سفارش تبلیغ
صبا

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

به یک نقطه که رحمت زحمت و رحیم رجیم گردد بهشت و؛ دوزخ و، دنیــــا، گــــل منظــور می بینم احمد محمود امپراطور


به یک نقطه که رحمت زحمت و رحیم رجیم گردد

بهشت و؛ دوزخ و، دنیــــا، گــــل منظــور می بینم


امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 11:3 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

خنده هرچند که باشد نمک و طعم حیات لیک انــدازه نگهـــدار که شورش نکنی احمد محمود امپراطور


خنده هرچند که باشد نمک و طعم حیات

لیک انــدازه نگهـــدار که شورش نکنی


امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:58 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

رباعی احمد محمود امپراطور


نوکــــرم نی، تـاج سر باشی مرا

آشنــــــایی بـــــــا خبر باشی مرا

در صباح سرد پر برف و خنک

شیـــــر تـــازه با شکر باشی مرا

امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:54 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

هرجا بروم شهیدِ عشقم هر خطه روی مزار دارم احمد محمود امپراطور

هرجا بروم شهیدِ عشقم

هر خطه روی مزار دارم


امپراطور


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:50 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ سه شنبه 97/9/27 ] [ 10:44 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

در نُهمین نشست مجتمعی فرهنگی نای و نوا که از سوی مرکز میدیوتیک افغانستان شام سه شنبه 13 قوس 1397 خورشیدی برگزار شده بود اشتراک و پارچه مخمس را که به غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح سروده بودم به دکلمه گرفتم. واقعاً دیدار تعداد از دوستان و شاعران جوان افغانستان که سرمایه ادبی و معنوی این کشور هستند حال و هوای شادمانی را برایم هدیه کرد. جای دارد که از مهمان نوازی جناب محترم عبدالله رسولی صاحب، بانو اندیشه و کمال شاعره شیرین کلام محترمه فرح جان مصطفوی، شاعر ارجمند و گرداننده موفق عبدالمالک جان عطش، هلال جان فرشیدورد و بقیه دستاندرکاران مجلس تشکری و امتنان نمایم که این بزم همدلی را فراهم نموده بودند. با محبت و مهر احمد محمود امپراطور

از چپ به راست خیام خموش

و

احمد محمود امپراطور

در نُهمین نشست مجتمعی فرهنگی نای و نوا که از سوی مرکز میدیوتیک افغانستان شام سه شنبه 13 قوس 1397 خورشیدی برگزار شده بود اشتراک و پارچه مخمس را که به غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح سروده بودم به دکلمه گرفتم. واقعاً دیدار تعداد از دوستان و شاعران جوان افغانستان که سرمایه ادبی و معنوی این کشور هستند حال و هوای شادمانی را برایم هدیه کرد. جای دارد که از مهمان نوازی جناب محترم عبدالله رسولی صاحب، بانو اندیشه و کمال شاعره شیرین کلام محترمه فرح جان مصطفوی، شاعر ارجمند و گرداننده موفق عبدالمالک جان عطش، هلال جان فرشیدورد و بقیه دستاندرکاران مجلس تشکری و امتنان نمایم که این بزم همدلی را فراهم نموده بودند. با محبت و مهر احمد محمود امپراطور


از چپ به راست

خیام خموش

هلال فرشیدورد

و

احمد محمود امپراطور


دکلمه احمد محمود امپراطور در مجلس نای و نوا در مرکز میدیوتیک افغانستان


در نُهمین نشست مجتمعی فرهنگی نای و نوا که از سوی

مرکز میدیوتیک افغانستان شام سه شنبه 13 قوس 1397 خورشیدی

برگزار شده بود اشتراک و پارچه مخمس را که

به غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح سروده بودم

به دکلمه گرفتم.

واقعاً دیدار تعداد از دوستان و شاعران جوان افغانستان

که سرمایه ادبی و معنوی این کشور هستند

حال و هوای شادمانی را برایم هدیه کرد.

جای دارد که از مهمان نوازی

جناب محترم عبدالله رسولی صاحب،

بانو اندیشه و کمال شاعره شیرین کلام محترمه فرح جان مصطفوی،

شاعر ارجمند و گرداننده موفق عبدالمالک جان عطش،

هلال جان فرشیدورد

و بقیه دستاندرکاران مجلس تشکری و

امتنان نمایم که این بزم همدلی را فراهم نموده بودند.

با محبت و مهر

احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 97/9/15 ] [ 11:26 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

یارب مرا تو خستــــــه و بی بال پر مکن محتاج خوان و کیسه ای هر بی پدر مکن باغ امیــــــــد سبــــــز مرا بی ثمـــر مکن زین بیشتـــــر حیــــات مرا پر خطر مکن غیر از دری خود به دری در به در مکن --------------------------------------- استــــــم ملول و خستـــــه و بیمـار ناتوان اشـــــکم به ســــر فتاده و باشد دوان دوان روز من است درد و شبــــــــم ناله و فغان دیــــگر کجا و از چه تو میــــگیر امتحان مُـــردم بس است این همه قطع نظر مکن --------------------------------------- ز آوارگـــــــــان کوچــــــه ای تنهاییم بلی بیچــــــــارگان بی ســــر و، بی پاییم بلی افتــــــــــــادگان گمشـــــــــــده پیداییم بلی داغ سیــــــــاهی این همه رســـــواییم بلی عمــــــرم گذشت و مابقی آن هــــدر مکن --------------------------------------- خواب گـــــــران و دیده ای بیدار تا به کی صبح و مســـــا و عالــــــم تکرار تا به کی از ما شکست و ســـــــردی بازار تا به کی یک واژه عشق و خلقِ گرفتـــــار تا به کی خاکت شــــــوم خدای من از من گذر مکن --------------------------------------- یک را ببینی بر ســـــر ما ســـــروری کند یک را ببینی دعـــــــوی خود کشوری کند یک را ببینی تا به فلک خود ســــــری کند یک ادعــــــــا مســـــلم و هـــــم کافری کند هـــــــــر مفسـد به دار جهـــان معتبر مکن --------------------------------------- ای خالق یــــگانه ای بی خوف و ریب من ای صاحب زمــــــان و مکان و حبیب من ای دارو و شِفـــــــــا و دم و ای طبیب من ای التیـــــــام زخـــــــــــم دل ناشکیب من از دست من گرفتــــــــــه میان شرر مکن --------------------------------------- محمود را ز لطف عمیــــــــــم ات شِفا نما از درد و از مریضی و از غــــــم جدا نما از شــــــــربت امیـــــــد و محبت عطا نما فـــــــرش سعـــــادت دو جهان را سخا نما این زندگی دو روزه ای من مختصر مکن --------------------------------------- شنبه 10 قوس 1397 خورشیدی که برابر میشود به 01 دسامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
یارب مرا تو خستــــــه و بی بال پر مکن محتاج خوان و کیسه ای هر بی پدر مکن باغ امیــــــــد سبــــــز مرا بی ثمـــر مکن زین بیشتـــــر حیــــات مرا پر خطر مکن غیر از دری خود به دری در به در مکن --------------------------------------- استــــــم ملول و خستـــــه و بیمـار ناتوان اشـــــکم به ســــر فتاده و باشد دوان دوان روز من است درد و شبــــــــم ناله و فغان دیــــگر کجا و از چه تو میــــگیر امتحان مُـــردم بس است این همه قطع نظر مکن --------------------------------------- ز آوارگـــــــــان کوچــــــه ای تنهاییم بلی بیچــــــــارگان بی ســــر و، بی پاییم بلی افتــــــــــــادگان گمشـــــــــــده پیداییم بلی داغ سیــــــــاهی این همه رســـــواییم بلی عمــــــرم گذشت و مابقی آن هــــدر مکن --------------------------------------- خواب گـــــــران و دیده ای بیدار تا به کی صبح و مســـــا و عالــــــم تکرار تا به کی از ما شکست و ســـــــردی بازار تا به کی یک واژه عشق و خلقِ گرفتـــــار تا به کی خاکت شــــــوم خدای من از من گذر مکن --------------------------------------- یک را ببینی بر ســـــر ما ســـــروری کند یک را ببینی دعـــــــوی خود کشوری کند یک را ببینی تا به فلک خود ســــــری کند یک ادعــــــــا مســـــلم و هـــــم کافری کند هـــــــــر مفسـد به دار جهـــان معتبر مکن --------------------------------------- ای خالق یــــگانه ای بی خوف و ریب من ای صاحب زمــــــان و مکان و حبیب من ای دارو و شِفـــــــــا و دم و ای طبیب من ای التیـــــــام زخـــــــــــم دل ناشکیب من از دست من گرفتــــــــــه میان شرر مکن --------------------------------------- محمود را ز لطف عمیــــــــــم ات شِفا نما از درد و از مریضی و از غــــــم جدا نما از شــــــــربت امیـــــــد و محبت عطا نما فـــــــرش سعـــــادت دو جهان را سخا نما این زندگی دو روزه ای من مختصر مکن --------------------------------------- شنبه 10 قوس 1397 خورشیدی که برابر میشود به 01 دسامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


یارب مرا تو خستــــــه و بی بال پر مکن
محتاج خوان و کیسه ای هر بی پدر مکن
باغ امیــــــــد سبــــــز مرا بی ثمـــر مکن
زین بیشتـــــر حیــــات مرا پر خطر مکن
غیر از دری خود به دری در به در مکن
---------------------------------------
استــــــم ملول و خستـــــه و بیمـار ناتوان
اشـــــکم به ســــر فتاده و باشد دوان دوان
روز من است درد و شبــــــــم ناله و فغان
دیــــگر کجا و از چه تو میــــگیر امتحان
مُـــردم بس است این همه قطع نظر مکن
---------------------------------------
ز آوارگـــــــــان کوچــــــه ای تنهاییم بلی
بیچــــــــارگان بی ســــر و، بی پاییم بلی
افتــــــــــــادگان گمشـــــــــــده پیداییم بلی
داغ سیــــــــاهی این همه رســـــواییم بلی
عمــــــرم گذشت و مابقی آن هــــدر مکن
---------------------------------------
خواب گـــــــران و دیده ای بیدار تا به کی
صبح و مســـــا و عالــــــم تکرار تا به کی
از ما شکست و ســـــــردی بازار تا به کی
یک واژه عشق و خلقِ گرفتـــــار تا به کی
خاکت شــــــوم خدای من از من گذر مکن
---------------------------------------
یک را ببینی بر ســـــر ما ســـــروری کند
یک را ببینی دعـــــــوی خود کشوری کند
یک را ببینی تا به فلک خود ســــــری کند
یک ادعــــــــا مســـــلم و هـــــم کافری کند
هـــــــــر مفسـد به دار جهـــان معتبر مکن
---------------------------------------
ای خالق یــــگانه ای بی خوف و ریب من
ای صاحب زمــــــان و مکان و حبیب من
ای دارو و شِفـــــــــا و دم و ای طبیب من
ای التیـــــــام زخـــــــــــم دل ناشکیب من
از دست من گرفتــــــــــه میان شرر مکن
---------------------------------------
محمود را ز لطف عمیــــــــــم ات شِفا نما
از درد و از مریضی و از غــــــم جدا نما
از شــــــــربت امیـــــــد و محبت عطا نما
فـــــــرش سعـــــادت دو جهان را سخا نما
این زندگی دو روزه ای من مختصر مکن
---------------------------------------
شنبه 10 قوس 1397 خورشیدی
که برابر میشود به 01 دسامبر 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور


[ شنبه 97/9/10 ] [ 12:54 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 خانـــــــه ای دل خانــــــه ای آبادِ ما ســـوزِ عالـــــــم در طبــــــعِ آزادِ ما تا فلک اعمـــــــــار مـــــــا گردد بلند از کمـــــــــــــال و قــــدرت فریاد ما در بقایـــــی زندگی چون نالــــــه ایم داد ما افتـــــــــــاده در بیـــــــــــداد ما نام شیــــــــرین شهره ای آفـــــاق شد آفــــــرین بر تیشـــــــــه ای فرهاد ما تا کجـــــا بایــد دویـــــــد و دم گرفت همنشـین مـــــــا بــــود صیـــــــاد ما ششجهت روی می کنیم آیینــــــه ایم پس چـــه می پرســــی ز بـادا باد ما از معاش و نان ما هرگــــــــز مپرس خون دل داییـــــــم کنـــــد امــــداد ما روزی خشنودی و غم بر ما یکیست اتفـــــــاقی مرگ ما میــــــــــــلاد ما نی تواضع و، نی تکبـر، نی سرور پس چــــه میخواهـــــــد دل ناشاد ما این نفس های نوازشـــــــگر به جان می شــــود چـون خنــــــجر جلاد ما تا سخن بیرون همی داری ز خویش محمود اینجـــــا می شــــود استاد ما --------------------------------- پنجشنبه 08 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 29 نوامبر 2018 ترسایی احمد محمود امپراطور

 

خانـــــــه ای دل خانــــــه ای آبادِ ما

ســـوزِ عالـــــــم در طبــــــعِ آزادِ ما

تا فلک اعمـــــــــار مـــــــا گردد بلند

از کمـــــــــــــال و قــــدرت فریاد ما

در بقایـــــی زندگی چون نالــــــه ایم

داد ما افتـــــــــــاده در بیـــــــــــداد ما

نام شیــــــــرین شهره ای آفـــــاق شد

آفــــــرین بر تیشـــــــــه ای فرهاد ما

تا کجـــــا بایــد دویـــــــد و دم گرفت

همنشـین مـــــــا بــــود صیـــــــاد ما

ششجهت روی می کنیم آیینــــــه ایم

پس چـــه می پرســــی ز بـادا باد ما

از معاش و نان ما هرگــــــــز مپرس

خون دل داییـــــــم کنـــــد امــــداد ما

روزی خشنودی و غم بر ما یکیست

اتفـــــــاقی مرگ ما میــــــــــــلاد ما

نی تواضع و، نی تکبـر، نی سرور

پس چــــه میخواهـــــــد دل ناشاد ما

این نفس های نوازشـــــــگر به جان

می شــــود چـون خنــــــجر جلاد ما

تا سخن بیرون همی داری ز خویش

محمود اینجـــــا می شــــود استاد ما
---------------------------------

پنجشنبه 08 عقرب 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 29 نوامبر 2018 ترسایی

احمد محمود امپراطور

 


[ جمعه 97/9/9 ] [ 9:57 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

از یــــــار کهـــن نمی توان گفت از باغ و چمـــــن نمی توان گفت جـای کـــــه دروغ باشـد اینجـــــا از راست سخـــن نمی توان گفت یکسر به غرور و کذب غرق اند ناخواستـــــــه من نمی توان گفت نامــــــردی مــــــردها زیاد است از گریــه ای زن نمی توان گفت شهــر و، ده و، قریجات اسیر اند از دشـــت و دمن نمی توان گفت در کشــــــور خود نبـــــاشی آزاد اصـــلن ز وطــن نمی توان گفت هر سو بم و انتحار و جنگ است از خــون و کفــن نمی توان گفت کتمـــان حقــــایق است هویــــــدا از ظلــــم و زدن نمی توان گفت داری همــــه چیز و، هـم نداری از مـــال و قطن نمی توان گفت خـــر مُهر شد ارزشش فـــراوان از دُر عــــــــدن نمی توان گفت از کار نیـکو شــــوی پشیمــــان ز اخــلاق حسن نمی توان گفت سـر تا ســــر ملک زار و نالان از پـــــاره یخن نمی توان گفت محمود ز هر چه گفتـــی بسیار از عهـــد شکن نمی توان گفت ----------------------------- بامداد یکشنبه 04 عقرب 1397 خورشیدی که برابر میشود به 25 نوامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


از یــــــار کهـــن نمی توان گفت

از باغ و چمـــــن نمی توان گفت

جـای کـــــه دروغ باشـد اینجـــــا

از راست سخـــن نمی توان گفت

یکسر به غرور و کذب غرق اند

ناخواستـــــــه من نمی توان گفت

نامــــــردی مــــــردها زیاد است

از گریــه ای زن نمی توان گفت

شهــر و، ده و، قریجات اسیر اند

از دشـــت و دمن نمی توان گفت

در کشــــــور خود نبـــــاشی آزاد

اصـــلن ز وطــن نمی توان گفت

هر سو بم و انتحار و جنگ است

از خــون و کفــن نمی توان گفت

کتمـــان حقــــایق است هویــــــدا

از ظلــــم و زدن نمی توان گفت

داری همــــه چیز و، هـم نداری

از مـــال و قطن نمی توان گفت

خـــر مُهر شد ارزشش فـــراوان

از دُر عــــــــدن نمی توان گفت

از کار نیـکو شــــوی پشیمــــان

ز اخــلاق حسن نمی توان گفت

سـر تا ســــر ملک زار و نالان

از پـــــاره یخن نمی توان گفت

محمود ز هر چه گفتـــی بسیار

از عهـــد شکن نمی توان گفت

-----------------------------

بامداد یکشنبه 04 عقرب 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 25 نوامبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور 


[ پنج شنبه 97/9/8 ] [ 9:39 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

در همــــــــه هستی دعـــای پدری ما را بس زین همه شـاًن و شکوه خاکِ دری ما را بس آتشِ عشــــق و کـــلامِ شـــــــکری ما را بس همچو خورشیــــــد به عالـم نظری ما را بس نفس گــــــــرم و دلِ پـــر شــرری ما را بس ----------------------------------------- ســــرِ مــــــا در قــــدمش لایقیء قربانی باد لبِ مینـــــایی هنــــر تــــــازه و مرجانی باد زلـــفِ مـــــواج بتــــان مســـتِ پریشانی باد خنـــــده در گلشنِ گیتــــی به گل ارزانی باد همچو شبنــــم به جهان چشمِ تری ما را بس ----------------------------------------- عاشقــــانِ دل و دین باختـه ای حسن و جمال کس نداند ز هنرمنـــــدی و از فهـــــم و کمال زندگی در گذر و معنی عمـــرست مه و سال گــــر چه دانــــم که مییسر نشود روز وصال در شبِ هجــــــر امیــــــــد سحری ما را بس ----------------------------------------- اگــــــر از چشـــــم و دل ابـــرو کمان افتادیم اگــــــر از قـــــدرت و بــــازو و توان افتادیم اگــــــر از ســــردی چو اوراقِ خزان افتادیم اگــــــر از دیـــــده ای کوتــــه نظران افتادیم نیست غم صحبتِ صاحب نظری ما را بس ----------------------------------------- هست محمود تو را عـــــزتِ ابیــــاتِ گران استـــی در مجلسِ عشاق و می و باده کشان توسنِ عشـــق تهــــی ران ادب گشتـه روان در جهانـــی که نبـــاشد ز کسـی نام و نشان قدسـی از گفتـــه ای شیــوا اثری ما را بس ----------------------------------------- جمعه 02 قوس 1397 خورشیدی که برابر میشود به 23 نوامبر 2018 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور  حاجی محمّدجان قدسی مشهدی مشهور به قدسی مشهدی یکی از شاعران و سخنوران ایرانی قرن یازدهم هجری قمری است. او در ابتدای زندگی از طریق بقالی زندگی می‌کرد اما پس از آنکه در شاعری مشهور شد به هندوستان رفت و وارد دربار شاه جهان شد. از قدسی مشهدی دیوان برجای مانده که در سال 1375 توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد به کوشش محمّد قهرمان به چاپ رسید. او علاوه بر این دیوان منظومه‌ای هم به عنوان ظفرنامه دارد که در شرح فتوحات و جهانگشایی‌های شاه جهان نوشته شده‌است، اما این کتاب همینک در دست نیست. او در سال 1056 هجری قمری درگذشت و در آرامگاه شاعران کشمیر دفن شد.


در همــــــــه هستی دعـــای پدری ما را بس

زین همه شـاًن و شکوه خاکِ دری ما را بس

آتشِ عشــــق و کـــلامِ شـــــــکری ما را بس

همچو خورشیــــــد به عالـم نظری ما را بس

نفس گــــــــرم و دلِ پـــر شــرری ما را بس
-----------------------------------------

ســــرِ مــــــا در قــــدمش لایقیء قربانی باد

لبِ مینـــــایی هنــــر تــــــازه و مرجانی باد

زلـــفِ مـــــواج بتــــان مســـتِ پریشانی باد

خنـــــده در گلشنِ گیتــــی به گل ارزانی باد

همچو شبنــــم به جهان چشمِ تری ما را بس
-----------------------------------------

عاشقــــانِ دل و دین باختـه ای حسن و جمال

کس نداند ز هنرمنـــــدی و از فهـــــم و کمال

زندگی در گذر و معنی عمـــرست مه و سال

گــــر چه دانــــم که مییسر نشود روز وصال

در شبِ هجــــــر امیــــــــد سحری ما را بس
-----------------------------------------

اگــــــر از چشـــــم و دل ابـــرو کمان افتادیم

اگــــــر از قـــــدرت و بــــازو و توان افتادیم

اگــــــر از ســــردی چو اوراقِ خزان افتادیم

اگــــــر از دیـــــده ای کوتــــه نظران افتادیم

نیست غم صحبتِ صاحب نظری ما را بس
-----------------------------------------

هست محمود تو را عـــــزتِ ابیــــاتِ گران

استـــی در مجلسِ عشاق و می و باده کشان

توسنِ عشـــق تهــــی ران ادب گشتـه روان

در جهانـــی که نبـــاشد ز کسـی نام و نشان

قدسـی از گفتـــه ای شیــوا اثری ما را بس
-----------------------------------------

جمعه 02 قوس 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 23 نوامبر 2018 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 97/9/3 ] [ 11:1 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 91
بازدید دیروز: 210
کل بازدیدها: 572709