سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

در گلشـــــــن بهــــــــار خودم میزنم قدم با عــــــزت و وقـــــــار خودم میزنم قدم صبح امید و چشمه ی خورشید اگر نبود در شـــــامگاهی تـــــار خودم میزنم قدم  فــــکرم به کار و بارِ بد و ناپسند نیست بـــا طفلِ نی ســـــــوار خودم میزنم قدم کارم کهِ نیست از همـــــه بیکار تر منم لیــــکن به کار و بــــار خودم میزنم قدم خودکـــار و پنسل و قلــــم نی نداشتـــــم در صفحه با شـــــــرار خودم میزنم قدم در شهر ما که حادثــه بسیار خفته است امــــــا به اعتبــــــــــار خودم میزنم قدم رویم نشد بسوی اروپـــــا و ملک غیــر در گــــرد و خاکِ شار خودم میزنم قدم فکر دوچرخه و غــــم موتر ندارم هیچ با پـــــــــای روزگـــار خودم میزنم قدم همچون ملا وســـــــوسه ی حور نیستم با یــــار کهنـــــــه کار خودم میزنم قدم مستم ز بـاده ی هنر و نشــــــه ی کلام در طبــــع پر خمـــــار خودم میزنم قدم مرگـــــم اگر فرا نرســــد در بهــــار نو در دشتِ لالــــــــه زار خودم میزنم قدم از هشت و دو و یــازده و نو گذشتـه ام بــــا واحــــــدِ شمــــار خودم میزنم قدم گفتــــــم بیـــــا نیامدی حالا که مرده ام در پشته ی مــــــــزار خودم میزنم قدم محمود در تجمـع ابیــــــات دلپـــــــذیر در جمعی هـــــم قطار خودم میزنم قدم ------------------------------------ بامداد شنبه 18 حوت 1397 خورشیدی که برابر میشود به 09 مارچ 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور

در گلشـــــــن بهــــــــار خودم میزنم قدم

با عــــــزت و وقـــــــار خودم میزنم قدم

صبح امید و چشمه ی خورشید اگر نبود

در شـــــامگاهی تـــــار خودم میزنم قدم
 
فــــکرم به کار و بارِ بد و ناپسند نیست

بـــا طفلِ نی ســـــــوار خودم میزنم قدم

کارم کهِ نیست از همـــــه بیکار تر منم

لیــــکن به کار و بــــار خودم میزنم قدم

خودکـــار و پنسل و قلــــم نی نداشتـــــم

در صفحه با شـــــــرار خودم میزنم قدم

در شهر ما که حادثــه بسیار خفته است

امــــــا به اعتبــــــــــار خودم میزنم قدم

رویم نشد بسوی اروپـــــا و ملک غیــر

در گــــرد و خاکِ شار خودم میزنم قدم

فکر دوچرخه و غــــم موتر ندارم هیچ

با پـــــــــای روزگـــار خودم میزنم قدم

همچون ملا وســـــــوسه ی حور نیستم

با یــــار کهنـــــــه کار خودم میزنم قدم

مستم ز بـاده ی هنر و نشــــــه ی کلام

در طبــــع پر خمـــــار خودم میزنم قدم

مرگـــــم اگر فرا نرســــد در بهــــار نو

در دشتِ لالــــــــه زار خودم میزنم قدم

از هشت و دو و یــازده و نو گذشتـه ام

بــــا واحــــــدِ شمــــار خودم میزنم قدم

گفتــــــم بیـــــا نیامدی حالا که مرده ام

در پشته ی مــــــــزار خودم میزنم قدم

محمود در تجمـع ابیــــــات دلپـــــــذیر

در جمعی هـــــم قطار خودم میزنم قدم

------------------------------------

بامداد شنبه 18 حوت 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 09 مارچ 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور[ شنبه 97/12/18 ] [ 1:39 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

تصاویر احمد محمود مپراطور از جریان برنامه در شبکه جهانی تلویزیون آرزو. شنبه 04 اسفند 1397 خورشیدی


احمد محمود امپراطور در تلویزیونی جهان آرزو


احمد محمود امپراطور شاعر در تلویزیون جهانی آرزو


[ پنج شنبه 97/12/9 ] [ 12:34 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 ای کودکِ ســرشکِ من آخـر جوان شدی در گیـر و دار زنـدگی چابک روان شدی تا رهسپــار و همــــــدمِ این کاروان شدی از هفت خوان رستــــمِ هستی عیان شدی با شـــــور و با نوایی جهانت جهان شدی -------------------------------------- تا درد هـــــای عشق رسیـــدی سراغ من تا خاک گشت بـــــار دگر سروی باغ من از تنـــــــد باد هستی شـــــکسته چراغ من لبــــریز کس نمی کنــد اینجــــــا ایاغ من ای نـاز دانه از بری چـــــه امتحان شدی -------------------------------------- ای چرخشِ سپهـــــــر و بلنــــدایی دلبری ای نـــــــور دیــــده، ای تپش آباد کشوری ای کهکشـــانِ عاشــــقِ شوریده، ای پری احساسِ پنجــگانه ام ازهـــــوش می بری دیگر مپـــرس از چه سبب در زیان شدی -------------------------------------- این درد هـــــای کهنــــه به دارو دوا نشد این آسمـــــــان تیــــــره منــــــور نما نشد یــــــاری و کسب همــــدلی بی مدعا نشد وفـــق مُـــــراد کس به کســـــی آشنا نشد خون میخورد دلم که چـرا بد گمان شدی -------------------------------------- اینجــــــا دلــــــــم هــوای نیایش نمی کند فکــــرم خــــرامِ شعر و سرایش نمی کند یـــاران کاکــــه کســــب ستایش نمی کند با هـــر که دل نخواست گرایش نمی کند در حیرتــم که در پیء چی و چنان شدی -------------------------------------- با صــد شکوه و دبدبـــــه چون پادشاه بیا با قدرت و غرور و به چنــــدین سپاه بیا شـــــام ار نشد به نیمی شب یــــا پگاه بیا یوسف فتــــــاده انـــدکی نــزدیک چاه بیا ما سوختیـــــــم بر دگــــران سایبان شدی -------------------------------------- خون خورده ایــــم در همگی دوره حیات کس نیست تا ز دل بکند گــــــــرم التفات هر چند فتـــــاده در سر راه تو مشکلات محمود در کشاکش این عمــــــرِ بی ثبات با هیچ خویش صاحبِ نـــام و نشان شدی -------------------------------------- چهارشنبه اول حوت 1397 خورشیدی که برابر میشود به 20 فبروری 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


ای کودکِ ســرشکِ من آخـر جوان شدی
در گیـر و دار زنـدگی چابک روان شدی
تا رهسپــار و همــــــدمِ این کاروان شدی
از هفت خوان رستــــمِ هستی عیان شدی
با شـــــور و با نوایی جهانت جهان شدی
--------------------------------------
تا درد هـــــای عشق رسیـــدی سراغ من
تا خاک گشت بـــــار دگر سروی باغ من
از تنـــــــد باد هستی شـــــکسته چراغ من
لبــــریز کس نمی کنــد اینجــــــا ایاغ من
ای نـاز دانه از بری چـــــه امتحان شدی
--------------------------------------
ای چرخشِ سپهـــــــر و بلنــــدایی دلبری
ای نـــــــور دیــــده، ای تپش آباد کشوری
ای کهکشـــانِ عاشــــقِ شوریده، ای پری
احساسِ پنجــگانه ام ازهـــــوش می بری
دیگر مپـــرس از چه سبب در زیان شدی
--------------------------------------
این درد هـــــای کهنــــه به دارو دوا نشد
این آسمـــــــان تیــــــره منــــــور نما نشد
یــــــاری و کسب همــــدلی بی مدعا نشد
وفـــق مُـــــراد کس به کســـــی آشنا نشد
خون میخورد دلم که چـرا بد گمان شدی
--------------------------------------
اینجــــــا دلــــــــم هــوای نیایش نمی کند
فکــــرم خــــرامِ شعر و سرایش نمی کند
یـــاران کاکــــه کســــب ستایش نمی کند
با هـــر که دل نخواست گرایش نمی کند
در حیرتــم که در پیء چی و چنان شدی
--------------------------------------
با صــد شکوه و دبدبـــــه چون پادشاه بیا
با قدرت و غرور و به چنــــدین سپاه بیا
شـــــام ار نشد به نیمی شب یــــا پگاه بیا
یوسف فتــــــاده انـــدکی نــزدیک چاه بیا
ما سوختیـــــــم بر دگــــران سایبان شدی
--------------------------------------
خون خورده ایــــم در همگی دوره حیات
کس نیست تا ز دل بکند گــــــــرم التفات
هر چند فتـــــاده در سر راه تو مشکلات
محمود در کشاکش این عمــــــرِ بی ثبات
با هیچ خویش صاحبِ نـــام و نشان شدی
--------------------------------------
چهارشنبه اول حوت 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 20 فبروری 2019 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 97/12/9 ] [ 12:21 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ چهارشنبه 97/12/8 ] [ 3:20 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور ، عبدالمالک عطش و جناب کریمی صاحب مسؤل میدیوتیک افغانستان


از راست به چپ

عبدالمالک عطش

احمد محمود امپراطور

جناب محترم کریمی


جدید ترین تصویر احمد محمود امپراطور دوره 13 نای و نوا تصویر بردار جلیل پویا

احمد محمود امپراطور

تصویر بردار جلیل جان پویا


احمد محمود امپراطور در حال شعر خوانی در برنامه نای و نوا سر کوه های شمال افغانستان

تصاویر احمد محمود امپراطور با جمع شاعران افغانستان

از چپ به راست

جناب محترم کریمی صاحب

احمد محمود امپراطور

یکی از همکاران

و

ارجمند استانکزی

احمد محمود امپراطور و هلال فرشیدورد


از راست به چپ

هلال فرشیدورد

و

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور، عبدالمالک عطش، هلال فرشیدورد و هادی میران شاعران جوان افغانستان

از راست به چپ

هادی میران

هلال فرشیدورد

عبدالمالک عطش

و

احمد محمود امپراطور


شاعران جوان افغانستان دوره 13 نای و نوا میدیوتیک افغانستان

از چپ به راست

وکیل نایبی

و

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور با جمع شاعران جوان کشور در حال کوهنوردی

احمد محمود امپراطور با جمع شاعران جوان کشور در اجتماع دوره 13 نای و نوا[ سه شنبه 97/12/7 ] [ 6:0 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
شعر خوانی احمد محمود امپراطور در نشست

دوره 13 نای و نوا، میدیوتیک افغانستان
که با سعی و تلاش جناب محترم کریمی صاحب،

جناب محترم استاد عبدالله رسولی،

محترمه بانو فرح جان مصطفوی،

آقای عبدالله زازی و دیگر عزیزان فرهیخته برگزار شده بود.
که از تک تک این سروران بزرگ منش

ابراز تشکر و امتنان می نمایم.
وهمچنان سپاس ویژه از بانوی گرانقدر محترمه دیانا جان حبیب

که این ویدیو را ضبط کردند و بدسترسم قرار دادند.

 

 


[ یکشنبه 97/12/5 ] [ 10:9 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ یکشنبه 97/12/5 ] [ 10:7 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

عاشـــــقت بودم کنــون دیوانه می سازی چرا بلبـــــل کویت بـــــودم پروانه می سازی چرا میشوم نزدیک تا گیـرم دو دستت را به عشق خویش را مدهوش صد پیمانه می سازی چرا زلف مواجت پریشــان کــــرده ی از بهر چه ز ستخوان حســرت من شانه می سازی چرا گاه خم ابــــرو کنی گاهی بخنـــدی سوی من بیخود و سرگشتــــه و رنـدانه می سازی چرا خال مشکین ات به جان این دلــــــم دام افکند ای فـــدایت من، فـــدایی دانه می سازی چرا قد به قد می جنـــــگم و باکی ندارم از رقیب لیـــک پیش آشنـــــا بیــــگانه می سازی چرا صومعــــه آتش زدی بیـــرون ز مسجد آمدی خاکـروب کوچـــــه ی میخانه می سازی چرا شعــله ی عشقت گلویی نالــــه ام را داغ کرد سوختـــــن های مرا افســــانه می سازی چرا نیمه ی عمــــرم فــــــدای وارسی برباد رفت نیمه ی دیـــگر بــــگو ویرانه می سازی چرا دشمنـــان من که خود آلــــــوده و تر دامن اند بــــا تبیـین پیشن من فـــرزانه می سازی چرا گوشــــــه ی فقــر خودش محمود دارد زندگی یادی از آن مجلس شاهــــــانه می سازی چرا ------------------------------------------ یکشنبه 28 دلو 1397 خورشیدی که برابر میشود به 17 فبروری 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
تصویر احمد محمود امپراطور AHMAD MAHMOOD IMPERATOR شاعر و نویسنده جوان افغانستانی

عاشـــــقت بودم کنــون دیوانه می سازی چرا

بلبـــــل کویت بـــــودم پروانه می سازی چرا

میشوم نزدیک تا گیـرم دو دستت را به عشق

خویش را مدهوش صد پیمانه می سازی چرا

زلف مواجت پریشــان کــــرده ی از بهر چه

ز ستخوان حســرت من شانه می سازی چرا

گاه خم ابــــرو کنی گاهی بخنـــدی سوی من

بیخود و سرگشتــــه و رنـدانه می سازی چرا

خال مشکین ات به جان این دلــــــم دام افکند

ای فـــدایت من، فـــدایی دانه می سازی چرا

قد به قد می جنـــــگم و باکی ندارم از رقیب

لیـــک پیش آشنـــــا بیــــگانه می سازی چرا

صومعــــه آتش زدی بیـــرون ز مسجد آمدی

خاکـروب کوچـــــه ی میخانه می سازی چرا

شعــله ی عشقت گلویی نالــــه ام را داغ کرد

سوختـــــن های مرا افســــانه می سازی چرا

نیمه ی عمــــرم فــــــدای وارسی برباد رفت

نیمه ی دیـــگر بــــگو ویرانه می سازی چرا

دشمنـــان من که خود آلــــــوده و تر دامن اند

بــــا تبیـین پیش من فـــرزانه می سازی چرا

گوشــــــه ی فقــر خودش محمود دارد زندگی

یادی از آن مجلس شاهــــــانه می سازی چرا
-------------------------

یکشنبه 28 دلو 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 17 فبروری 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 97/11/30 ] [ 1:40 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

دوستــــی بـــــا مردمـــــان سفـــــله و نـانی نکن پول و وقت خویش را بــــــر هـرزه ارزانی نکن یک نگاهی گــرم و یک لبخنـــــد داریـــــم آرزو ســـوی ما از بی کسی هـــــــا چینی پیشانی نکن حرص را میکن دفن، در گــــــور شـــــوق نابجا چون گدایــــی گر به هـــــر در لفظ گردانی نکن خود رئیس خویش می بـــاش انــــدرین دار فنـــا فـــــــکرِ چوکــــی و مقـــــامی خانه سامانی نکن همــــــرهی یــــــــار بدخشانی بساز و شــــاد زی آرزوی دختــــــــــرانِ شـــــوخی تهـــــرانی نکن گر رسد نــــان و پیـــاز و چمچـــه ی از آب سرد شـــوقِ پیـــــزا و کبـــــاب و آش و بـــولانی نکن از سیاست دور باش آدمــــگری را پیشــــــــه کن هفـــــت پشت خـــویش را با حیـله زنــــدانی نکن بــــگذر از ظلـــــم و دو روزِ زندگی وارسته باش لحظه هـــای عمــــــــر خود با رنج طولانی نکن رو مکن با چرس و تریاک و شراب و خود سری این حیـــــــات بی گـــــزند خویش تـــــاوانی نکن با کتــــاب و دفتـــــر و دیوان و خوانش خو بگیر در پس هــــر رمه ی بــــــز رفتـــه چوپانی نکن حرص و آز و شهوت از مــــــا میبــــرد بالنـدگی دور از خـــــود خصلت زیبــــــــای انسـانی نکن حلقـــــه ی گوش خودت میســـاز ابیـــــــات مـرا گفتــــــــه ی محمود را ناخـــــوانده قربـانی نکن -------------------------------------------- سه شنبه 23 دلو 1397 خورشیدی که برابر میشود به 12 فبروری 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور

دوستــــی بـــــا مردمـــــان سفـــــله و نـانی نکن

پول و وقت خویش را بــــــر هـرزه ارزانی نکن

یک نگاهی گــرم و یک لبخنـــــد داریـــــم آرزو

ســـوی ما از بی کسی هـــــــا چینی پیشانی نکن

حرص را میکن دفن، در گــــــور شـــــوق نابجا

چون گدایــــی گر به هـــــر در لفظ گردانی نکن

خود رئیس خویش می بـــاش انــــدرین دار فنـــا

فـــــــکرِ چوکــــی و مقـــــامی خانه سامانی نکن

همــــــرهی یــــــــار بدخشانی بساز و شــــاد زی

آرزوی دختــــــــــرانِ شـــــوخی تهـــــرانی نکن

گر رسد نــــان و پیـــاز و چمچـــه ی از آب سرد

شـــوقِ پیـــــزا و کبـــــاب و آش و بـــولانی نکن

از سیاست دور باش آدمــــگری را پیشــــــــه کن

هفـــــت پشت خـــویش را با حیـله زنــــدانی نکن

بــــگذر از ظلـــــم و دو روزِ زندگی وارسته باش

لحظه هـــای عمــــــــر خود با رنج طولانی نکن

رو مکن با چرس و تریاک و شراب و خود سری

این حیـــــــات بی گـــــزند خویش تـــــاوانی نکن

با کتــــاب و دفتـــــر و دیوان و خوانش خو بگیر

در پس هــــر رمه ی بــــــز رفتـــه چوپانی نکن

حرص و آز و شهوت از مــــــا میبــــرد بالنـدگی

دور از خـــــود خصلت زیبــــــــای انسـانی نکن

حلقـــــه ی گوش خودت میســـاز ابیـــــــات مـرا

گفتــــــــه ی محمود را ناخـــــوانده قربـانی نکن

--------------------------------------------
سه شنبه 23 دلو 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 12 فبروری 2019 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 97/11/24 ] [ 10:6 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


در تصویر فرح جان مصطفوی استاد سید رضا محمدی استاد گلنور بهمن و احمد محمود امپراطور


از چپ به راست

فرح جان مصطفوی

استاد سید رضا محمدی

استاد گلنور بهمن

و

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور استاد گلنور بهمن و سید رضا محمدی

از چپ به راست

استاد سید رضا محمدی

استاد گلنور بهمن

و
احمد محمود امپراطور


احمد محمود امپراطور استاد گلنور بهمن و سید رضا محمدی[ یکشنبه 97/11/21 ] [ 9:44 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 192
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867881