سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان

خاطرات عشق


[ سه شنبه 92/1/27 ] [ 8:55 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

پیر باده قروش


انصـــــــاف نیست این که مــــــرا سر گران کنی

جســـــــــم مـــــرا به درد و الــــــم ترجمان کنی

محتــــــاج بـــــــــاده بــــــر در ی پیر مغان کنی

ناکـــــــــــرده کار خود تو چـــــــرا امتحان کنی

رســـــوا به پیش مــــــــــردم و اهل جهان کنی

--------------------------------------------

بـــــاور بـکن کـــــه از دل و جان دوستدارمت

در پیش خــود عیـــــان و نهــــان دوستدارمت

آنچــــــه نــکویی است به همـــان دوستدارمت

سوگنـــــد میخــــورم به قــــــرآن دوستدارمت

شـــــــرط وفـــــــا نباشدی رنــــــگم خزان کنی

--------------------------------------------

گو بهـــــــــر من که بهتــــر ِ از من تو دیده ای

در عاشقـی و عشق چنین ســــــــــر سپرده ای

پاس ِ وفـــــــا و دوستـــی با جـــــان خریده ای

پس اعتــــــــــــراف کن تو عزیــــــزم ندیده ای

اشک دو دیـــــــــده ام تو چـــــــرا ارغوان کنی


--------------------------------------------

روزیکه تیــــــــــر عشق تو بــــر دل نشانه شد

نــــــام نکویــــــی تو به زبــــــــــــانم ترانه شد

مرگـــم دگـــــــر خیـــال و محـــــال و فسانه شد

عمــــــــــــــر ابـــــد نصیب من و جـــاودانه شد

تیـــــــغ اجل ز بهــــــر چه بر من فســــان کنی


--------------------------------------------

بــــر حــــــــــال قلب من نظــری کن تو گاه گاه

عصیانـــــــــــگرم رهایـــــی بدهـــــم تو از گناه

می سوزدی رشتــــــــــه ی جانـــــــم ز سوز آه

دستــــــــــــــم بگیـــــر و دور کن از طالع سیاه

گر دیــــــــــــر شد عزیــــــــز دل من زیان کنی


--------------------------------------------

باشـــــــــــی تو زنـده گیء من و دارمت ضرور

از این سیــــــــاهی هـــــــــا بکشانـم بسوی نور

دیـــــگر توان نیست که باشـــــــــــم ز تو بدور

دستــــــــــــــم بگیــــــر و از پل همت بده عبور

شایستـــــــــه نیست قلب مرا خون چکان کنی

--------------------------------------------

باغ و بهـــــار و زنده گی و ســــــــرو ناز من

عشق من و امیـــــــد من و ســــوز و ساز من

ابــــــــــــــرو توست قبلــــــه برای نمــــاز من

شیــــــــرین زبان نیمـــــه شب و نیــــنواز من

محمــود
را کنــــار خـــودت نــــو جـــوان کنی

--------------------------------------------

دوشنبه 26 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 15 اپریل 2013 میلادی

ســـــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ سه شنبه 92/1/27 ] [ 7:43 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

احمد محمود امپراطور


شهید عشقــــم و از برگ لالـــه است کفنـــم


بهر کجا که روی دشت و در مزار من است

 

احمد محمود امپراطور


[ دوشنبه 92/1/26 ] [ 8:12 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

عاشقانه های احمد محمود امپراطور


تا کی خـــــــــــــزان باشدی فصل بهـــــــار ما

آتش بســـــــوزدی چمـــــن و گلــــــــــــزار ما

در خــــاک و خون فتــــــــاده دل بیقــــــرار ما

سمبول بخت بَد شــــــده است روزگــــــــار ما

یک آشنــــــــــا نشد که شود غمگســـــــار ما

-----------------------------------------

خوبــان به ناز و نعمت و مــا دل شکسته ایم

از رنجِ هستـــــــی و فلکش سخت خسته ایم

بر پاس ِ دوستـــــی و وفــــــا عهد بسته ایم

شبنـــــــــم صفت به برگ گل ِ ما نشسته ایم

تبخال کــــــــرده است لبِ چون شــــــرار ما

-----------------------------------------

ابـــــــــــر بهـــــــار و نم نم باران کجا شدی؟

عطر و نسیــــــــــــم ِ بوی بهاران کجا شدی؟

صوت هـــــــــــــــزار و بلبل نالان کجا شدی؟

دستــــــــــم بگیر بخـــــرد دوران کجا شدی؟

خشک است هوای میهن و جهل هم قطار ما

-----------------------------------------

از لالـــــــه ی دَمــن بـُــــــــودَم داغ بیشتـــــر

ای آسمان تو سبـــــــز کن این راغ بیشتـــــر

با عاشقـــــان رویــــــــم سوی باغ بیشتـــــر

این طالعـــــــــــم سیاه شده از زاغ بیشتـــــر

بگشــــــــــای ای فلک گـــــره ی اعتبار ما

-----------------------------------------

از بـــــاده ی تو مست شده ساغــــــر و سبو

دارم امــــــــید بی حـــــــد و بسیـــــــار آرزو

روز ِشود که هـــر دو شویــم باز رو بــــــرو

تا قصه های هجـــــــــــر کنم بر تو مو به مو

وصل تو میبــــــــــرد همـــــــه رنج خمار ما

-----------------------------------------

محمــود را ز قسمت هستـــی است چشم تر

نخـــل امـــــید کی شودی تــــــازه بــــار ور

روز شبـــــم غـــــــذاست فقط لخته ی جگر

انگشت ناملائمتــــی ســـــــــوی من مبــــر

بوی شهیدِ عشق دهــــــــد لالــــــه زار ما

-----------------------------------------

پنجشنبه 22 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 11 اپریل 2013 میلادی

ســـــــــــــــرودم


احمد محمود امپراطور


[ پنج شنبه 92/1/22 ] [ 6:8 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

شهنشاه خرد


من از این عشق آخـــر شهــره و دیوانه خواهم شد

در این مجلس که می بینــــــم پر پروانه خواهم شد


چه جویــــم از دمــــــاغ خشک زاهد کعبه ی مطلب

بـدور دل بگـــــــردم ســـــــــاکن بتخانه خواهم شد


غلامی را پذیـــــــرفتن بهــــــــــر عنوان خطا باشد

بگیـــــــــرم رســـــــــم آزادی و آزادانه خواهم شد


خرابــــــات هـر کجا از قید و بند پاسبان دور است

شهنشاه خــــــرد در گوشـــه ی ویرانه خواهم شد


چه نــــــــازم من به این جمعیت و این مـزرع آفت

به قطح یکنفس زین خوشه ها من دانه خواهم شد


اجل را کو مجـــــال ِ تا بگویــــم دل چه می خواهد

که صیـــــد تیـــغ آتشبــــار بی رحمانه خواهم شد


نسیم و عطر عشق خود رســـانم تا بکوی دوست

به زلف آن پــری رو اینچنین من شانه خواهم شد


تو جهد کن رسیــــدن مطلب دیــــــگر نمی خواهد

من این را کرده ام در هــر کجا افسانه خواهم شد


هــــر آنچــــه میکنی امـــروز کن با من عزیز دل

ز فـــــرداش چه میدانی که من بیگانه خواهم شد


کنــد "محمود" سیــــــــرِ عالم امکان بدین معنی

به راه دوستی هـا رهــــــــرو ِ مردانه خواهم شد


♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

جمعه 14 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود 05 اپریل 2013 میلادی

ســـــــــــرودم

احمد محمود امپراطور


[ یکشنبه 92/1/18 ] [ 9:54 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

سر زمین عشق


تــا اوج چـرخ غلغــله برپــــا کنم کم است

جان را فــدای ســــــرو دلآرا کنم کم است

روح و روان ســــوی مسیحا کنم کم است

دل را غــلام درگـــــــــهء لیلا کنم کم است

مجنون صفت روانـهء صحرا کنم کم است
---------------------------------------

عشق تو شعــــله ور شده است آتشین من

افتـــــــــــــاده است مدعیـــان در کمین من

ای هست بودی زندگی، ایمـــان و دین من

گـــرد غبــــــــار راهی تــــــرا نازنین من

با نـاز عاشقـــــــــــانه دلآسا کنم کم است


---------------------------------------


چشمم بخون نشستـــه چو رنگ حنای تو

اکسیـــــــــر و کیمیاست کفِ خاکِ پای تو

میــــــــرم بیــاد عشوه و نــاز و حیای تو

در ســــر زمیـن عشـق به پاس وفـــای تو

خود را فــــدای نرگس شهـلا کنم کم است


---------------------------------------


صــد آفـرین بـــــــر دل ِ صبــــر آزمای من

این سینه رشحه رشحه شد از داغهای من

ای دهـــــــــر این بُودَ همــه راز بقای من؟

از دست رنجــت ای فلک پُــــر جفــای من

ترک جهـان و مـــــــــردم دنیا کنم کم است


---------------------------------------


هستم به نـــــــــام زنده و من سر بریده ام

چون موج اشک از ســــر ِمژگان چکیده ام

از دوستـــــــــان و مدعیــــــان من بریده ام

بهــــــــــــر عـــلاج زندگی نــــــور ِدیده ام

جان را به کف گرفته و سـودا کنم کم است


---------------------------------------


صبـرم به سر رسیده از این دهر فتنه خیز

یـــــا کن دوای دردم و یــــا خون من بریز

عطر امیــــــد را به در و درگـــــه هم ببیز

این قلبِ خون چکانِ خود،ای خواهـرِ عزیز

خـــاکِ درِ عنــــــــــایتِ زیبا کنم کم است


---------------------------------------


این طــالعِ نحس و پُــــــر از سوزِ خویشرا

این قسمتِ درد و غــــــم افــــروز خویشرا

این آرزو ِ ناشــــــــده پیـــــــــروز ِخویشرا

این بخت نابکـــار و سیــــــه روزِ خویشرا

بی آبـــــــــرو نموده و رسوا کنم کم است


---------------------------------------


آتش دمَـــــد به مزرعـــــــه و گلشن رقیب

تیــــــــــــغ تبـــاهی کـاش زند گردن رقیب

تا آسمـــــان بلنــــــــــد شــود شیون رقیب

روز ِ اگـــــــــر بجــــای خـودم دامن رقیب

تسلیم درد و رنج و بلا هـــــا کنم کم است
---------------------------------------

صــــــــد گلشن آرزوِ گــل نو بهار خویش

بیتـــــابیء وصــلِ دلِ بیقـــــــــرار خویش

تا آسمان برم همــــــه گرد و غبار خویش

قلبِ شکستــــــه و جگر داغـــدار خویش

قربـــــان نام پـــاک تو لیـــــلا کنم کم است


---------------------------------------


تا در هوای تو نفســـــم تنگ گشته است

قامت شکستــه و کمرم چنگ گشته است

یعنـی که زندگانی به من ننگ گشته است

بر آن دلِ که در بــر تو سنگ گشته است

مـرگ از خدای خویش تمنا کنم کم است


---------------------------------------


محمــود اوفتـــــاده بــه آه و ثنــــــــای تو

در خاطــــرش نظـــاره و لب خند های تو

گوش دلش پُــر است ز نقــــــد و نوای تو

صد بار اگر که جوهــــر یوسف نمای تو

زندانیش به امــــــــر زلیخــا کنم کم است


---------------------------------------


بامداد 17 حمل 1392 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 06 اپریل 2013 میلادی

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ شنبه 92/1/17 ] [ 8:30 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

مادر مادر

 

سوزد دلـــــم به طفلی، گز فـــرد شیر مادر

انگشـــت انتظــاری، را او مکیـــــده باشد

امپراطور


[ جمعه 92/1/16 ] [ 1:29 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

طبیعت سبز و رویایی


من فــــدای قامت و آن ســـــرو ِ دلجویت شوم

هم غُل و زنجیــر در هـــر حلقه ی مویت شوم

لشکر نـــــاز و ادایت کـــــــــرده عالم را تباه

میـــزنی شمشیر یکســــر خاک ابرویت شوم

غــرق خون گشتم نمی بینی ز بیبـاکی چــرا؟

قهر و نازت را بنـازم کشتـــه ی خویت شوم

هـــر قدر رانی نخواهـم رفت ز درگاه و درت

ســــر شکسته، پا بریــده بسمل کویت شوم

گر ستانی پیش خود جـــرأت کجــا دارم بخود

از ستادن منــــــکرم من خم به زانویت شوم

محمود ات را اینچنین ظلم و ستم دیگر مکن

روز شب در خدمت و آیینـــــه ی رویت شوم
گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

 گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما
سه شنبه 13 حمل 1392 هجری خورشیدی

ســــــــــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ پنج شنبه 92/1/15 ] [ 8:8 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

حادثه دامنگیر


طرح و اندیشــه ی نو را ز سر ایجاد کنید

یوسف خویش از این چـــــاه غم آزاد کنید

نگذاریـــد شود حادثــــه هــــا دامنـــــگیر

بلمقابل بر ِ ظالــــــــم شده بیــــــــداد کنید

ز عمارتـــکده ی واهمــــــه آید بیـــــرون

قصـــر آزاده گی را با فخــــــــر آبـاد کنید

عَلَم فخــــــــر زنیــــــــد بر ســــر بام دنیا

ز جمـــــــــع نامـوران خویش قلمداد کنید

عشق وحب الوطنــی را بدهید در دل جای

روح و ارواح ِ شهیـــــدان وطن شاد کنید

ز رهی لطف و کــــــرم بر ضعفای میهن

به توانایی خود رفتــــــــــــه و امداد کنید

به گدایـی نکنیـــد ملت خود را تحقیــــــر

به ره و رســــم نکو دعوت و ارشاد کنید

کوه خشــکیده به همت بنماید همــــه سبز

همه را ســـرو صنوبر، همـه شمشاد کنید

آتش جنگ و ستـــــــم دور کنید از کشور

همـــگی تحفه به اولاده ی شــــــداد کنید

ببرید قــــاف غــــــرور تا به ستیغ پامیر

بر آینــــــــــده چنین زنده گی بنــیاد کنید

لذت آب و هوا را ببـــرید هر شب و روز

هـــر یکی شکر به این لطف خداداد کنید

باشد این آرزو ها در دل"محمود"همیش

پاس این آرزو هـــا کــــرده ورا یاد کنید
گل تقدیم شما
گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما
گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

 گل تقدیم شماگل تقدیم شماگل تقدیم شما

 گل تقدیم شما
دوشنبه 12 حمل 1392 هجری خورشیدی

که بـرابـر میشود به اپـــریل 2013 میلادی

ســـــــــــرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ دوشنبه 92/1/12 ] [ 8:34 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

افغانستان


از مــاده و نــر فاتحــه ی نسـل بخوانیـــد

هیــزک که بخود لافِ نـــری داشته باشد

امپراطور

 

 


[ یکشنبه 92/1/11 ] [ 2:17 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 166
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867855