سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

آفــاق، شبـــان ستاره دارد هر مشکلی راهِ چاره دارد امپراطور


آفــاق، شبـــان ستاره دارد

هر مشکلی راهِ چاره دارد


امپراطور


[ پنج شنبه 96/12/3 ] [ 10:12 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


ممنون شما عزیزان،

1- ویبسایت ما در طول سال گذشته هفت ملیون بیننده داشت؛

2- برنامه های موبایل ما بیش از 32500 بار دانلود شده اند.؛

3- صفحات اجتماعی ما بیش از دوصد هزار لایک از آن خود کردند؛

4- در طول سال گذشته بیش از 54 هزار پارچه شعر به نشر رسانده ایم؛

5- اشعار بیش از 290 شاعر در ویبسایت ما به نشر رسیده است؛

ممنون شما دوستان و همراهان علم و ادب که با ما بودید. ایام بکام تان باد.

ممنون شما عزیزان، 1- ویبسایت ما در طول سال گذشته هفت ملیون بیننده داشت؛ 2- برنامه های موبایل ما بیش از 32500 بار دانلود شده اند.؛ 3- صفحات اجتماعی ما بیش از دوصد هزار لایک از آن خود کردند؛ 4- در طول سال گذشته بیش از 54 هزار پارچه شعر به نشر رسانده ایم؛ 5- اشعار بیش از 290 شاعر در ویبسایت ما به نشر رسیده است؛ ممنون شما دوستان و همراهان علم و ادب که با ما بودید. ایام بکام تان باد.


[ پنج شنبه 96/12/3 ] [ 9:24 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

روی نـــگار و طبـــــــــعِ خدا داد را سپاس ابـــــــری بهـــار و قــامتِ شمشاد را سپاس افتـــــــــاد روی سینـه ای من داغِ بی شمار این خامـــــــه ای بلنـــــــدِ پریزاد را سپاس دستِ هـــزار ناله بلنــــــد است پیشِ ظلـــم خـــــونِ دو دیــــــده و لبِ فـــریاد را سپاس در این جهـــانِ سفـــــــله پرستِ نگون مقام شخصِ بلنــــد مرتبـــــــــه ای راد را سپاس لیلی به شهـــر آمـد و مجنون به دشت رفت شیرین به خواب و تیشه ای فرهاد را سپاس در حلقــــه ای محاسبـــــه بیـــن خدا و خلق گـــاهی خوشـی و گـــاه و گه بیداد را سپاس بیـــن فروتنـــــی و تکبــــــــر حلاوت یست انگشــتِ عشق و پنجــــه ای جلاد را سپاس چون گاو و خــر به شــاخ و لگد دلبـری کند آری جفــــــــای آدمــــی بـــــد زاد را سپاس محمود هـــر چه پیش که آیـــد غنیمت است تحسیـــن و مــــدح گفتــــن و ایراد را سپاس ----------------------------------------- بامداد دوشنبه 30 دلو 1396 آفتابی که برابر میشود به 19 فبروری 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


روی نـــگار و طبـــــــــعِ خدا داد را سپاس

ابـــــــری بهـــار و قــامتِ شمشاد را سپاس

افتـــــــــاد روی سینـه ای من داغِ بی شمار

این خامـــــــه ای بلنـــــــدِ پریزاد را سپاس

دستِ هـــزار ناله بلنــــــد است پیشِ ظلـــم

خـــــونِ دو دیــــــده و لبِ فـــریاد را سپاس

در این جهـــانِ سفـــــــله پرستِ نگون مقام

شخصِ بلنــــد مرتبـــــــــه ای راد را سپاس

لیلی به شهـــر آمـد و مجنون به دشت رفت

شیرین به خواب و تیشه ای فرهاد را سپاس

در حلقــــه ای محاسبـــــه بیـــن خدا و خلق

گـــاهی خوشـی و گـــاه و گه بیداد را سپاس

بیـــن فروتنـــــی و تکبــــــــر حلاوت یست

انگشــتِ عشق و پنجــــه ای جلاد را سپاس

چون گاو و خــر به شــاخ و لگد دلبـری کند

آری جفــــــــای آدمــــی بـــــد زاد را سپاس

محمود هـــر چه پیش که آیـــد غنیمت است

تحسیـــن و مــــدح گفتــــن و ایراد را سپاس
-----------------------------------------
بامداد دوشنبه 30 دلو 1396 آفتابی
که برابر میشود به 19 فبروری 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور

[ دوشنبه 96/11/30 ] [ 11:31 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

اگــــــر ستــــــاره ای تنهــــای آسمان باشم اگــــــر تجمـــــعِ گـــل هـــای گلستان باشم اگــــــر حـــرارت خورشیــــد عاشقان باشم اگــــــر ترنـــــــمِ تحــــــریک بلبلان باشم به بـــاغ گلشـــــن حسنـت دوان دوان باشم --------------------------------------- تمــــــام شب به هــــوای تو گفتـــــگو دارم فسانـــــــه های دل انگیــــز مو به مو دارم به یاد چشــــم تو خمیـــــــازه ای سبو دارم میــــان آتش دل خویش پشــــت و رو دارم خیـــــــانت است بفکر حیــات و جان باشم --------------------------------------- بهـــــار بی گل روی تــــو من نمی خواهم شمیـــــــم یاسمن و، نستـــــرن نمی خواهم به قلب توست مـــرا جا، وطن نمی خواهم شهیـــــد عشق توهـم، من کفن نمی خواهم تو لامکانــــی و من نیـــــز بی مکان باشم --------------------------------------- روال زنـــــــدگی شـــــــادی و ماتمی دارد حریـــر غنچــه ای گل صبحی شبنمی دارد به بــــــام چـــرخ رسـد عیسی مریمی دارد دل شکستــــــــه ای ما چشــم پر نمی دارد کجــــــــا ز بنــــــد تعلق که در امان باشم --------------------------------------- جــــگر خورم ز فقر، همت و وقـارم کشت ز دســت ســــــــرو دل آزار انتظارم کشت خــــــزان رسیــــد و مرا یاد نوبهارم کشت هـــــــــــزار بار مــرا رنج روزگارم کشت دگــــر نشستــــه برای کـــــه مهربان باشم --------------------------------------- گــــل جمـــــال تو هــــر لحظه در نظر آید نسیــــــــم پیــــرهنت شــــام و هم سحر آید غبـــــار خاک رهت چون در و گهـــــر آید دلـــــم تیپـــــده و از خانــــــه پشــت در آید به عشق پاک تو در هستــی جاویدان باشم --------------------------------------- از آن زمان که بســـــوی تو من نگاه کردم تمـــــــام زنـــدگی را من تبــــاه، تباه کردم پنــــاه بـــه این دل مسکیــن بـی پناه کردم خـــدای من چه کنـــــم من چـرا گناه کردم فتــــــــاده گوشــــــه ای تنها و ناتوان باشم --------------------------------------- خورم به هـــــر نفس از دهر مشت کوبنده شفق شکستــــــه و خورشیـــد نیست تابنده فقط به گریــــــه کنم گــــاه گاهی من خنده به روی عــــارض من نیست اشک زیبنده صــدای سینــــه ای خامـوش کاروان باشم --------------------------------------- حیات ما به جهان صبح و شام تکراریست به هـر طرف نگری عالمـــی گرفتاریست بنا عمــر و نفس حاصل اش بدهکاریست زبان شعــــر تو محمود از کجـــا جاریست تو پیــر فطرتِ عشقی و من و جوان باشم --------------------------------------- بامداد پنجشنبه 19 دلو 1396 آفتابی که برابر میشود به 08 فبروری 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


اگــــــر ستــــــاره ای تنهــــای آسمان باشم

اگــــــر تجمـــــعِ گـــل هـــای گلستان باشم

اگــــــر حـــرارت خورشیــــد عاشقان باشم

اگــــــر ترنـــــــمِ تحــــــریک بلبلان باشم

به بـــاغ گلشـــــن حسنـت دوان دوان باشم
---------------------------------------

تمــــــام شب به هــــوای تو گفتـــــگو دارم

فسانـــــــه های دل انگیــــز مو به مو دارم

به یاد چشــــم تو خمیـــــــازه ای سبو دارم

میــــان آتش دل خویش پشــــت و رو دارم

خیـــــــانت است بفکر حیــات و جان باشم
---------------------------------------

بهـــــار بی گل روی تــــو من نمی خواهم

شمیـــــــم یاسمن و، نستـــــرن نمی خواهم

به قلب توست مـــرا جا، وطن نمی خواهم

شهیـــــد عشق توهـم، من کفن نمی خواهم

تو لامکانــــی و من نیـــــز بی مکان باشم
---------------------------------------

روال زنـــــــدگی شـــــــادی و ماتمی دارد

حریـــر غنچــه ای گل صبحی شبنمی دارد

به بــــــام چـــرخ رسـد عیسی مریمی دارد

دل شکستــــــــه ای ما چشــم پر نمی دارد

کجــــــــا ز بنــــــد تعلق که در امان باشم
---------------------------------------

جــــگر خورم ز فقر، همت و وقـارم کشت

ز دســت ســــــــرو دل آزار انتظارم کشت

خــــــزان رسیــــد و مرا یاد نوبهارم کشت

هـــــــــــزار بار مــرا رنج روزگارم کشت

دگــــر نشستــــه برای کـــــه مهربان باشم
---------------------------------------

گــــل جمـــــال تو هــــر لحظه در نظر آید

نسیــــــــم پیــــرهنت شــــام و هم سحر آید

غبـــــار خاک رهت چون در و گهـــــر آید

دلـــــم تیپـــــده و از خانــــــه پشــت در آید

به عشق پاک تو در هستــی جاویدان باشم
---------------------------------------

از آن زمان که بســـــوی تو من نگاه کردم

تمـــــــام زنـــدگی را من تبــــاه، تباه کردم

پنــــاه بـــه این دل مسکیــن بـی پناه کردم

خـــدای من چه کنـــــم من چـرا گناه کردم

فتــــــــاده گوشــــــه ای تنها و ناتوان باشم
---------------------------------------

خورم به هـــــر نفس از دهر مشت کوبنده

شفق شکستــــــه و خورشیـــد نیست تابنده

فقط به گریــــــه کنم گــــاه گاهی من خنده

به روی عــــارض من نیست اشک زیبنده

صــدای سینــــه ای خامـوش کاروان باشم
---------------------------------------

حیات ما به جهان صبح و شام تکراریست

به هـر طرف نگری عالمـــی گرفتاریست

بنا عمــر و نفس حاصل اش بدهکاریست

زبان شعــــر تو محمود از کجـــا جاریست

تو پیــر فطرتِ عشقی و من و جوان باشم
---------------------------------------

بامداد پنجشنبه 19 دلو 1396 آفتابی

که برابر میشود به 08 فبروری 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ جمعه 96/11/20 ] [ 11:13 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

بگذار نالــــه هــــای تـو در دل اثر کند بگذار دشنمـــــان تـــو را در به در کند بگذار این غبــــار غم انگیــــز فقر مان خاک سیـــــاه حوصله را رفتــه زر کند بگذار شــــام حادثـه ای استتار و خوف از پـــــرده های چشـم و دل ما سفر کند بگذار واژگــــــان بلنـــــد زبــــان شعـر ارزان تــــرین متـــاع جهان را گهر کند بگذار عشق شعله بـــــر انــــدام زندگی نـــام من و تو در همـــــه عالـم خبر کند بگذار خوش ترانـــه ترین مطرب زمان ابیـــــات نغــــــز عاشقی ضبط هنر کند بگذار در تجمــــع و فریــــاد های چرخ سوی دل شکستــــــه خـــدا هم نظر کند بگذار آخـــــرین سخنـــــم را کنـــم بیان این هسته های خاک نشین بال و پر کند بگذار روی شانـه مهـــــر و وفـــــای تو محمود ســــــر گذارد و این دیده تر کند ------------------------------------- بامداد دوشنبه 16 دلو 1396 آفتابی که برابر میشود به 05 فبروری 2018 ترسایی ســـــــرودم احمد محموود امپراطور


بگذار نالــــه هــــای تـو در دل اثر کند

بگذار دشنمـــــان تـــو را در به در کند

بگذار این غبــــار غم انگیــــز فقر مان

خاک سیـــــاه حوصله را رفتــه زر کند

بگذار شــــام حادثـه ای استتار و خوف


از پـــــرده های چشـم و دل ما سفر کند

بگذار واژگــــــان بلنـــــد زبــــان شعـر

ارزان تــــرین متـــاع جهان را گهر کند

بگذار عشق شعله بـــــر انــــدام زندگی

نـــام من و تو در همـــــه عالـم خبر کند

بگذار خوش ترانـــه ترین مطرب زمان

ابیـــــات نغــــــز عاشقی ضبط هنر کند

بگذار در تجمــــع و فریــــاد های چرخ

سوی دل شکستــــــه خـــدا هم نظر کند

بگذار آخـــــرین سخنـــــم را کنـــم بیان

این هسته های خاک نشین بال و پر کند

بگذار روی شانـه مهـــــر و وفـــــای تو

محمود ســــــر گذارد و این دیده تر کند

-------------------------------------

بامداد دوشنبه 16 دلو 1396 آفتابی

که برابر میشود به 05 فبروری 2018 ترسایی

ســـــــرودم

احمد محموود امپراطور


[ دوشنبه 96/11/16 ] [ 9:39 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 در حسن و نیکویی نیک اختر داری از علم و هنـــــر دستِ توانگر داری با آن که ز عشق من خودت میــدانی عاشق تر از آنـــــم که تو باور داری ---------------------------------- امپراطوردر حسن و نیکویی نیک اختر داری
از علم و هنـــــر دستِ توانگر داری
با آن که ز عشق من خودت میــدانی
عاشق تر از آنـــــم که تو باور داری
----------------------------------
امپراطور


[ دوشنبه 96/11/16 ] [ 11:1 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

ما را به جنگ و فتنـــه گروگان گرفته اند از ما شـــــــکوهی تخت سلیمان گرفته اند با نام دین و مذهب و قــــرآن در این وطن کشتـــــار مردمــــان مسلمــــــان گرفته اند نه پیـــــر بنگراند نه جوان این جنـــاروان جــــان های پاک طفــــل دبستان گرفته اند کفتــــــار زاده گان پلیــــــد بلا ســــــرشت حلقــــــوم زندگـــــــانی به دندان گرفته اند نی روز، روز داریــم و نی شب کجا رویم از فــــرد فــــــرد مـــا لب خندان گرفته اند دور اند هفت کــــوه سیـــــاه از خدا و خلق قول و قــــــرار با خـــــر شیطان گرفته اند فرهنـــــگ و نام و عـــزت ما را ربوده اند مـــا را به جمــــــع فاقـــــد ایمان گرفته اند هر گونه ظلم و خود سری را کرده اند روا بستنــــد دست و پــــا و، گربیان گرفته اند بی ارزش است نالـــــه و آه و فغــــــان ما دور حیــــــــات آدمــــــی ارزان گرفته اند جغرافیــــــــــایی کشـــور ما داده اند به باد آن وسعــــــت کبیـــــــر خراسان گرفته اند اشجار و خاک و آب وطن کرده اند حراج لعل و گهــــر ز کوهـی بدخشان گرفته اند آدم نمی شـــوند و نبــاید که چشـــم داشت اینها که خوی بدتــــر از حیوان گرفته اند چهل سـال شد تجارت خونریزی می کنند در منــــدویی مدرســــــــه دکان گرفته اند کــــردن خـــراب مسجـد و میخانه را بهم راهــی ثــــواب و مجلس رندان گرفته اند با هــــر نوع شکنجه با ما میدهنــد عذاب محمود را به قتـــــلگه مهمـــان گرفته اند --------------------------------------- بامداد شنبه 14 دلو 1396 آفتابی که برابر میشود به 03 فبروری 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
عکس احمد محمود امپراطور با غزل نابش


ما را به جنگ و فتنـــه گروگان گرفته اند

از ما شـــــــکوهی تخت سلیمان گرفته اند

با نام دین و مذهب و قــــرآن در این وطن

کشتـــــار مردمــــان مسلمــــــان گرفته اند

نه پیـــــر بنگراند نه جوان این جنـــاروان

جــــان های پاک طفــــل دبستان گرفته اند

کفتــــــار زاده گان پلیــــــد بلا ســــــرشت

حلقــــــوم زندگـــــــانی به دندان گرفته اند

نی روز، روز داریــم و نی شب کجا رویم

از فــــرد فــــــرد مـــا لب خندان گرفته اند

دور اند هفت کــــوه سیـــــاه از خدا و خلق

قول و قــــــرار با خـــــر شیطان گرفته اند

فرهنـــــگ و نام و عـــزت ما را ربوده اند

مـــا را به جمــــــع فاقـــــد ایمان گرفته اند

هر گونه ظلم و خود سری را کرده اند روا

بستنــــد دست و پــــا و، گربیان گرفته اند

بی ارزش است نالـــــه و آه و فغــــــان ما

دور حیــــــــات آدمــــــی ارزان گرفته اند

جغرافیــــــــــایی کشـــور ما داده اند به باد

آن وسعــــــت کبیـــــــر خراسان گرفته اند

اشجار و خاک و آب وطن کرده اند حراج

لعل و گهــــر ز کوهـی بدخشان گرفته اند

آدم نمی شـــوند و نبــاید که چشـــم داشت

اینها که خوی بدتــــر از حیوان گرفته اند

چهل سـال شد تجارت خونریزی می کنند

در منــــدویی مدرســــــــه دکان گرفته اند

کــــردن خـــراب مسجـد و میخانه را بهم

راهــی ثــــواب و مجلس رندان گرفته اند

با هــــر نوع شکنجه با ما میدهنــد عذاب

محمود را به قتـــــلگه مهمـــان گرفته اند

---------------------------------------
بامداد شنبه 14 دلو 1396 آفتابی

که برابر میشود به 03 فبروری 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 96/11/16 ] [ 10:11 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

دل کابــل مثــــــالی آتش نمـرود میسوزد میــــان شعله های انتحـار و دود میسوزد ز دست فتنه ای این اجنبیان بلا فطــرت سر پای وجود خلق چون محمود میسوزد -------------------------------------- امپراطور


دل کابــل مثــــــالی آتش نمـرود میسوزد

میــــان شعله های انتحـار و دود میسوزد

ز دست فتنه ای این اجنبیان بلا فطــرت

سر پای وجود خلق چون محمود میسوزد

--------------------------------------

امپراطور


[ یکشنبه 96/11/8 ] [ 1:28 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 لیـــــلا تو ندیـــدی و ز فـــرهاد گذشتی ای بیخبـــــر از کوچـــــه فریاد گذشتی من بسمل طوفان زده ای کوی تو بودم از پیش نظـــر با قـــد شمشـــاد گذشتی ------------------------------------  احمد محمود امپراطور


لیـــــلا تو ندیـــدی و ز فـــرهاد گذشتی

ای بیخبـــــر از کوچـــــه فریاد گذشتی

من بسمل طوفان زده ای کوی تو بودم

از پیش نظـــر با قـــد شمشـــاد گذشتی

------------------------------------

امپراطور


[ یکشنبه 96/11/8 ] [ 12:10 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

به جای آب ز چشمت شراب نوشیدم پیاله ها ز لبت بی حساب نوشیدم ز هوش رفتم و در انتهای بد مستی سلافِ ساغر تو بی حجاب نوشیدم ------------------------------------------- امپراطور


به جای آب ز چشمت شراب نوشیدم

پیاله ها ز لبت بی حساب نوشیدم

ز هوش رفتم و در انتهای بد مستی

سلافِ ساغر تو بی حجاب نوشیدم

-------------------------------
امپراطور


[ یکشنبه 96/11/8 ] [ 12:9 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 253
بازدید دیروز: 641
کل بازدیدها: 786477