سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

  یاهـــــو چو گفته ای ز پی های وهو مباش با یک کن اکتفاء به غـــم چهار و دو مباش میکن تو استقــــــامت و همت بلنـــــــد دار بر ظالمان عصــــر و زمـان سر فرو مباش یا مـــــرد باش یا پی مــــردان مــــــرد گیر در پشت هیــــــز و سفـــله و بی آبرو مباش مردانــــه دشمنی کـــن و مردانـــــه دوستی ظاهـــر نمایی بدعمـــل و کینــــه جو مباش می زن شــــراب معنویت را ز جـــام غیب تــــر دامن و نگون شــــده ی بی سبو مباش از بد ســـرشت غیـــــر بدی بــــر نمی رسد نیـــکان عزیــــــز دار و بدان را نیکو مباش بشناس مـــرز و مردم و هم خصـــــم خویش درفکر قوم و مذهب و هر سمت و سو مباش از مــــا شنو اگـــر نه شنیــــدی ملال نیست محمود را به گفتـه ای سهــل اش عدو مباش ----------------------------------------- چهار شنبه 04 جدی 1398 خورشیدی که برابر میشود به 25دسامبر 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور

یاهـــــو چو گفته ای ز پی های وهو مباش

با یک کن اکتفاء به غـــم چهار و دو مباش

میکن تو استقــــــامت و همت بلنـــــــد دار

بر ظالمان عصــــر و زمـان سر فرو مباش

یا مـــــرد باش یا پی مــــردان مــــــرد گیر

در پشت هیــــــز و سفـــله و بی آبرو مباش

مردانــــه دشمنی کـــن و مردانـــــه دوستی

ظاهـــر نمایی بدعمـــل و کینــــه جو مباش

می زن شــــراب معنویت را ز جـــام غیب

تــــر دامن و نگون شــــده ی بی سبو مباش

از بد ســـرشت غیـــــر بدی بــــر نمی رسد

نیـــکان عزیــــــز دار و بدان را نیکو مباش

بشناس مـــرز و مردم و هم خصـــــم خویش

درفکر قوم و مذهب و هر سمت و سو مباش

از مــــا شنو اگـــر نه شنیــــدی ملال نیست

محمود را به گفتـه ای سهــل اش عدو مباش

-----------------------------------------

چهار شنبه 04 جدی 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 25دسامبر 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 98/10/5 ] [ 12:46 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شبِ چُــله، شبِ شــادی، شبِ یلدای من است شبِ عشق و شبِ شور و شبِ لیلای من است شبِ سرد است ولــی گرمی عشق است وزین شبِ اورنـگ زمستـــــان و مسیحـای من است هر طرف موج خمستــــان می و، آتش وعشق شبِ وصـــل دل خونخورده و شیدای من است سینــــه ام در تپش و فکر من است در پــرواز شبِ شعر و شبِ آهنـگ شبِ نجوای من است سرخی تربوز و رخســـاره ی زیبــــــــای انار شعله ی شوق به پیمـــــانه ی دریای من است می پـــــرد مرغ نفس سوختــــه ام سوی نگار شبِ احســــاس و جنــــونِ دل تنهای من است چشـــــــم ها تار محبت به تنـــــــم پیچید است تک تک ثانیه هــــــا وعده ی فردای من است بلبــــــلان ادب و معـــــــرفت هستنـــــد با هم جمع این جمعیت از ناله و از نـــای من است قدح ها سر کن و از مطرب مـــــا وعــظ شنو محمود اینجا سخن تـــــــــازه محیای من است ----------------------------------------- پنجشنبه 29 قوس 1397 خورشیدی که برابر میشود به 20 دسمبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


  

شبِ چُــله، شبِ شــادی، شبِ یلدای من است

شبِ عشق و شبِ شور و شبِ لیلای من است

شبِ سرد است ولــی گرمی عشق است وزین

شبِ اورنـگ زمستـــــان و مسیحـای من است

هر طرف موج خمستــــان می و، آتش وعشق

شبِ وصـــل دل خونخورده و شیدای من است

سینــــه ام در تپش و فکر من است در پــرواز

شبِ شعر و شبِ آهنـگ شبِ نجوای من است

سرخی تربوز و رخســـاره ی زیبــــــــای انار

شعله ی شوق به پیمـــــانه ی دریای من است

می پـــــرد مرغ نفس سوختــــه ام سوی نگار

شبِ احســــاس و جنــــونِ دل تنهای من است

چشـــــــم ها تار محبت به تنـــــــم پیچید است

تک تک ثانیه هــــــا وعده ی فردای من است

بلبــــــلان ادب و معـــــــرفت هستنـــــد با هم

جمع این جمعیت از ناله و از نـــای من است

قدح ها سر کن و از مطرب مـــــا وعــظ شنو

محمود اینجا سخن تـــــــــازه محیای من است

-----------------------------------------

پنجشنبه 29 قوس 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 20 دسمبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور

 


تصویر از جریان ضبط برنامه شب یلدا در شبکه تلوزیونی میترا


[ دوشنبه 98/10/2 ] [ 9:6 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

  تــا چشمِ من به چشمِ، چشـــــمِ خمار افتد  چشمِ هـــــــزار بد چشم، چشمم دچار افتد  این چشمِ من ز چشمِ هم چشم چشم گردید  ای کاش چشمِ هـم چشم در چشمِ خار افتد  امپراطور


تــا چشمِ من به چشمِ، چشـــــمِ خمار افتد

چشمِ هـــــــزار بد چشم، چشمم دچار افتد

این چشمِ من ز چشمِ هم چشم چشم گردید

ای کاش چشمِ هـم چشم در چشمِ خار افتد

امپراطور


[ دوشنبه 98/10/2 ] [ 8:58 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

آبـــــاد بــــاد در همـــه جـــــــا آشیان زن هرگــــــز مبـــــاد آفـــت دوران بجان زن شــــــادی و خرمی بشـــود فـرش مقدمش افســـــرده هیـــــچ گاه مبــــــادا روان زن سمبول بخت تیـــــره دیگر کس نخواندش روشن شود ز فیض دو عالـــــم جهان زن دیگر ز جــــرم مــرد بد اندیش و فتنه خو باخاک و خون یکی نشود جسم و جان زن در پله های فخـــر و هنــــر پا نهد مــــدام چون سقف خانــــه تنگ مبـــاد آسمان زن هرچه که است بعــد خداوند ز یمن اوست سیــــــر تکـــامل است زهـــی ارمغان زن هر جا که بینی زیـور و زیبــایی در جهان یـــا دست خـــورده یا نگهی مهـــربان زن نیمی ز قشـــــر جامعه در بر گرفته است نیــــــم دگــر کجـــــا رود از سایبــــان زن یک انقلاب، یک حرکت باشدی ضـــرور تا هوشیــــــار محض شــــــود دشمنان زن میــــــزان عدل میشود آنـروز استـــــــوار تا که فتد به دست گل و پــــــــر توان زن آری قیــــامت است و جهـــان میشود فنـــا در ســــر زمیـن عشــق نبـــــاشد نشان زن کی میشود به یک دو سطر کـــرد احتـــواء محمود گفـت گوشــــــــه ی از بیکران زن ---------------------------------------- بامداد پنجشنبه 21 قوس 1398 خورشیدی که برابر میشود به 12 دسامبر 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


آبـــــاد بــــاد در همـــه جـــــــا آشیان زن

هرگــــــز مبـــــاد آفـــت دوران بجان زن

شــــــادی و خرمی بشـــود فـرش مقدمش

افســـــرده هیـــــچ گاه مبــــــادا روان زن

سمبول بخت تیـــــره دیگر کس نخواندش

روشن شود ز فیض دو عالـــــم جهان زن

دیگر ز جــــرم مــرد بد اندیش و فتنه خو

باخاک و خون یکی نشود جسم و جان زن

در پله های فخـــر و هنــــر پا نهد مــــدام

چون سقف خانــــه تنگ مبـــاد آسمان زن

هرچه که است بعــد خداوند ز یمن اوست

سیــــــر تکـــامل است زهـــی ارمغان زن

هر جا که بینی زیـور و زیبــایی در جهان

یـــا دست خـــورده یا نگهی مهـــربان زن

نیمی ز قشـــــر جامعه در بر گرفته است

نیــــــم دگــر کجـــــا رود از سایبــــان زن

یک انقلاب، یک حرکت باشدی ضـــرور

تا هوشیــــــار محض شــــــود دشمنان زن

میــــــزان عدل میشود آنـروز استـــــــوار

تا که فتد به دست گل و پــــــــر توان زن

آری قیــــامت است و جهـــان میشود فنـــا

در ســــر زمیـن عشــق نبـــــاشد نشان زن

کی میشود به یک دو سطر کـــرد احتـــواء

محمود گفـت گوشــــــــه ی از بیکران زن
----------------------------------------

بامداد پنجشنبه 21 قوس 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 12 دسامبر 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 98/10/2 ] [ 8:51 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

  زندگـــــانی گشت زندان بی رقم حال مـــــردم شد پریشان بی رقم پــــــاسِ یـــــــار شد تهی بالِ هما بیوفــــایی گشت آســـــان بی رقم آدم و آدمــــــگری بربــــــاد رفت منقــــرض شد نسلِ انسان بی رقم عشق تا شـــد معنی اش همبستری بی حیــــایی شد نمـــــایان بی رقم ناسیــــاسیون شــــدن در جـان هم مردمــــان کردن پریشان بی رقم از رئیس و قاضـــــی و ملا و عام یک ز یک باشد هــراسان بی رقم منفعت ها گشت باهــــم مشترک متــــحد دیـــــدم رقیبــــان بی رقم بار خـر را ساربــان بر دوش کرد پادشــــــاه شد خانه سامان بی رقم عالم و دانشـــــوران شد زیر خاک سگ گرفت جــای سخندان بی رقم عسکر و جنــــــرال شد خانه نشین سارقیـــــن گشتن قومندان بی رقم تا وطن شد خانــه ی خانه خــراب باغ و بــرزن گشت ویـران بی رقم از حقیــقت ها سخن گفتن خطاست حلقوم ات گیــرند به دندان بی رقم عرضه شد تا هرزه در بازار ملک ارز و ارزش گـشت ارزان بی رقم جان من دستت به هــر ناکس مـده شهـــــر پر باشد ز شیطان بی رقم کس نصیحت بشنــــو آگــــاه نشد گر بگفتم صـاف و عریان بی رقم این ردیف تـــــازه ی محمود مــــا میشـــــود در ذهــن پیچان بی رقم -------------------------------- یکشنبه 24 قوس 1398 خورشیدی که برابر میشود به 15 دسامبر 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


زندگـــــانی گشت زندان بی رقم

حال مـــــردم شد پریشان بی رقم

پــــــاسِ یـــــــار شد تهی بالِ هما

بیوفــــایی گشت آســـــان بی رقم

آدم و آدمــــــگری بربــــــاد رفت

منقــــرض شد نسلِ انسان بی رقم

عشق تا شـــد معنی اش همبستری

بی حیــــایی شد نمـــــایان بی رقم

ناسیــــاسیون شــــدن در جـان هم

مردمــــان کردن پریشان بی رقم

از رئیس و قاضـــــی و ملا و عام

یک ز یک باشد هــراسان بی رقم

منفعت ها گشت باهــــم مشترک

متــــحد دیـــــدم رقیبــــان بی رقم

بار خـر را ساربــان بر دوش کرد

پادشــــــاه شد خانه سامان بی رقم

عالم و دانشـــــوران شد زیر خاک

سگ گرفت جــای سخندان بی رقم

عسکر و جنــــــرال شد خانه نشین

سارقیـــــن گشتن قومندان بی رقم

تا وطن شد خانــه ی خانه خــراب

باغ و بــرزن گشت ویـران بی رقم

از حقیــقت ها سخن گفتن خطاست

حلقوم ات گیــرند به دندان بی رقم

عرضه شد تا هرزه در بازار ملک

ارز و ارزش گـشت ارزان بی رقم

جان من دستت به هــر ناکس مـده

شهـــــر پر باشد ز شیطان بی رقم

کس نصیحت بشنــــو آگــــاه نشد

گر بگفتم صـاف و عریان بی رقم

این ردیف تـــــازه ی محمود مــــا

میشـــــود در ذهــن پیچان بی رقم
--------------------------------

یکشنبه 24 قوس 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 15 دسامبر 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 98/10/2 ] [ 8:39 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ دوشنبه 98/10/2 ] [ 8:28 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 193
بازدید دیروز: 564
کل بازدیدها: 712441