــــار
زبان یاری کنــــــد تا وصف حسنـت را کنـــــم تکرار
ثنـــــــا” آن شوخ نــــــاز آید به تمکین جانب بازار
کند یک عالمـــــــــــی بی می چنان مستانه،مستانه

——

احمد محمود امپراطور

 


[ جمعه 92/3/31 ] [ 11:1 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

بند مخمس احمد محمود امپراطور


بخدا کوه از ایــن حوصــــــــــــــله خــــم آمده بود

بخدا آتش اگـــــــــــــر بــود بـــــــه نـــــم آمده بود


بخدا هستــــــــــی به میـــــــزان عــــــدم آمده بود

بخدا کافـــــــــــــــــــر اگـــر بود به رحم آمده بود

ز آن همـــــــــــــه ناله که در پیش تو کافر کردم


------------------------------------------------

امپراطور


[ جمعه 92/3/31 ] [ 12:51 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

وفـــــــــادار باش


وفــــــــادار بـــاش


نـــــه


وفــــــا شعـــــــار

امپراطور


[ جمعه 92/3/31 ] [ 1:20 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

سخن از احمد محمود امپراطورنمیدانم بکجایــــــــــــی


اما.....!


میدانم بیوفایــــــــــــــــــــــی


                                                                        "امپراطور"


[ پنج شنبه 92/3/30 ] [ 1:12 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

کجا عهد و کدام وفا؟؟؟

 

ستـــــــمت بر من و، لطف تو به صــــاحب نظران


این چه ظلمیست که بینــــــم من از آن سرو روان


رســـد آنــــــــــــروز که از من تو نمی یابی نشان


عهــــــــد و پیمــــــــــــان تو با ما و وفا با دگران


ســــــــــاده دل من که قســـــــم های تو باور کردم


----------------------


[ چهارشنبه 92/3/29 ] [ 11:28 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل محمد حسین شهریار

در طپش هـــــــــــای دل سوختـــــــــه لنـــگر کردم


آه از سیـــــــــــــــــنه بلنـــــــد بـــر در ِ داور کردم


بـــارش اشـــــــــــــک ز مـــــــژگان دو برابر کردم


بــــــــــــرو ای ترُک کـــــه تــرک تو سمتـگر کردم


حیـف از آن عمــــــر که در پـــای تو من سر کردم


----------------------


ستـــــــمت بر من و، لطف تو به صــــاحب نظران


این چه ظلمیست که بینــــــم من از آن سرو روان


رســـد آنــــــــــــروز که از من تو نمی یابی نشان


عهــــــــد و پیمــــــــــــان تو با ما و وفا با دگران


ســــــــــاده دل من که قســـــــم های تو باور کردم


----------------------


بخــدا کوه از ایــن حوصــــــــــــــــله خــم آمده بود


بخــدا آتش اگـــــــــــــر بــود بـــــــــه نــم آمده بود


بخــدا هستــــــــــی به میـــــــزان عــــــدم آمده بود


بخــدا کافـــــــــــــــــــر اگـــر بود به رحـم آمده بود


ز آن همـــــــــــــه ناله که در پیش تو کافــــر کردم


----------------------


از خود و هستی و این عشق من هستـــــــم بیـــزار


راحتــــی نیست به من جُـز به ســـــــرِ چوبه ی دار


به تو شــــــادی جهــــان و به من این غـــــم بگذار


تو شدی همســـــــر اغیـــــار و من از یــــار و دیار


گشتـــــــــم آواره و تــــــرک سر و همســــــر کردم


----------------------


آسمــــــــــان چون خُــــــــم مینـاست تو را کی دانی


چــــــــــار فصل بهـــــر تو زیبــاست تو را کی دانی


بستـــــــــــــر از راحــــــت رویــاست تو را کی دانی


زیـــــر ســـــــــــر بـــالش دیبــــاست تو را کی دانی


که من از خـــــار و خســــــــی بادیــــــه بستر کردم


----------------------


نه بمن شــــاًن و شــــــکوه ماند نه زیب و فریست


آه از سینــــه بــــرون رفت و نه خون در جگریست


روز آرام و شب خــــوش بــــــــــر ِ من در بدریست


در و دیـــــــوار بــــــه حـــــال دل مـــن زار گریست


هــــر کجــــا نالــــــــه ی نـــاکامی خود ســـــر کردم


----------------------


محشــــــــر افتــــــــاد به دل تــا به درت گشت مقیم


ســــــــرم افتـــــــــــــــــــاد به پـای تو همانندی میم


این ندانیست که افتــــــاده به غــــــم هــــــای عظیم


در غمــــت داغ پــــــدر دیـــــــــدم و چون دردِ یتیم


اشک ریـــــــزان هوسی دامـــــــــــــــان مادر کردم


----------------------


رگ بـــه رگ خـــــون دلـــــــم از تو شکایت میکرد


فـــکر من هــــــر طـــــرف از جور و جفایت میکرد


مردمی دیــــــــــده و دل سجـــــــــده به پایت میکرد


اشــــک آویــــــــــــــــزه ی گوش تو حکایت میکرد


پنــــــــــد از این گوش پذیــــــرفتـــم از آن در کردم


----------------------


هستـــــم آواره به کــــــــوه هــــــای بدخشان کسی


گـــــرد و خاکــــم به فتــــــــــد کاش به دامان کسی


خـــــــود من نیــــــــز شـــــــدم زاده ی ارمان کسی


بعــــــد از این گوش فلـــــــــــک نشوند افغان کسی


که من این گـــــوش ز فــــــــــریاد و فغان کر کردم


----------------------


هیــــــــــــچ ظلمـی نبود بهــــــــــر منش سنگین تر


که بســـــــــوزم به صـــــــد داغ نبـــــــاشی تو خبر


حاصلم نیست به جُـــــز دانـــــــــه ی خام از تو ثمر


ای بسـا شب به امیدیـــــــــــکه زنــــــی حلقه ی در


چشم خود حلقــــه صفت دوختـــــــــــه بر در کردم


----------------------


گوی بیــــــــن من تو مـــــــــــانده حـــــرفـی باقی


که ز عشقــــت تو کنـــــــــی بـــــــــاز مرا ارزاقی


نه به شهــــــــر است پنـــــــاه بر من و نه قشلاقی


جای می خون جــــــگر ریخــــت به جامـــــم ساقی


گر هــــــــــــوای طـــــرب و ســـاقی و ساغر کردم


----------------------


خفتـــــــه طالعــــی تو محمــــود ز رســـــــــم اقبال


به کجــــــا است جوابــــــــــی که کنــــــی باز سوال


ما کجایـــــم و همــــــان آهـــــــــووش شوخ خصال


شهریــــــــارا به جفــــــــــا کـرد چو خاکــــــم پامال


آن که من خاک رهش را به ســـــر افســــــــر کردم


----------------------


دوشنبه 27 جواز 1392 هجری خورشیدی


که برابر میشود به 17 جون 2013 میلادی


ســـــــرودم


احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 92/3/29 ] [ 9:34 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

نیکی و اندیشه نیک بین


فلک صبــــر ِ ما را کند آفــرین


ز نیکی و اندیشــه ی نیک بین


احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 92/3/20 ] [ 9:33 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 

امروز فردا

آغوش ناز تو بوُدَم صد بهشت ناز

دارم ترا و من غمی فردا نمی کنم 

امپراطور

 

 

 

 


[ دوشنبه 92/3/20 ] [ 9:24 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور کنگورچی بدخشان

 

قلبی من زندان محبت است

 

که اسیران وفا را با عشق شکنجه میکند


امپراطور


[ دوشنبه 92/3/20 ] [ 9:20 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

غزل از: احمد محمود امپراطور


ســــــــــرو سهــــــــیء من عَلَمِ افتخار باش

در مجمعی نـیـــــــکو نسبـان با وقــــار باش

اغفــــالِ آدمــــــــان شریــــــــر هیچگاه مشو

دور از همه دغدغـــــه و گیــــــر و دار باش

رنگ ات خــــــــزان می نکند رنــــج روزگار

در چار فصل نـــــــاز فـــــروش بهــــار باش

چون شیـــــر نر مقابله میــــکن به بد رگان

بر خـــــار و خسی جاهلِ دوران شرار باش

پیش لئیــــــــــــــم خَــــــم نکنـــی گردنِ بلند

صــــد درد و غــــم اگر رسدت استوار باش

در دام و دانــه ی خس و ناکس نگردی بند

از بیشـــه ی خطر گــــــذر و هوشیـار باش

گلزار عشق را به وفــــــــــــا پیشه کن نثار

بر پست و بی نمک شـدگان چوب دار باش

اسپ غــــــرور خویش بتـــازان سرِ رقیب

چابک قماش ِ تیـــــر زن و تک سوار باش

عــــــــــزمِ متین می بکن انـــــدر رهی وفا

استـــــــــــاده بر سـر همه قول و قرار باش

محمــود را به عشق خودت کن نوازشــــی

با او همیشه دلبــــــر و دلـــدار و یار باش


-------------------------------------------

یکشنبه 19 جوزا 1392 هجری خورشیدی


که برابر میشود به 09 جون 2013 میلادی

ســــــــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 92/3/20 ] [ 12:44 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 176
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867865