شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
اين که ميشه ناشکري..ما خودمون روزامونو..شاديامونو..عمرمونو خراب ميکنيم..امان از غفلت که دست از سرمون برنميداره..:(
mp3 player شوکر
خورشید تابنده
0 امتیاز
0 برگزیده
589 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
خورشید تابنده عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top