سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

آی.! بــر خیـــــزید دزدان وطن رســــــوا کنیم ملک را از شــــــورِ رستـــاخیر در غوغا کنیم روی هــــــر دیوار و در اســــــمِ ز آزادی زنیم نـــامِ استقــــــلال را بـا خــــونِ دل معنــا کنیم واعظِ کوتـــــاه نظــــر را جامــه از تن بر کنیم بــــــاده نوشِ شهــــــر را در سجــدگاه ملا کنیم گوسفند بودن دگـــــر ظلم است بر اهــــل وطن گرگهــــا را پوست از تن کنـــده و ســــودا کنیم کـــوه و دشت و دامن و پس کوچه های شهر را خالـــی از اوبــــاش و از افــــــراد بی پروا کنیم شـــــوره زارِ خشک را سازیم فـــــردوس برین ســـر زمین عشـــق را از نـــرگس شهـــلا کنیم تابـــکی دستِ تـــکدی و غــــــمِ یک لقمــه نان از جهـــــــانِ علـــم و دانش خویش را دارا کنیم کــــار می ســــازد وطن را، نه شعــار و کاهلی ارزشِ میهـــن به جد و جهـــــد خود بــــالا کنیم صلـــح را تــــــکرارِ در تــکرار بــر لب آوریم نیمــــه شب در گوش نـــوزادان خود نجوا کنیم زیــــر ریشِ فتنــــــه گر جای برای امن نیست آتشِ بیــــــداد در عمــــامـــــــه ی آقـــــــا کنیم تا شود حب الوطن در قلب مـــــردم جاگـــزین چنــــد مجنــــون دگــــــر قربــــــانی لیلا کنیم از بیــــــــان تـــــازه محمود بر داریم گنـــــج معنــــی اندیشــــه را از این غــــزل پیدا کنیم ------------------------------------------ سه شنبه 26 قوس 1398 خورشیدی که برابر میشود به 17 دسامبر 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور


آی.! بــر خیـــــزید دزدان وطن رســــــوا کنیم

ملک را از شــــــورِ رستـــاخیر در غوغا کنیم

روی هــــــر دیوار و در اســــــمِ ز آزادی زنیم

نـــامِ استقــــــلال را بـا خــــونِ دل معنــا کنیم

واعظِ کوتـــــاه نظــــر را جامــه از تن بر کنیم

بــــــاده نوشِ شهــــــر را در سجــدگاه ملا کنیم

گوسفند بودن دگـــــر ظلم است بر اهــــل وطن

گرگهــــا را پوست از تن کنـــده و ســــودا کنیم

کـــوه و دشت و دامن و پس کوچه های شهر را

خالـــی از اوبــــاش و از افــــــراد بی پروا کنیم

شـــــوره زارِ خشک را سازیم فـــــردوس برین

ســـر زمین عشـــق را از نـــرگس شهـــلا کنیم

تابـــکی دستِ تـــکدی و غــــــمِ یک لقمــه نان

از جهـــــــانِ علـــم و دانش خویش را دارا کنیم

کــــار می ســــازد وطن را، نه شعــار و کاهلی

ارزشِ میهـــن به جد و جهـــــد خود بــــالا کنیم

صلـــح را تــــــکرارِ در تــکرار بــر لب آوریم

نیمــــه شب در گوش نـــوزادان خود نجوا کنیم

زیــــر ریشِ فتنــــــه گر جای برای امن نیست

آتشِ بیــــــداد در عمــــامـــــــه ی آقـــــــا کنیم

تا شود حب الوطن در قلب مـــــردم جاگـــزین

چنــــد مجنــــون دگــــــر قربــــــانی لیلا کنیم

از بیــــــــان تـــــازه محمود بر داریم گنـــــج

معنــــی اندیشــــه را از این غــــزل پیدا کنیم
------------------------------------------

سه شنبه 26 قوس 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 17 دسامبر 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 98/9/30 ] [ 2:3 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ شنبه 98/9/30 ] [ 10:7 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

یک لحظـــــه نمی باشــــی پریشان تو میشم دلخــــورده، سراسیمــــــه و حیران تو میشم از پشتِ ســــــرِ پنجره با دیده ی خونبـــــار من منتظـــرِ جلـــــــوه ی تابــــــان تو میشم از جنگل و کوه و کمـر و شهر به تنـــــــگم ای قبلــــــه نمـــــــا رو به بیــــابان تو میشم ژولیــــــده و خونین جـــگر و خانـــه بدوشم مجنونِ توهـــــم گوش به فـــــرمان تو میشم یک مصر زلیخایی و تهمت چه ضرور است بــی ولچک و زولانــــــه به زندان تو میشم با حسنِ خودت عالمـی را بُـــردی به یغمــا من محــو همیـــــن بُـــردن آســـان تو میشم در دین خودم کافر و در عشق تو مصروف غــــــارتگر دل صـــــدقه ی ایمان تو میشم لعــــلِ لب و دندان تو هوش از سـر من برد در حســـــرت مخمـــوری چشمـان تو میشم در مجلسِ رنـــــدانِ تو می خوره زیاد است خــاکِ قــــــــدم بـــــاده پــــرستـان تو میشم زیبــــــــــایی تـــو آفت جان گشت برایـــــم در هــــــر نفسِ زنــــدگی تـــــوان تو میشم در میکده و دیـــــــر و کلیسا تو نبـــــــودی در کعبــــــه بیـــا روزی مسلمان تو میشم گه گریه و گهی خنده و گه ناله ی جانسوز از سینـــــه برون آرم و توفــــــان تو میشم روزی به بــــرم آیــی و محمود بـــــگویی قربــــان تو قربــــان تو قربـــــان تو میشم --------------------------------------- بامداد دوشنبه 18 قوس 1398 خورشیدی که برابر میشود به 09 دسامبر 2019 ترسایی سرودم احمد محمود امپراطور
یک لحظه نمی باشی پریشان تو میشم عکس و شعر از احمد محمود امپراطور


یک لحظـــــه نمی باشــــی پریشان تو میشم

دلخــــورده، سراسیمــــــه و حیران تو میشم

از پشتِ ســــــرِ پنجره با دیده ی خونبـــــار

من منتظـــرِ جلـــــــوه ی تابــــــان تو میشم

از جنگل و کوه و کمـر و شهر به تنـــــــگم

ای قبلــــــه نمـــــــا رو به بیــــابان تو میشم

ژولیــــــده و خونین جـــگر و خانـــه بدوشم

مجنونِ توهـــــم گوش به فـــــرمان تو میشم

یک مصر زلیخایی و تهمت چه ضرور است

بــی ولچک و زولانــــــه به زندان تو میشم

با حسنِ خودت عالمـی را بُـــردی به یغمــا

من محــو همیـــــن بُـــردن آســـان تو میشم

در دین خودم کافر و در عشق تو مصروف

غــــــارتگر دل صـــــدقه ی ایمان تو میشم

لعــــلِ لب و دندان تو هوش از سـر من برد

در حســـــرت مخمـــوری چشمـان تو میشم

در مجلسِ رنـــــدانِ تو می خوره زیاد است

خــاکِ قــــــــدم بـــــاده پــــرستـان تو میشم

زیبــــــــــایی تـــو آفت جان گشت برایـــــم

در هــــــر نفسِ زنــــدگی تــــاوان تو میشم

در میکده و دیـــــــر و کلیسا تو نبـــــــودی

در کعبــــــه بیـــا روزی مسلمان تو میشم

گه گریه و گهی خنده و گه ناله ی جانسوز

از سینـــــه برون آرم و توفــــــان تو میشم

روزی به بــــرم آیــی و محمود بـــــگویی

قربــــان تو قربــــان تو قربـــــان تو میشم
---------------------------------------

بامداد دوشنبه 18 قوس 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 09 دسامبر 2019 ترسایی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 98/9/18 ] [ 10:40 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بــــودن من به کنـــــار تو جـــگر میخواهد یک عمــــــر زندگی در بین شرر میخواهد عشق همـــــراهی هوس ساز نگردد هرگز شــــاخِ خشــکیده ی اشجـــــار تبر میخواهد من گهنــکارم و تو پاک تــرین جنس خدای سود دیــــــــدار بسی رفـــع ضرر میخواهد تا رســـــم من به حریــمِ گل و گلزار رخت به مــــــژه روز شبان عــــزمِ سفر میخواهد طوطی شوقِ تـــرا آیینــــــه تنها بس نیست جلوه ی بــــاغ و گلستـــان و شکر میخواهد دلبری مختص خال و خط و رعنایی نیست دلربـــــــــایی دو جهان کسبِ هنر میخواهد خاک گــــردم من اگر پای تو در خاک نهی قـــــدمِ نــــــازِ تو فــــرشِ ز گهــر میخواهد به نــــوازش گــریی گوشِ تو خود میـــدانم غـــــزلِ چنــــــدی ز محمود اثــر میخواهد ---------------------------------------- بامداد پنجشنبه 14 قوس 1398 خورشیدی که برابر میشود به 05 دسمبر 2019 ترسایی احمد محمود امپراطور

بــــودن من به کنـــــار تو جـــگر میخواهد

یک عمــــــر زندگی در بین شرر میخواهد

عشق همـــــراهی هوس ساز نگردد هرگز

شــــاخِ خشــکیده ی اشجـــــار تبر میخواهد

من گهنــکارم و تو پاک تــرین جنس خدای

سود دیــــــــدار بسی رفـــع ضرر میخواهد

تا رســـــم من به حریــمِ گل و گلزار رخت

به مــــــژه روز شبان عــــزمِ سفر میخواهد

طوطی شوقِ تـــرا آیینــــــه تنها بس نیست

جلوه ی بــــاغ و گلستـــان و شکر میخواهد

دلبری مختص خال و خط و رعنایی نیست

دلربـــــــــایی دو جهان کسبِ هنر میخواهد

خاک گــــردم من اگر پای تو در خاک نهی

قـــــدمِ نــــــازِ تو فــــرشِ ز گهــر میخواهد

به نــــوازش گــریی گوشِ تو خود میـــدانم

غـــــزلِ چنــــــدی ز محمود اثــر میخواهد
----------------------------------------

بامداد پنجشنبه 14 قوس 1398 خورشیدی

که برابر میشود به 05 دسمبر 2019 ترسایی

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 2:30 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور    از ما مخواه که ترکِ میء لاله گون کنیم زین آتش کهن به عمـــــر بس نمی شود امپراطور


از ما مخواه که ترکِ میء لاله گون کنیم

زین آتش کهن به عمـــــر بس نمی شود

امپراطور


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 2:17 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شعر و نقاشی صلح دانشگاه کابل

تصاویر از جریان جشنواره ی سراسری شعر و نقاشی صلح که از طرف شرکت رسانه ی مشورتی شایان در دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه کابل برگزار شده بود. اخذ گردید. پنجشنبه 07 قوس 1398 خورشیدی

تصاویر از جریان جشنواره ی

سراسری شعر و نقاشی صلح

که از طرف شرکت رسانه ی مشورتی شایان در

دانشکده ی هنرهای زیبا

دانشگاه کابل برگزار شده بود.

اخذ گردید.

پنجشنبه 07 قوس 1398 خورشیدی


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 2:14 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]


[ یکشنبه 98/9/17 ] [ 1:57 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 با جناب باقی سمندر، پیری فرهیخته ی که صدایش چه حتی نفس هایش صلح و آزادی فریاد میزند. دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی احمد محمود امپراطور

 

با جناب باقی سمندر،

پیری فرهیخته ی که صدایش چه

حتی نفس هایش صلح و آزادی فریاد میزند.

دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی

احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 98/9/6 ] [ 8:29 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

در حاشیه ی نشست اشتراک معنی دار زنان در پروسه صلح. با خانم فوزیه کوفی وکیل مردم بدخشان و رهبر حزب موج تحول افغانستان. دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی احمد محمود امپراطور کابل

در حاشیه ی نشست اشتراک معنی دار زنان در پروسه صلح.

با خانم فوزیه کوفی وکیل مردم بدخشان و

رهبر حزب موج تحول افغانستان.

دوشنبه 04 قوس 1398 خورشیدی

احمد محمود امپراطور
کابل


[ چهارشنبه 98/9/6 ] [ 8:26 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور و سناتور خانم لیلما احمدی

با گوینده شایسته رادیو تلویزیون ملی افغانستان

و سناتور مردم کابل خانم لیلما جان احمدی در حاشیه نشست معنی دار زنان در پروسه صلح که در هوتل صوفی لاندمارک از طرف حزب موج تحول افغانستان به رهبری خانم فوزیه کوفی وکیل مردم  بدخشان تدویر یافته بود اخذ گردید.

دوشنبه 04قوس 1398 خورشیدی 

امپراطور 

 

 

 


[ سه شنبه 98/9/5 ] [ 7:10 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 168
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867857