سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

شعر و تصویر احمد محمود امپراطور


از شهر زندگی سخن عشق می وزد

آهـــو ز مهــربانی مــا، رم نمی کند


امپراطور


[ جمعه 97/9/30 ] [ 1:30 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

  شبِ چُــله، شبِ شــادی، شبِ یلدای من است شبِ عشق و شبِ شور و شبِ لیلای من است شبِ سرد است ولــی گرمی عشق است وزین شبِ اورنـگ زمستـــــان و مسیحـای من است هر طرف موج خمستــــان می و، آتش وعشق شبِ وصـــل دل خونخورده و شیدای من است سینــــه ام در تپش و فکر من است در پــرواز شبِ شعر و شبِ آهنـگ شبِ نجوای من است سرخی تربوز و رخســـاره ی زیبــــــــای انار شعله ی شوق به پیمـــــانه ی دریای من است می پـــــرد مرغ نفس سوختــــه ام سوی نگار شبِ احســــاس و جنــــونِ دل تنهای من است چشـــــــم ها تار محبت به تنـــــــم پیچید است تک تک ثانیه هــــــا وعده ی فردای من است بلبــــــلان ادب و معـــــــرفت هستنـــــد با هم جمع این جمعیت از ناله و از نـــای من است قدح ها سر کن و از مطرب مـــــا وعــظ شنو محمود اینجا سخن تـــــــــازه محیای من است ----------------------------------------- پنجشنبه 29 قوس 1397 خورشیدی که برابر میشود به 20 دسمبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


شبِ چُــله، شبِ شــادی، شبِ یلدای من است

شبِ عشق و شبِ شور و شبِ لیلای من است

شبِ سرد است ولــی گرمی عشق است وزین

شبِ اورنـگ زمستـــــان و مسیحـای من است

هر طرف موج خمستــــان می و، آتش وعشق

شبِ وصـــل دل خونخورده و شیدای من است

سینــــه ام در تپش و فکر من است در پــرواز

شبِ شعر و شبِ آهنـگ شبِ نجوای من است

سرخی تربوز و رخســـاره ی زیبــــــــای انار

شعله ی شوق به پیمـــــانه ی دریای من است

می پـــــرد مرغ نفس سوختــــه ام سوی نگار

شبِ احســــاس و جنــــونِ دل تنهای من است

چشـــــــم ها تار محبت به تنـــــــم پیچید است

تک تک ثانیه هــــــا وعده ی فردای من است

بلبــــــلان ادب و معـــــــرفت هستنـــــد با هم

جمع این جمعیت از ناله و از نـــای من است

قدح ها سر کن و از مطرب مـــــا وعــظ شنو

محمود اینجا سخن تـــــــــازه محیای من است

-----------------------------------------

پنجشنبه 29 قوس 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 20 دسمبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 97/9/29 ] [ 10:37 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

به یک نقطه که رحمت زحمت و رحیم رجیم گردد بهشت و؛ دوزخ و، دنیــــا، گــــل منظــور می بینم احمد محمود امپراطور


به یک نقطه که رحمت زحمت و رحیم رجیم گردد

بهشت و؛ دوزخ و، دنیــــا، گــــل منظــور می بینم


امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 11:3 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

خنده هرچند که باشد نمک و طعم حیات لیک انــدازه نگهـــدار که شورش نکنی احمد محمود امپراطور


خنده هرچند که باشد نمک و طعم حیات

لیک انــدازه نگهـــدار که شورش نکنی


امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:58 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

رباعی احمد محمود امپراطور


نوکــــرم نی، تـاج سر باشی مرا

آشنــــــایی بـــــــا خبر باشی مرا

در صباح سرد پر برف و خنک

شیـــــر تـــازه با شکر باشی مرا

امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:54 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

هرجا بروم شهیدِ عشقم هر خطه روی مزار دارم احمد محمود امپراطور

هرجا بروم شهیدِ عشقم

هر خطه روی مزار دارم


امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:50 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:44 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

در نُهمین نشست مجتمعی فرهنگی نای و نوا که از سوی مرکز میدیوتیک افغانستان شام سه شنبه 13 قوس 1397 خورشیدی برگزار شده بود اشتراک و پارچه مخمس را که به غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح سروده بودم به دکلمه گرفتم. واقعاً دیدار تعداد از دوستان و شاعران جوان افغانستان که سرمایه ادبی و معنوی این کشور هستند حال و هوای شادمانی را برایم هدیه کرد. جای دارد که از مهمان نوازی جناب محترم عبدالله رسولی صاحب، بانو اندیشه و کمال شاعره شیرین کلام محترمه فرح جان مصطفوی، شاعر ارجمند و گرداننده موفق عبدالمالک جان عطش، هلال جان فرشیدورد و بقیه دستاندرکاران مجلس تشکری و امتنان نمایم که این بزم همدلی را فراهم نموده بودند. با محبت و مهر احمد محمود امپراطور

از چپ به راست خیام خموش

و

احمد محمود امپراطور

در نُهمین نشست مجتمعی فرهنگی نای و نوا که از سوی مرکز میدیوتیک افغانستان شام سه شنبه 13 قوس 1397 خورشیدی برگزار شده بود اشتراک و پارچه مخمس را که به غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح سروده بودم به دکلمه گرفتم. واقعاً دیدار تعداد از دوستان و شاعران جوان افغانستان که سرمایه ادبی و معنوی این کشور هستند حال و هوای شادمانی را برایم هدیه کرد. جای دارد که از مهمان نوازی جناب محترم عبدالله رسولی صاحب، بانو اندیشه و کمال شاعره شیرین کلام محترمه فرح جان مصطفوی، شاعر ارجمند و گرداننده موفق عبدالمالک جان عطش، هلال جان فرشیدورد و بقیه دستاندرکاران مجلس تشکری و امتنان نمایم که این بزم همدلی را فراهم نموده بودند. با محبت و مهر احمد محمود امپراطور


از چپ به راست

خیام خموش

هلال فرشیدورد

و

احمد محمود امپراطور


دکلمه احمد محمود امپراطور در مجلس نای و نوا در مرکز میدیوتیک افغانستان


در نُهمین نشست مجتمعی فرهنگی نای و نوا که از سوی

مرکز میدیوتیک افغانستان شام سه شنبه 13 قوس 1397 خورشیدی

برگزار شده بود اشتراک و پارچه مخمس را که

به غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح سروده بودم

به دکلمه گرفتم.

واقعاً دیدار تعداد از دوستان و شاعران جوان افغانستان

که سرمایه ادبی و معنوی این کشور هستند

حال و هوای شادمانی را برایم هدیه کرد.

جای دارد که از مهمان نوازی

جناب محترم عبدالله رسولی صاحب،

بانو اندیشه و کمال شاعره شیرین کلام محترمه فرح جان مصطفوی،

شاعر ارجمند و گرداننده موفق عبدالمالک جان عطش،

هلال جان فرشیدورد

و بقیه دستاندرکاران مجلس تشکری و

امتنان نمایم که این بزم همدلی را فراهم نموده بودند.

با محبت و مهر

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 97/9/15 ] [ 11:26 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

یارب مرا تو خستــــــه و بی بال پر مکن محتاج خوان و کیسه ای هر بی پدر مکن باغ امیــــــــد سبــــــز مرا بی ثمـــر مکن زین بیشتـــــر حیــــات مرا پر خطر مکن غیر از دری خود به دری در به در مکن --------------------------------------- استــــــم ملول و خستـــــه و بیمـار ناتوان اشـــــکم به ســــر فتاده و باشد دوان دوان روز من است درد و شبــــــــم ناله و فغان دیــــگر کجا و از چه تو میــــگیر امتحان مُـــردم بس است این همه قطع نظر مکن --------------------------------------- ز آوارگـــــــــان کوچــــــه ای تنهاییم بلی بیچــــــــارگان بی ســــر و، بی پاییم بلی افتــــــــــــادگان گمشـــــــــــده پیداییم بلی داغ سیــــــــاهی این همه رســـــواییم بلی عمــــــرم گذشت و مابقی آن هــــدر مکن --------------------------------------- خواب گـــــــران و دیده ای بیدار تا به کی صبح و مســـــا و عالــــــم تکرار تا به کی از ما شکست و ســـــــردی بازار تا به کی یک واژه عشق و خلقِ گرفتـــــار تا به کی خاکت شــــــوم خدای من از من گذر مکن --------------------------------------- یک را ببینی بر ســـــر ما ســـــروری کند یک را ببینی دعـــــــوی خود کشوری کند یک را ببینی تا به فلک خود ســــــری کند یک ادعــــــــا مســـــلم و هـــــم کافری کند هـــــــــر مفسـد به دار جهـــان معتبر مکن --------------------------------------- ای خالق یــــگانه ای بی خوف و ریب من ای صاحب زمــــــان و مکان و حبیب من ای دارو و شِفـــــــــا و دم و ای طبیب من ای التیـــــــام زخـــــــــــم دل ناشکیب من از دست من گرفتــــــــــه میان شرر مکن --------------------------------------- محمود را ز لطف عمیــــــــــم ات شِفا نما از درد و از مریضی و از غــــــم جدا نما از شــــــــربت امیـــــــد و محبت عطا نما فـــــــرش سعـــــادت دو جهان را سخا نما این زندگی دو روزه ای من مختصر مکن --------------------------------------- شنبه 10 قوس 1397 خورشیدی که برابر میشود به 01 دسامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
یارب مرا تو خستــــــه و بی بال پر مکن محتاج خوان و کیسه ای هر بی پدر مکن باغ امیــــــــد سبــــــز مرا بی ثمـــر مکن زین بیشتـــــر حیــــات مرا پر خطر مکن غیر از دری خود به دری در به در مکن --------------------------------------- استــــــم ملول و خستـــــه و بیمـار ناتوان اشـــــکم به ســــر فتاده و باشد دوان دوان روز من است درد و شبــــــــم ناله و فغان دیــــگر کجا و از چه تو میــــگیر امتحان مُـــردم بس است این همه قطع نظر مکن --------------------------------------- ز آوارگـــــــــان کوچــــــه ای تنهاییم بلی بیچــــــــارگان بی ســــر و، بی پاییم بلی افتــــــــــــادگان گمشـــــــــــده پیداییم بلی داغ سیــــــــاهی این همه رســـــواییم بلی عمــــــرم گذشت و مابقی آن هــــدر مکن --------------------------------------- خواب گـــــــران و دیده ای بیدار تا به کی صبح و مســـــا و عالــــــم تکرار تا به کی از ما شکست و ســـــــردی بازار تا به کی یک واژه عشق و خلقِ گرفتـــــار تا به کی خاکت شــــــوم خدای من از من گذر مکن --------------------------------------- یک را ببینی بر ســـــر ما ســـــروری کند یک را ببینی دعـــــــوی خود کشوری کند یک را ببینی تا به فلک خود ســــــری کند یک ادعــــــــا مســـــلم و هـــــم کافری کند هـــــــــر مفسـد به دار جهـــان معتبر مکن --------------------------------------- ای خالق یــــگانه ای بی خوف و ریب من ای صاحب زمــــــان و مکان و حبیب من ای دارو و شِفـــــــــا و دم و ای طبیب من ای التیـــــــام زخـــــــــــم دل ناشکیب من از دست من گرفتــــــــــه میان شرر مکن --------------------------------------- محمود را ز لطف عمیــــــــــم ات شِفا نما از درد و از مریضی و از غــــــم جدا نما از شــــــــربت امیـــــــد و محبت عطا نما فـــــــرش سعـــــادت دو جهان را سخا نما این زندگی دو روزه ای من مختصر مکن --------------------------------------- شنبه 10 قوس 1397 خورشیدی که برابر میشود به 01 دسامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


یارب مرا تو خستــــــه و بی بال پر مکن
محتاج خوان و کیسه ای هر بی پدر مکن
باغ امیــــــــد سبــــــز مرا بی ثمـــر مکن
زین بیشتـــــر حیــــات مرا پر خطر مکن
غیر از دری خود به دری در به در مکن
---------------------------------------
استــــــم ملول و خستـــــه و بیمـار ناتوان
اشـــــکم به ســــر فتاده و باشد دوان دوان
روز من است درد و شبــــــــم ناله و فغان
دیــــگر کجا و از چه تو میــــگیر امتحان
مُـــردم بس است این همه قطع نظر مکن
---------------------------------------
ز آوارگـــــــــان کوچــــــه ای تنهاییم بلی
بیچــــــــارگان بی ســــر و، بی پاییم بلی
افتــــــــــــادگان گمشـــــــــــده پیداییم بلی
داغ سیــــــــاهی این همه رســـــواییم بلی
عمــــــرم گذشت و مابقی آن هــــدر مکن
---------------------------------------
خواب گـــــــران و دیده ای بیدار تا به کی
صبح و مســـــا و عالــــــم تکرار تا به کی
از ما شکست و ســـــــردی بازار تا به کی
یک واژه عشق و خلقِ گرفتـــــار تا به کی
خاکت شــــــوم خدای من از من گذر مکن
---------------------------------------
یک را ببینی بر ســـــر ما ســـــروری کند
یک را ببینی دعـــــــوی خود کشوری کند
یک را ببینی تا به فلک خود ســــــری کند
یک ادعــــــــا مســـــلم و هـــــم کافری کند
هـــــــــر مفسـد به دار جهـــان معتبر مکن
---------------------------------------
ای خالق یــــگانه ای بی خوف و ریب من
ای صاحب زمــــــان و مکان و حبیب من
ای دارو و شِفـــــــــا و دم و ای طبیب من
ای التیـــــــام زخـــــــــــم دل ناشکیب من
از دست من گرفتــــــــــه میان شرر مکن
---------------------------------------
محمود را ز لطف عمیــــــــــم ات شِفا نما
از درد و از مریضی و از غــــــم جدا نما
از شــــــــربت امیـــــــد و محبت عطا نما
فـــــــرش سعـــــادت دو جهان را سخا نما
این زندگی دو روزه ای من مختصر مکن
---------------------------------------
شنبه 10 قوس 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 01 دسامبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ شنبه 97/9/10 ] [ 12:54 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 خانـــــــه ای دل خانــــــه ای آبادِ ما ســـوزِ عالـــــــم در طبــــــعِ آزادِ ما تا فلک اعمـــــــــار مـــــــا گردد بلند از کمـــــــــــــال و قــــدرت فریاد ما در بقایـــــی زندگی چون نالــــــه ایم داد ما افتـــــــــــاده در بیـــــــــــداد ما نام شیــــــــرین شهره ای آفـــــاق شد آفــــــرین بر تیشـــــــــه ای فرهاد ما تا کجـــــا بایــد دویـــــــد و دم گرفت همنشـین مـــــــا بــــود صیـــــــاد ما ششجهت روی می کنیم آیینــــــه ایم پس چـــه می پرســــی ز بـادا باد ما از معاش و نان ما هرگــــــــز مپرس خون دل داییـــــــم کنـــــد امــــداد ما روزی خشنودی و غم بر ما یکیست اتفـــــــاقی مرگ ما میــــــــــــلاد ما نی تواضع و، نی تکبـر، نی سرور پس چــــه میخواهـــــــد دل ناشاد ما این نفس های نوازشـــــــگر به جان می شــــود چـون خنــــــجر جلاد ما تا سخن بیرون همی داری ز خویش محمود اینجـــــا می شــــود استاد ما --------------------------------- پنجشنبه 08 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 29 نوامبر 2018 ترسایی احمد محمود امپراطور

 

خانـــــــه ای دل خانــــــه ای آبادِ ما

ســـوزِ عالـــــــم در طبــــــعِ آزادِ ما

تا فلک اعمـــــــــار مـــــــا گردد بلند

از کمـــــــــــــال و قــــدرت فریاد ما

در بقایـــــی زندگی چون نالــــــه ایم

داد ما افتـــــــــــاده در بیـــــــــــداد ما

نام شیــــــــرین شهره ای آفـــــاق شد

آفــــــرین بر تیشـــــــــه ای فرهاد ما

تا کجـــــا بایــد دویـــــــد و دم گرفت

همنشـین مـــــــا بــــود صیـــــــاد ما

ششجهت روی می کنیم آیینــــــه ایم

پس چـــه می پرســــی ز بـادا باد ما

از معاش و نان ما هرگــــــــز مپرس

خون دل داییـــــــم کنـــــد امــــداد ما

روزی خشنودی و غم بر ما یکیست

اتفـــــــاقی مرگ ما میــــــــــــلاد ما

نی تواضع و، نی تکبـر، نی سرور

پس چــــه میخواهـــــــد دل ناشاد ما

این نفس های نوازشـــــــگر به جان

می شــــود چـون خنــــــجر جلاد ما

تا سخن بیرون همی داری ز خویش

محمود اینجـــــا می شــــود استاد ما
---------------------------------

پنجشنبه 08 عقرب 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 29 نوامبر 2018 ترسایی

احمد محمود امپراطور

 


[ جمعه 97/9/9 ] [ 9:57 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 166
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867855