سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم همانگونه که قرآن عظیم الشان از جانب خداوند متعال محافظت شده است پارسی نیز از جانب پروردگار عالیمان، سخنسرایان و ابیات شیرینش تا قیام قیامت محافظت میشود. در عظمت جغرافیایی فراگیرش کران مندی وجود ندارد و لحظه به لحظه به غنامندی گنجینه بزرگش دُر و مروراید نغز واژگان می افزاید. من نمیدانم چه چیز مایه نگرانی شماری از همدلانی همزبانم گردیده است.؟ پارسی کدام دین؛ کدام مذهب، کدام حزب و کدام حرکت نیست که با آمدن پیغمبری منسوخ؛ با آمدن پادشاهی مردود و با حرف جماعتی بی فروغ گردد. بدینجهت از هم میهنان عزیزم صمیمانه تقاضا میکنم به موارد تنشزا که منجر به هر سمت و سو کشیدن کشور و راه یافتن دشمن برای هر گونه توطئه میگردد پایان عاقلانه دهیم، چون در ادبیات ما جای برای ناسزا نیست و هر گونه پیشرفت و تعالی که تا امروز بوده و است بر خواسته از زیبایی و ظرافت های این زبان می باشد. بیاید سخن تبعیض؛ تعصب، لسان و نژاد را کنار بگذاریم که شایسته هیچ مسلمان و انسان منور نیست. بیاید تقوا، علم و عمل را معیار انسان بودن و آدم شدن قرار دهیم تا در میان جوامع بشری و به پیشگاه خداوند سر فراز و سعادتمند گردیم. با مهر و ارادت فراوان قلم شکسته ی ناتوان شما #احمد_محمود_امپراطور پنجشنبه 10 میزان 1399 خورشیدی

همانگونه که قرآن عظیم الشان

از جانب خداوند متعال محافظت شده است

پارسی نیز از جانب پروردگار عالیمان، سخنسرایان و

ابیات شیرینش تا قیام قیامت محافظت میشود.

در عظمت جغرافیایی فراگیرش

کران مندی وجود ندارد و لحظه به لحظه به غنامندی

گنجینه بزرگش دُر و مروراید نغز واژگان می افزاید.

من نمیدانم چه چیز مایه نگرانی شماری

از همدلانی همزبانم گردیده است.؟

پارسی کدام دین؛ کدام مذهب، کدام حزب و کدام حرکت نیست که

با آمدن پیغمبری منسوخ؛ با آمدن پادشاهی مردود و

با حرف جماعتی بی فروغ گردد.

بدینجهت از هم میهنان عزیزم صمیمانه تقاضا میکنم به موارد تنشزا که

منجر به هر سمت و سو کشیدن کشور و

راه یافتن دشمن برای هر گونه توطئه میگردد

پایان عاقلانه دهیم،

چون در ادبیات ما جای برای ناسزا نیست و هر گونه پیشرفت

و تعالی که تا امروز بوده و است بر خواسته

از زیبایی و ظرافت های این زبان می باشد.

بیاید سخن تبعیض؛ تعصب، لسان و نژاد

را کنار بگذاریم که شایسته هیچ

مسلمان و انسان منور نیست.

بیاید تقوا، علم و عمل را معیار انسان بودن و

آدم شدن قرار دهیم تا در میان جوامع

بشری و به پیشگاه خداوند

سر فراز و سعادتمند گردیم.

با مهر و ارادت فراوان

قلم شکسته ی ناتوان شما

احمد محمود امپراطور

پنجشنبه 10 میزان 1399 خورشیدی


[ شنبه 99/9/1 ] [ 1:38 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بجانم لشکر بیجا گرفتی تفنگ و برچه بی پروا گرفتی نترسیدی تو از فریاد بلبل گل و گل بته را یکجا گرفتی احمد محمود امپراطور


بجانم لشکر بیجا گرفتی

تفنگ و برچه بی پروا گرفتی

نترسیدی تو از فریاد بلبل

گل و گل بته را یکجا گرفتی

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 1:28 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 یار این‌ محفل عرفــــانی که من میبینم به یقین از جمع ما یک سر و گردن بالاست احمد محمود امپراطور

یار این‌ محفل عرفــــانی که من میبینم

به یقین از جمع ما یک سر و گردن بالاست

احمد محمود امپراطور[ شنبه 99/9/1 ] [ 1:23 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 عاشقت بودم ولی من تا دو سه روز دگر با دلیــــل چند می باید فراموشت کنم احمد محمود امپراطور


عاشقت بودم ولی من تا دو سه روز دگر

با دلیــــل چند می باید فراموشت کنم

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 1:13 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

تـــــــو آزادی ولــــی آزادیت کو؟ لبِ پـــر خنــــده روزِ شـــادیت کو؟ به هرسو جنگ و بدبختی و کشتار در اطــــرافِ وطــن آبــــادیت کو؟ تــــو را دادن لبــــاسِ کـــد خـدایی تــــو پوشیـــدی ولیـکن بادیت کو؟ گــرفتــــم رستــــم و زال زمـــانی کمنـــد و نیـــزه ای صیـادیت کو؟ به حــرف مفــت کــاری بر نیـاید شیـــرین گویی سـرِ فرهادیت کو؟ نمی گردد به وعــده مشـکلی حل نشـــانی در عمـــل ایجـــادیت کو؟ به جـــان ملت خــود در کمیــنی به جـــان دشمنــان بیــدادیت کو؟ بخاک و خون زدی صد همچو محمود جوابـــی این همــــه جلادیت کو؟ -------------------------------- بامداد جمعه 04 میزان 1399 خورشیدی که برابر میشود 25 سپتمبر 2020 ترسایی #احمد_محمود_امپراطور

تـــــــو آزادی ولــــی آزادیت کو؟

لبِ پـــر خنــــده روزِ شـــادیت کو؟

به هرسو جنگ و بدبختی و کشتار

در اطــــرافِ وطــن آبــــادیت کو؟

تــــو را دادن لبــــاسِ کـــد خـدایی

تــــو پوشیـــدی ولیـکن بادیت کو؟

گــرفتــــم رستــــم و زال زمـــانی

کمنـــد و نیـــزه ای صیـادیت کو؟

به حــرف مفــت کــاری بر نیـاید

شیـــرین گویی سـرِ فرهادیت کو؟

نمی گردد به وعــده مشـکلی حل

نشـــانی در عمـــل ایجـــادیت کو؟

به جـــان ملت خــود در کمیــنی

به جـــان دشمنــان بیــدادیت کو؟

بخاک و خون زدی صد همچو محمود

جوابـــی این همــــه جلادیت کو؟
--------------------------------

بامداد جمعه 04 میزان 1399 خورشیدی

که برابر میشود 25 سپتمبر 2020 ترسایی

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 1:2 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 میترسم از سیاستی داد و گرفت شان از حقه بازی های سراسر شگفت شان از رهروان مغضب شان مضطرب نیم غم در دلم فتاده ز پیری خرفت شان احمد محمود امپراطور

میترسم از سیاستی داد و گرفت شان

از حقه بازی های سراسر شگفت شان

از رهروان مغضب شان مضطرب نیم

غم در دلم فتاده ز پیری خرفت شان

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 11:56 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 باز آمدن به نوعی فتوشاپ مان کنند برده گرو به بارگهی پاپ مان کنند با صد هزار غصه و رنج و عذاب و درد تاریخ گفته در ورقی چاپ مان کنند احمد محمود امپراطور


باز آمدن به نوعی فتوشاپ مان کنند

برده گرو به بارگهی پاپ مان کنند

با صد هزار غصه و رنج و عذاب و درد

تاریخ گفته در ورقی چاپ مان کنند

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 11:52 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بعد از وفــات بر سر خاکـم قدم گذار چون لوحــــه ای مزار ببینم ترا کمی احمد محمود امپراطور


بعد از وفــات بر سر خاکـم قدم گذار

چون لوحــــه ای مزار ببینم ترا کمی

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 11:48 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

حاصلِ تخمِ عقل و هوش تویی نکند پیــری می فروش تویی

حاصلِ تخمِ عقل و هوش تویی

نکند پیــری می فروش تویی

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 11:44 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 زندگی خوابی پریشان دارد به همه دست و گریبان دارد سعی دنیا جز عدم چیزی نیست هستی تن جامه ی عریان داد احمد محمود امپراطور


زندگی خوابی پریشان دارد

به همه دست و گریبان دارد

سعی دنیا جز عدم چیزی نیست

هستی تن جامه ی عریان داد

احمد محمود امپراطور


[ شنبه 99/9/1 ] [ 11:41 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 343
بازدید دیروز: 453
کل بازدیدها: 815714