سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 کـــی شود انـــدکی باهــــــم خـود و مانی باشیم دور از دغدغــــــــه ای روز و شبـــــانی باشیم قصه ها سر کنیم از عمق دل خسته ای خویش یــــادی از دفتــــــــــر ایــــــــام جــــوانی باشیم گوشـــــه ای ساحل دریــــای طرب عیش کنیم فـــــــارغ از تهمت و رنـــــج نـــگرانی باشیم در بهــــار هر چه نشـــــد فرصت باهــم بودن کــــم کمک یــــــار و رفیقــــــای خزانی باشیم سعـــدی و مولـــــوی و حافظ و صائب خوانیم نشــــــه از شعـــــر خیــــــام و همــدانی باشیم بگشـــــــــــایم در دل به رخ عشـــــق و وفــــا تابــــــکی دوست به الفـــــــاظ زبـــــانی باشیم نعمت هـــــر نفس خویش غنیـــــمت شمـــریم در تپش خانــــــه ای هستــــی نوســانی باشیم غفلــت از ذهن و دل و دیده ای خود بر داریم عاشـــــق گلشــــن زیبـــــــایی جهـــانی باشیم هر چـــــه را دانـــــی خداوند خــــودش میداند پس چـــرا بر ســــــر قسمــت عصبانی باشیم رد شویـــــم از ســـــر بـــــازار جهان گــذران تا ابـــــد خوب تـــــــرین دلبـــــر جانی باشیم کنج ویرانـــــه ز محمود خبـــــر گیـری کنیم همسخن گــــــاه و گــــه با بیـــدل ثانی باشیم ------------------------------------------ بامداد سه شنبه 28 قوس 1396 آفتابی که برابر میشود به 19 دسامبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


کـــی شود انـــدکی باهــــــم خـود و مانی باشیم

دور از دغدغــــــــه ای روز و شبـــــانی باشیم

قصه ها سر کنیم از عمق دل خسته ای خویش

یــــادی از دفتــــــــــر ایــــــــام جــــوانی باشیم

گوشـــــه ای ساحل دریــــای طرب عیش کنیم

فـــــــارغ از تهمت و رنـــــج نـــگرانی باشیم

در بهــــار هر چه نشـــــد فرصت باهــم بودن

کــــم کمک یــــــار و رفیقــــــای خزانی باشیم

سعـــدی و مولـــــوی و حافظ و صائب خوانیم

نشــــــه از شعـــــر خیــــــام و همــدانی باشیم

بگشـــــــــــایم در دل به رخ عشـــــق و وفــــا

تابــــــکی دوست به الفـــــــاظ زبـــــانی باشیم

نعمت هـــــر نفس خویش غنیـــــمت شمـــریم

در تپش خانــــــه ای هستــــی نوســانی باشیم

غفلــت از ذهن و دل و دیده ای خود بر داریم

عاشـــــق گلشــــن زیبـــــــایی جهـــانی باشیم

هر چـــــه را دانـــــی خداوند خــــودش میداند

پس چـــرا بر ســــــر قسمــت عصبانی باشیم

رد شویـــــم از ســـــر بـــــازار جهان گــذران

تا ابـــــد خوب تـــــــرین دلبـــــر جانی باشیم

کنج ویرانـــــه ز محمود خبـــــر گیـری کنیم

همسخن گــــــاه و گــــه با بیـــدل ثانی باشیم

------------------------------------------

بامداد سه شنبه 28 قوس 1396 آفتابی

که برابر میشود به 19 دسامبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 96/9/28 ] [ 10:42 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 چو گیتی بــزم خود را ظاهرم کرد به پیچ و تاب هستــــی ماهرم کرد نشــــــــاط دید چشم انـــداز چشمم به عشق دلربـــــــــای ناظرم کرد شدم تا بنــــــده ای ســـرو روانش به دین آسمــــــانی کافـــــــرم کرد نمیــــــدانم چه بی باکی شد از من ز جمع عاشقـان غیر حاضرم کرد اگر چه من کشیـــــــدم رنج بسیار ولی امیـــــــد فــــــردا صابرم کرد ز خوبـــــان من وفـــــاداری ندیدم دلم بشکست و زخمی خاطرم کرد گنهکـــارم، گنهکـــارم، گنهکـــار در آتش سوختــــن ها طاهرم کرد ادبــــگاهی معــــــانی را بنــــازم که در جمــــع خــلایق نادرم کرد بــودم محمود روزی بی نشــــانی فلک با چــرخش خود شاعرم کرد ------------------------------- بامداد جمعه 24 قوس 1396 آفتابی که برابر میشود به 15 دسامبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


چو گیتی بــزم خود را ظاهرم کرد

به پیچ و تاب هستــــی ماهرم کرد

نشــــــــاط دید چشم انـــداز چشمم

به عشق دلربـــــــــای ناظرم کرد

شدم تا بنــــــده ای ســـرو روانش

به دین آسمــــــانی کافـــــــرم کرد

نمیــــــدانم چه بی باکی شد از من

ز جمع عاشقـان غیر حاضرم کرد

اگر چه من کشیـــــــدم رنج بسیار

ولی امیـــــــد فــــــردا صابرم کرد

ز خوبـــــان من وفـــــاداری ندیدم

دلم بشکست و زخمی خاطرم کرد

گنهکـــارم، گنهکـــارم، گنهکـــار

در آتش سوختــــن ها طاهرم کرد

ادبــــگاهی معــــــانی را بنــــازم

که در جمــــع خــلایق نادرم کرد

بــودم محمود روزی بی نشــــانی

فلک با چــرخش خود شاعرم کرد
-------------------------------

بامداد جمعه 24 قوس 1396 آفتابی

که برابر میشود به 15 دسامبر 2017 ترسایی


سرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 96/9/26 ] [ 10:54 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

گل شــــــگفت روی یار را دیدم بـــــــــاده ای خوشـگوار را دیدم شـــــــاخ شمشاد و بوستـان وفاق علــــــــــمِ جویبـــــــــار را دیدم بعد یک عمر خواری و زحمت قــــــــــامت استـــــــوار را دیدم راهِ دورِ فـــــــــــراق بی پایـــان آخــــــــــر انتظـــــــــار را دیدم در زمستان خشک و بی حاصل نشــــــــــــه ای نو بهار را دیدم سالهـــــا من ز جور این گردون تهمــــــت بی وقـــــــار را دیدم من ز دست رقیــب خانه خراب ستـــــــم روزگــــــــــار را دیدم خوب شد روز هـای بد بگذشت ظلــــــم چنــــدین هزار را دیدم شب من صبح شــد ز نور امید رحمـــــت کــــــــردگار را دیدم روی المــــــــاری پاک میکردم نامـــــــــه ای یــــادگار را دیدم زنده شد یــــاد و خاطرات قـدیم کاغـــــذ بوســــــــه دار را دیدم چشم من خون گریست بار دگر محمود بیقــــــــــــــرار را دیدم ----------------------------- دوشنبه 20 قوس 1396 آفتابی که برابر میشود به 11 دسامبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


گل شــــــگفت روی یار را دیدم

بـــــــــاده ای خوشـگوار را دیدم

شـــــــاخ شمشاد و بوستـان وفاق

علــــــــــمِ جویبـــــــــار را دیدم

بعد یک عمر خواری و زحمت


قــــــــــامت استـــــــوار را دیدم

راهِ دورِ فـــــــــــراق بی پایـــان

آخــــــــــر انتظـــــــــار را دیدم

در زمستان خشک و بی حاصل

نشــــــــــــه ای نو بهار را دیدم

سالهـــــا من ز جور این گردون

تهمــــــت بی وقـــــــار را دیدم

من ز دست رقیــب خانه خراب

ستـــــــم روزگــــــــــار را دیدم

خوب شد روز هـای بد بگذشت

ظلــــــم چنــــدین هزار را دیدم

شب من صبح شــد ز نور امید

رحمـــــت کــــــــردگار را دیدم

روی المــــــــاری پاک میکردم

نامـــــــــه ای یــــادگار را دیدم

زنده شد یــــاد و خاطرات قـدیم

کاغـــــذ بوســــــــه دار را دیدم

چشم من خون گریست بار دگر

محمود بیقــــــــــــــرار را دیدم

-----------------------------

دوشنبه 20 قوس 1396 آفتابی

که برابر میشود به 11 دسامبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 96/9/20 ] [ 8:52 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 آتش فتنــــــــــــه جـــان ما بگرفت بـــــــربــــــــریت روان ما بگرفت دشمنــــــان دوست شد به نام رفیق کـــــارد تا استخـــــــوان ما بگرفت جای و جایـــــداد و ارث بابه کلان مهـــــــــر از خانـــــدان ما بگرفت پای جاهل که شـــــد به مجلس باز حـــــرف از نکتـــه دان ما بگرفت خانـــــــه ای ظلم شد ز ســـــر آباد سنـگ سنــگ از مکان ما بگرفت آسمـــان سهـــــــم ما به صحرا داد آب از آبــــــــــــــــــدان ما بگرفت پول شد تا مـــــــدار عز و وقـــــار خــورد را از کـــــــلان ما بگرفت دهل آزادی بوالفضولــــــــــی کرد غیــــــــرت از نوجوان ما بگرفت دوست شد آشنـــــــای بیــــــــگانه کـــــرد نیـرنگ و کان ما بگرفت سخت شد هــــر نفس بـــرای امید زنــــــــــدگی امتـــحان ما بگرفت کــــــــوه از دزد و راهزن پـر شد هیــــــــزم رایـــــــگان ما بگرفت جنگ و تبعیضِ مــــذهب و آیین لحظه هــای گـــــــران ما بگرفت سیــــلی روزگـــــاری وحشتنــاک چهـــــره ای مهـــربان ما بگرفت نی عزیـــــز و نه یار خاطر خواه کاکه گـــی از گمـــــان ما بگرفت جایـــــگاه و مقـــــام شـــــاهان را پـــــــاده و پاده بــــــان ما بگرفت کیســـه مال و حمــــامی و موچی چــوکی و نردبــــــان ما بگرفت مرده شو شد رییس عامـــــه خلق گور کن جای و خوان ما بگرفت توبــــه از دست این ستـــمکاران لقمــــــه را از دهــــان ما بگرفت باید عزا گرفت و خون بگریست که چنین شد چنــــــان ما بگرفت دیدی محمود چـــــرخ کج رفتــار چمـــــن و ارغـــــوان ما بگرفت ------------------------------ یکشنبه 19 قوس 1396 آفتابی که برابر میشود به 10 دسامبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


آتش فتنــــــــــــه جـــان ما بگرفت

بـــــــربــــــــریت روان ما بگرفت

دشمنــــــان دوست شد به نام رفیق

کـــــارد تا استخـــــــوان ما بگرفت

جای و جایـــــداد و ارث بابه کلان


مهـــــــــر از خانـــــدان ما بگرفت

پای جاهل که شـــــد به مجلس باز

حـــــرف از نکتـــه دان ما بگرفت

خانـــــــه ای ظلم شد ز ســـــر آباد

سنـگ سنــگ از مکان ما بگرفت

آسمـــان سهـــــــم ما به صحرا داد

آب از آبــــــــــــــــــدان ما بگرفت

پول شد تا مـــــــدار عز و وقـــــار

خــورد را از کـــــــلان ما بگرفت

دهل آزادی بوالفضولــــــــــی کرد

غیــــــــرت از نوجوان ما بگرفت

دوست شد آشنـــــــای بیــــــــگانه

کـــــرد نیـرنگ و کان ما بگرفت

سخت شد هــــر نفس بـــرای امید

زنــــــــــدگی امتـــحان ما بگرفت

کــــــــوه از دزد و راهزن پـر شد

هیــــــــزم رایـــــــگان ما بگرفت

جنگ و تبعیضِ مــــذهب و آیین

لحظه هــای گـــــــران ما بگرفت

سیــــلی روزگـــــاری وحشتنــاک

چهـــــره ای مهـــربان ما بگرفت

نی عزیـــــز و نه یار خاطر خواه

کاکه گـــی از گمـــــان ما بگرفت

جایـــــگاه و مقـــــام شـــــاهان را

پـــــــاده و پاده بــــــان ما بگرفت

کیســـه مال و حمــــامی و موچی

چــوکی و نردبــــــان ما بگرفت

مرده شو شد رییس عامـــــه خلق

گور کن جای و خوان ما بگرفت

توبــــه از دست این ستـــمکاران

لقمــــــه را از دهــــان ما بگرفت

باید عزا گرفت و خون بگریست

که چنین شد چنــــــان ما بگرفت

دیدی محمود چـــــرخ کج رفتــار

چمـــــن و ارغـــــوان ما بگرفت

------------------------------

یکشنبه 19 قوس 1396 آفتابی

که برابر میشود به 10 دسامبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 96/9/20 ] [ 7:39 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بهـــر قتلم از چه موجب وضـــــع فتوا کرده یی هم خود و هم خویشتن را بــــــاز رسوا کرده یی گوشـــــــه ای زندان دنیا سوختـــــم از بی کسی آمدی و غصــــــه را بـــــر من دو بالا کرده یی شعله ها برخواست از ســـــوز و گذار سینــه ام تا به سوی بسمـــــــلِ خود نیــــــم ایما کرده یی تو معلـــم گشتی من شــــاگرد شــوخِ مکتب ات دست هــــــا را در گریبــــــان ادب جا کرده یی نیست آن مضمون که از لعل لبت افسون نکرد معنــــــی طــــرز سخن را خوب انشا کرده یی روز می جویم تــــــرا در لابلای فـــکر خویش شب به دامــــــــان دلــــــم آهنگ نجوا کرده یی وعده های کردی ولی رنگ وفــــاداری نداشت پیش دل شرمنـــده ام، امـــروز و فردا کرده یی عضو، عضو می کند فریـــــاد ای نا مهــــربان بانگ ناقــــوس کلیســـــا در بـــــرم وا کرده یی خاک بودم خون شـــدم محمود کویت مانــــده ام این چنـین حــــالت بــــــــرای من تمنا کرده یی -------------------------------------------- یکشنبه 19 قوس 1396 آفتابی که برابر میشود به 10 دسامبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


بهـــر قتلم از چه موجب وضـــــع فتوا کرده یی

هم خود و هم خویشتن را بــــــاز رسوا کرده یی

گوشـــــــه ای زندان دنیا سوختـــــم از بی کسی

آمدی و غصــــــه را بـــــر من دو بالا کرده یی

شعله ها برخواست از ســـــوز و گذار سینــه ام


تا به سوی بسمـــــــلِ خود نیــــــم ایما کرده یی

تو معلـــم گشتی من شــــاگرد شــوخِ مکتب ات

دست هــــــا را در گریبــــــان ادب جا کرده یی

نیست آن مضمون که از لعل لبت افسون نکرد

معنــــــی طــــرز سخن را خوب انشا کرده یی

روز می جویم تــــــرا در لابلای فـــکر خویش

شب به دامــــــــان دلــــــم آهنگ نجوا کرده یی

وعده های کردی ولی رنگ وفــــاداری نداشت

پیش دل شرمنـــده ام، امـــروز و فردا کرده یی

عضو، عضو می کند فریـــــاد ای نا مهــــربان

بانگ ناقــــوس کلیســـــا در بـــــرم وا کرده یی

خاک بودم خون شـــدم محمود کویت مانــــده ام

این چنـین حــــالت بــــــــرای من تمنا کرده یی

--------------------------------------------

یکشنبه 19 قوس 1396 آفتابی

که برابر میشود به 10 دسامبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 96/9/19 ] [ 3:13 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

لینک مصاحبه من در برنامه گلستان ادب

از امواج رادیو جوانان اف ام که چند پیش به نشر رسیده بود

خواستم با شما عزیزان نیز شریک سازم و

همچنان از مهمان نوازی دوست عزیزم

مطلب جان مهجور و محترم حکیمی گرامی

تشکر ویژه می نمایم
[ جمعه 96/9/17 ] [ 7:36 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 ای شــــاه کبر از ســــــرِ راهــــــی گدا برو از پیش این شکستـــــــه دلِ بی نـــــــوا برو دیــــگر نمی شوی تو پسنــــد حضـــور دل قبـــــله به خاک کـــــردی قبــــــله نمــا برو از پای تا به سر شده ای غرق بغض و کین اسبـــــاب جنگ و ملزمـــــه ای نــاروا برو آرامشــــی، امیــــدی، صفــــای، سعـــادتی داری بــــــده، نــــداری بـــــرای خــدا برو زین همـــــراهان و همسفـــــرانِ وفـا شعار بهتـــــر که گمــــره باشی و بی رهنما برو نی دوست، نی رفیق که راحت کنـــد دلــم انـــــــدوه گرفتــــــه است ســرا پا عزا برو از حال من مپـــــرس و دلیـــلی به من نیار بدون آنـــکه گـــوی تو چـــــون و چرا برو محمود را به گوشـــــه ای ویران اش گذار آهستـــــــه شو بلنـــــد و تو از مــا جدا برو ----------------------------------------- بامداد چهارشنبه 15 قوس 1396 آفتابی که برابر میشود به 06 دسمبر 2017 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


ای شــــاه کبر از ســــــرِ راهــــــی گدا برو

از پیش این شکستـــــــه دلِ بی نـــــــوا برو

دیــــگر نمی شوی تو پسنــــد حضـــور دل

قبـــــله به خاک کـــــردی قبــــــله نمــا برو

از پای تا به سر شده ای غرق بغض و کین

اسبـــــاب جنگ و ملزمـــــه ای نــاروا برو

آرامشــــی، امیــــدی، صفــــای، سعـــادتی

داری بــــــده، نــــداری بـــــرای خــدا برو

زین همـــــراهان و همسفـــــرانِ وفـا شعار

بهتـــــر که گمــــره باشی و بی رهنما برو

نی دوست، نی رفیق که راحت کنـــد دلــم

انـــــــدوه گرفتــــــه است ســرا پا عزا برو

از حال من مپـــــرس و دلیـــلی به من نیار

بدون آنـــکه گـــوی تو چـــــون و چرا برو

محمود را به گوشـــــه ای ویران اش گذار

آهستـــــــه شو بلنـــــد و تو از مــا جدا برو

-----------------------------------------

بامداد چهارشنبه 15 قوس 1396 آفتابی

که برابر میشود به 06 دسمبر 2017 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 96/9/16 ] [ 9:42 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شاه بیت ها و شاه فرد های احمد محمود امپراطور با تابلو های قشنگ و ناب


من از سوز و تپش هـای درون سینه دانستم

که این دیوانه دل آخر ز من رنجیده می ماند


امپراطور


[ پنج شنبه 96/9/9 ] [ 11:10 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

با تاثر و تالم فراوان اطلاع حاصل نمودم که بزرگوار الحاج پیرمحمد آریا مؤسس بنیاد خیریه حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخى و رئیس بنیاد قومى مرحوم حاجى محمد على ، دار فانى را وداع گفت. انا لله و انا الیه راجعون خداوند متعال روح این بزرگ مرد فقید را تا قیام قیامت در لفافه های رحمانیت اش با جمیع گذشتگان شاد داشته باشد. جنازه مرحومى امروز سه شنبه مورخ هفتم قوس به ساعت ده صبح از منزل شان واقع سرک سوم کارته آریانا برداشته شده بعد از اداى نماز جنازه در مسجد جامع عیدگاه به آرامگاه آبایى شان واقع شهداى صالحین به خاک سپرده شده و فاتحه مردانه فردا چهارشنبه 08 قوس 1396 خورشیدی در مسجد جامع على موفق هروى مشهور به مسجد هراتى ها و فاتحه زنانه در سالون شهرى شهرنو برای یکروز گرفته میشود. عزیزان مطلع باشند.


با تاثر و تالم فراوان اطلاع حاصل نمودم که بزرگوار الحاج پیرمحمد آریا

مؤسس بنیاد خیریه حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخى

و رئیس بنیاد قومى مرحوم حاجى محمد على ، دار فانى را وداع گفت.

انا لله و انا الیه راجعون

خداوند متعال روح این بزرگ مرد فقید را

تا قیام قیامت در لفافه های رحمانیت اش

با جمیع گذشتگان شاد داشته باشد.

جنازه مرحومى امروز سه شنبه مورخ هفتم قوس

به ساعت ده صبح از منزل شان واقع سرک سوم کارته آریانا

برداشته شده بعد از اداى نماز جنازه در مسجد جامع عیدگاه

به آرامگاه آبایى شان واقع شهداى صالحین

به خاک سپرده شده و فاتحه مردانه فردا چهارشنبه 08 قوس 1396 خورشیدی

در مسجد جامع على موفق هروى مشهور به

مسجد هراتى ها و فاتحه زنانه در سالون شهرى شهرنو

برای یکروز گرفته میشود.

عزیزان مطلع باشند.


[ پنج شنبه 96/9/9 ] [ 11:0 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

عکس های کمتر دیده شده احمد محمود امپراطور شاعر و نویسنده جوان از کشور افغانستان

احمد محمود امپراطور با تصاویری از آرشیف اش

تصویر احمد محمود امپراطور شاعر جوان و خوش سیما با ریش

 

 

 

 


[ چهارشنبه 96/9/8 ] [ 11:15 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 165
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867854