سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خورشید تابنده عشق
قالب وبلاگ
لینک دوستان


درود .!
سروران گران ارج، دوستان نهایت عزیز و مهربانم شب گذشته

مورخ 27 قوس 1394 هجری خورشیدی در کلیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح

چشمم به غزل
( به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم

که گــــردانید یـــارب اینقــــدر گـرد سر عشقم
)

افتاد باور کنید به اندازه باده ی این غزل پر زور و ساغر شکن بود

که از ابتدا تا انتها سرشکم را گرفته نتوانستم اگر بگویم که این

مخمس را با قطرات اشکم نوشته ام مبالغه نکرده ام اُمید که

درست طبع آزمایی کرده باشم تا خداوند ج از من راضی ،

روح حضرت بیدل رح شاد و شما همدلان از این سروده خشنود گردید.

 درود .! سروران گران ارج، دوستان نهایت عزیز و مهربانم شب گذشته مورخ 27 قوس 1394 هجری خورشیدی در کلیات حضرت ابوالمعانی بیدل رح چشمم به غزل ( به صد گردون تسلسل بست دور ساغر عشقم که گــــردانید یـــارب اینقــــدر گـرد سر عشقم) افتاد باور کنید به اندازه باده ی این غزل پر زور و ساغر شکن بود که از ابتدا تا انتها سرشکم را گرفته نتوانستم اگر بگویم که این مخمس را با قطرات اشکم نوشته ام مبالغه نکرده ام اُمید که درست طبع آزمایی کرده باشم تا خداوند ج از من راضی ، روح حضرت بیدل رح شاد و شما همدلان از این سروده خشنود گردید.  _________________________________ جنون تـــــازی کنــم در دشت عبرت رهبر عشقم به میــــزان عـــــدالت هـــای گیتــــی داور عشقم چه ماتـــــم داری زاهــــــد من اگـــر پیغبر عشقم به صـــــد گـردون تسلسل بست دور ساغر عشقم که گردانیـــــد یــــــارب اینقـــــدر گرد سر عشقم ---------------------------------------------- شب و راز کـه میخــــواند بگـــوش آهنگ لالایی صــــدای وحشــــت امـــــروز دارد بانگ فردایی سخــن بسیـــــار می پیچــد درین هستی به تنهایی سیـــــاهی میــکند امـــا بـــــرون از رنگ پیدایی غبـــــــار عالــــــم رازم ســــــــواد کشور عشقم ---------------------------------------------- شب تـــــاریک را از آفتـــــــاب عشــــق افروزم به مــــژگان ادب پیــــــراهن وصل که می دوزم بهــــــر آتش که بگدازی جنــون هوشیار بهروزم نه دنیـــــا عبرت آمـوزم نه عقبی حسرت اندوزم به هیـــــچ آتش نمیســــوزم سپنــــد مجمـر عشقم ---------------------------------------------- هـــــوای بـاد پیمـــــایست در این تـــوسن و زینی برفتـــــه قبضه مو بــــر دبستـان خانــــه ی چینی زنــــد لاف هنــــــر از بی کمالی شیـــخ بی دینی به صیقل کم نمیـــگردد غــــرور زنگ خود بینی مگر آیینــــــه بر سنـــــگی زنـــد روشنگر عشقم ---------------------------------------------- نگردد دل اسیــــــر شوق از بوم و بـــــرش راندم ســـری چرخانده ام بر خویش حج اکبرش خواندم در آتش آب دیــــدم تاکــه گشتــــم دلبــــــرش آندم عنان بگسست عمر و من همان خاک درش ماندم نشـــــد این بادبــــان آخـــــــر حریف لنگر عشقم ---------------------------------------------- فـــراقم، سوز هجــــرم ،بسملــم، آهنـگ این باغم رفیقـــم، دشمنـــم ،بیگانــــه ام، پُر گشتـــــه ایاغم ثباتـــــــم، انقلابــــــم، استـــــان شــــور و ابلاغم غمــم، دردم، سرشـــکم، نـاله ام، خون دلم، داغم نمیـــــدانم عرض گـــــم کرده ام یــا جوهر عشقم ---------------------------------------------- گهی آبـــــــم گهی خاکــــم گهی از هر چه دلتنگم گهی مستــــم گهی بیخـــود گهی فــارغ ز نیرنگم گهی دردم گهی درمـــان گهی چـون نشه ی بنگم گهی صلحـــم گهی جنــــگم گهی مینا گهی سنگم دو عـــــــــالم گردش رنــــگم جنون ساغر عشقم ---------------------------------------------- گناهی کــــــرده ام من از جــــــزا ساقط نمیگردد دل خونینـــــــم از رنـــــگ حنــــا ساقط نمیگردد به مُــــردن هم شهیــــــدان از بقــا ساقط نمیگردد چو شمــــــع از گردنــــم حق وفــا ساقط نمیگردد در آتش هم عــــــرق دارم خجــــالت پرور عشقم ---------------------------------------------- نگـردد ختــــم تا در سینـــه بانگی از جرس دارم سر سـودا پرست و لطف یـــــــاری از انس دارم اگر در مزرعــــــــه امکان کشت زود رس دارم نیـــــم نومیـد اگر روزی دو احــــرام هوس دارم که من چون داغ هرجا حلقــــه گشتم بر در عشقم ---------------------------------------------- کف خاکــــــم دوعالــــــم معنی اســـــــرار الله ام بسوزاند جهانــــی را اگـــــــــر بیــرون شود آهم به پیش مــــــادر گیتـــــی اگر افتــــــاده در چاهم نه فخر کعبــــــه دلخواهم نه ننگ دیـــــر اکراهم سر تسلیـــــم و فــرش هرچه خواهی چاکر عشقم ---------------------------------------------- دل عاصـــــی نـــدارد طــــــاقت رنــــــج پشیمانی کجــــا "محمود" گیــــرد شهــــــرتِ لعل بدخشانی به شوق لیــــــلی اینجــــا میطپــــد مـژگان نیسانی ندارد موی مجنـــون شانـــــه یی غیر از پریشانی چـــــه امکانست "بیدل" جمع گـــــردم دفتر عشقم ---------------------------------------------- جمعه 27 قوس 1394 هجری خورشیدی که برابر میشود به 18 دسامبر 2015 میلادی سرودم احمد محمود امپراطور کابل/افغانستان?جنون تـــــازی کنــم در دشت عبرت رهبر عشقم

به میــــزان عـــــدالت هـــای گیتــــی داور عشقم

چه ماتـــــم داری زاهــــد من اگـــر پیغمبر عشقم


به صـــــد گـردون تسلسل بست دور ساغر عشقم

که گردانیـــــد یــــــارب اینقـــــدر گرد سر عشقم

----------------------------------------------

شب و راز کـه میخــــواند بگـــوش آهنگ لالایی

صــــدای وحشــــت امـــــروز دارد بانگ فردایی

سخــن بسیـــــار می پیچــد درین هستی به تنهایی


سیـــــاهی میــکند امـــا بـــــرون از رنگ پیدایی

غبـــــــار عالــــــم رازم ســــــــواد کشور عشقم

----------------------------------------------

شب تـــــاریک را از آفتـــــــاب عشــــق افروزم

به مــــژگان ادب پیــــــراهن وصل که می دوزم

بهــــــر آتش که بگدازی جنــون هوشیار بهروزم


نه دنیـــــا عبرت آمـوزم نه عقبی حسرت اندوزم

به هیـــــچ آتش نمیســــوزم سپنــــد مجمـر عشقم

----------------------------------------------

هـــــوای بـاد پیمـــــایست در این تـــوسن و زینی

برفتـــــه قبضه مو بــــر دبستـان خانــــه ی چینی

زنــــد لاف هنــــــر از بی کمالی شیـــخ بی دینی


به صیقل کم نمیـــگردد غــــرور زنگ خود بینی

مگر آیینــــــه بر سنـــــگی زنـــد روشنگر عشقم

----------------------------------------------

نگردد دل اسیــــــر شوق از بوم و بـــــرش راندم

ســـری چرخانده ام بر خویش حج اکبرش خواندم

در آتش آب دیــــدم تاکــه گشتــــم دلبــــــرش آندم


عنان بگسست عمر و من همان خاک درش ماندم

نشـــــد این بادبــــان آخـــــــر حریف لنگر عشقم

----------------------------------------------

فـــراقم، سوز هجــــرم ،بسملــم، آهنـگ این باغم

رفیقـــم، دشمنـــم ،بیگانــــه ام، پُر گشتـــــه ایاغم

ثباتـــــــم، انقلابــــــم، استـــــان شــــور و ابلاغم


غمــم، دردم، سرشـــکم، نـاله ام، خون دلم، داغم

نمیـــــدانم عرض گـــــم کرده ام یــا جوهر عشقم

----------------------------------------------

گهی آبـــــــم گهی خاکــــم گهی از هر چه دلتنگم

گهی مستــــم گهی بیخـــود گهی فــارغ ز نیرنگم

گهی دردم گهی درمـــان گهی چـون نشه ی بنگم


گهی صلحـــم گهی جنــــگم گهی مینا گهی سنگم

دو عـــــــــالم گردش رنــــگم جنون ساغر عشقم

----------------------------------------------

گناهی کــــــرده ام من از جــــــزا ساقط نمیگردد

دل خونینـــــــم از رنـــــگ حنــــا ساقط نمیگردد

به مُــــردن هم شهیــــــدان از بقــا ساقط نمیگردد


چو شمــــــع از گردنــــم حق وفــا ساقط نمیگردد

در آتش هم عــــــرق دارم خجــــالت پرور عشقم

----------------------------------------------

نگـردد ختــــم تا در سینـــه بانگی از جرس دارم

سر سـودا پرست و لطف یـــــــاری از انس دارم

اگر در مزرعــــــــه امکان کشت زود رس دارم


نیـــــم نومیـد اگر روزی دو احــــرام هوس دارم

که من چون داغ هرجا حلقــــه گشتم بر در عشقم

----------------------------------------------

کف خاکــــــم دوعالــــــم معنی اســـــــرار الله ام

بسوزاند جهانــــی را اگـــــــــر بیــرون شود آهم

به پیش مــــــادر گیتـــــی اگر افتــــــاده در چاهم


نه فخر کعبــــــه دلخواهم نه ننگ دیـــــر اکراهم

سر تسلیـــــم و فــرش هرچه خواهی چاکر عشقم

----------------------------------------------

دل عاصـــــی نـــدارد طــــــاقت رنــــــج پشیمانی

کجــــا "محمود" گیــــرد شهــــــرتِ لعل بدخشانی

به شوق لیــــــلی اینجــــا میطپــــد مـژگان نیسانی


ندارد موی مجنـــون شانـــــه یی غیر از پریشانی

چـــــه امکانست "بیدل" جمع گـــــردم دفتر عشقم

----------------------------------------------

جمعه 27 قوس 1394 هجری خورشیدی


که برابر میشود به 18 دسامبر 2015 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان


[ شنبه 94/9/28 ] [ 11:56 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

تصویر تو پیچیده به فردوس خیال درهــــر چه نظـر کنم ترا می بینم احمد محمود امپراطور نقاشی ها و گرافیک? AHMAD MAHMOOD IMPERATOR

تصویر تو پیچیده به فردوس خیال

درهــــر چه نظـر کنم ترا می بینم


امپراطور


[ جمعه 94/9/27 ] [ 2:51 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 سنگ سیه بخانه ی خورشید اگر برند با صــد گداز لعــــل بدخشان نمیشود احمد محمود امپراطور?


سنگ سیه بخانه ی خورشید اگر برند

با صــد گداز لعــــل بدخشان نمیشود


امپراطور


[ چهارشنبه 94/9/25 ] [ 7:7 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 مخمس بر غزل اکه عزیزالقدرم محترم محمد نعیم جوهر ________________________________ نالـــــــــه چون قلب پـــارسا دارم داغ بــــــر چهـــــــــره رونما دارم من ز لخــت جـــــــگر غــــذا دارم دل مخور غــــــم که من خدا دارم رهبــــــــــری همچو مصطفی دارم -------------------------------- ســـــــری تسلیــم پیــــش سبحانم دل منــــــور ز نـــــــــور فرقــــانم همچـــــــــــو آن پیـــــر مرد کنعانم من از آن جملـــــه پادشــــــاهانم که به خود قصـــــــــــرِ بوریا دارم --------------------------------- تیـر مـژگان صف کشیده ی خویش اشک از بیخـودی چکیده ی خویش من و آن سـرو نو رسیده ی خویش داغِ هجـــــرانِ نورِ دیده ی خویش همچــــو یعقــــــوب در قفـــا دارم -------------------------------- ساغـــــر آتش گرفته از مل خویش پای عشق گور رفته در گِل خویش من و مجنون و زخم محمل خویش بهــــری نابُودی غــــــمِ دل خویش لبِ پُــــــر خنــــــــده سال ها دارم -------------------------------- دفتـــــری شعـــــرم از حکایت ها از شبـی هجـــرِ و نـــا رضایت ها کمتــــر از انس و از عنـــــایت ها بـــدل از گلـــرخــــان شکایت ها روز وشـــب دارم و بجـــــــا دارم ------------------------------ سوختم همچو خار و همچو بلک نه ز انســـــان خیـــر و نه ز ملک ما مــگر موش و چرخ گشته تلک سالهــــــــا شد که من زجورِفلک قدی بشکستــــــه ی دو تا دارم ------------------------------ توسن من بود خجستــــــه لگام طــرح شعــــرم بود ردیف و نظام دل فتــــــــادست بین دانه و دام با همیـــن قـــــامتِ شکسته مدام وصفِ روی تو هـــر کجـــا دارم ---------------------------- نضج بیــداری محشرت امروز گل ستــــان داغ پرورت امروز به سخن کـــرده زیورت امروز محموداهمچــو جوهرت امروز شور و غــــوغا و ناله ها دارم ---------------------------- سه شنبه 24 قوس 1394 هجری خورشیدی که برابر میشود به 15 دسامبر 2015 میلادی سرودم احمد محمود امپراطور


مخمس بر غزل اکه عزیزالقدرم محترم محمد نعیم جوهر

________________________________

نالـــــــــه چون قلب پـــارسا دارم

داغ بــــــر چهـــــــــره رونما دارم

من ز لخــت جـــــــگر غــــذا دارم

دل مخور غــــــم که من خدا دارم

رهبــــــــــری همچو مصطفی دارم

--------------------------------

ســـــــری تسلیــم پیــــش سبحانم

دل منــــــور ز نـــــــــور فرقــــانم

همچـــــــــــو آن پیـــــر مرد کنعانم

من از آن جملـــــه پادشــــــاهانم

که به خود قصـــــــــــرِ بوریا دارم

---------------------------------

تیـر مـژگان صف کشیده ی خویش

اشک از بیخـودی چکیده ی خویش

من و آن سـرو نو رسیده ی خویش

داغِ هجـــــرانِ نورِ دیده ی خویش

همچــــو یعقــــــوب در قفـــا دارم

--------------------------------

ساغـــــر آتش گرفته از مل خویش

پای عشق گور رفته در گِل خویش

من و مجنون و زخم محمل خویش

بهــــری نابُودی غــــــمِ دل خویش

لبِ پُــــــر خنــــــــده سال ها دارم

--------------------------------

دفتـــــری شعـــــرم از حکایت ها

از شبـی هجـــرِ و نـــا رضایت ها

کمتــــر از انس و از عنـــــایت ها

بـــدل از گلـــرخــــان شکایت ها

روز وشـــب دارم و بجـــــــا دارم

------------------------------

سوختم همچو خار و همچو بلک

نه ز انســـــان خیـــر و نه ز ملک

ما مــگر موش و چرخ گشته تلک

سالهــــــــا شد که من زجورِفلک

قدی بشکستــــــه ی دو تا دارم

------------------------------

توسن من بود خجستــــــه لگام

طــرح شعــــرم بود ردیف و نظام

دل فتــــــــادست بین دانه و دام

با همیـــن قـــــامتِ شکسته مدام

وصفِ روی تو هـــر کجـــا دارم

----------------------------

نضج بیــداری محشرت امروز

گل ستــــان داغ پرورت امروز

به سخن کـــرده زیورت امروز

محموداهمچــو جوهرت امروز

شور و غــــوغا و ناله ها دارم

----------------------------

سه شنبه 24 قوس 1394 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 15 دسامبر 2015 میلادی

سرودم

احمد محمود امپراطور


[ چهارشنبه 94/9/25 ] [ 1:0 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 وقتی آشنا بیگانه شود و بیگانه از درد تو نداند آنجاست که واقعاً خود را تنها احساس میکنی و در عمق چنین ناامیدی خدا را می یابی... پس عـزیزان خدا همـراه تان باد. -------------------------------- احمد محمود امپراطور?


وقتی آشنا بیگانه شود

و بیگانه از درد تو نداند

آنجاست که واقعاً خود را تنها احساس میکنی

و در عمق چنین ناامیدی

خدا را می یابی...

پس عـزیزان خدا همـراه تان باد.


--------------------------------

احمد محمود امپراطور


[ سه شنبه 94/9/24 ] [ 12:32 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 تــرکم مکن که عاشـق و دیوانه ات منم تنــگِ شــراب و ساقیء میخانه ات منم فـــرش است بارگـــاه دلم پیش مقــدمت در هر کجا چو بـرزن و کاشانه ات منم داغ از جگر، سرشک ز چشمم جوانه زد ابـــری بهـــارِ گلشـن و گلخــانه ات منم هفت آسمـان به گرد رهت من نمیـدهم آن خاک خورده گوشـه ی ویرانه ات منم آری منــم که صبحـگه و شـــام میطپــم مــرغ اسیــر و ســوزشِ پـروانه ات منم جـــز من نکرده شــرح معمای عشق تو  مجنــــونِ پا برهنــــــه و افسانه ات منم از داغ هجــر تو جگــر آتش گرفتـه است دودی سپنـــدِ مجلــسی رنـــدانه ات منم زشت است قهــر کردن و از خود بریدنت هم آیینــــه به روی تو هم شانه ات منم بگــــذر ز چاپلوس و چشـم پاره جان من یــــار و رفیـــق بیغـش و مردانه ات منم آنــــکه ندیدی محمود دل بیقـــــــرار بود آن آشنــــای از خـــــود و بیگانه ات منم ---------------------------------- دوشنبه 23 قوس 1394 هجری خورشیدی که برابر میشود به 14 دسامبر 2015 میلادی ســـرودم احمد محمود امپراطور افغانستان


تــرکم مکن که عاشـق و دیوانه ات منم

تنــگِ شــراب و ساقیء میخانه ات منم

فـــرش است بارگـــاه دلم پیش مقــدمت

در هر کجا چو بـرزن و کاشانه ات منم

داغ از جگر، سرشک ز چشمم جوانه زد

ابـــری بهـــارِ گلشـن و گلخــانه ات منم

هفت آسمـان به گرد رهت من نمیـدهم

آن خاک خورده گوشـه ی ویرانه ات منم

آری منــم که صبحـگه و شـــام میطپــم

مــرغ اسیــر و ســوزشِ پـروانه ات منم

جـــز من نکرده شــرح معمای عشق تو
 
مجنــــونِ پا برهنــــــه و افسانه ات منم

از داغ هجــر تو جگــر آتش گرفتـه است

دودی سپنـــدِ مجلــسی رنـــدانه ات منم

زشت است قهــر کردن و از خود بریدنت

هم آیینــــه به روی تو هم شانه ات منم

بگــــذر ز چاپلوس و چشـم پاره جان من

یــــار و رفیـــق بیغـش و مردانه ات منم

آنــــکه ندیدی محمود دل بیقـــــــرار بود

آن آشنــــای از خـــــود و بیگانه ات منم

----------------------------------

دوشنبه 23 قوس 1394 هجری خورشیدی

که برابر میشود به 14 دسامبر 2015 میلادی

ســـرودم

احمد محمود امپراطور

افغانستان


[ سه شنبه 94/9/24 ] [ 12:33 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

آبــاد باد در همـــه جا آشیان زن هرگز مباد آفت دوران بجان زن احمد محمودامپراطور


آبــاد باد در همـــه جا آشیان زن

هرگز مباد آفت دوران بجان زن


امپراطور


[ شنبه 94/9/21 ] [ 11:45 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 به استقبال غزل احمد محمود امپراطور ____________ روزیی ما رنج و درد غــــــم بود شام و سحر بهــر خود سرمایـــه و قصــــر عقاب انداختند خود فروشان دیده باشی هر زمان اینگونه اند ملت بیچــــــاره را در منجـــــــــلاب انداختند امپراطور عزیــــــزم غـــــم مخور چون عاقبت آبــــــروی مفســـــدین را در رکاب انداختند ----------- مظهری بجواب محترم مظهری ____________ مظهری در این وطن هرکس جفا بیحد نمود نــــام آن را یـــا غنیــــمت یا ثـــواب انداختند تا نگردد محکمـــه دزدان به جرم خود سری خلق مظلــــوم را به صد نوع ارتکاب انداختند گشته ام مجنون از این بیداد بی پایان شان امپــراطور را ز اقلیـــــــــــــم شباب انداختند ------------- امپراطور


به استقبال غزل احمد محمود امپراطور

____________

روزیی ما رنج و درد غــــــم بود شام و سحر

بهــر خود سرمایـــه و قصــــر عقاب انداختند

خود فروشان دیده باشی هر زمان اینگونه اند

ملت بیچــــــاره را در منجـــــــــلاب انداختند

امپراطور عزیــــــزم غـــــم مخور چون عاقبت

آبــــــروی مفســـــدین را در رکاب انداختند

-----------
مظهری

بجواب محترم مظهری
____________

مظهری در این وطن هرکس جفا بیحد نمود

نــــام آن را یـــا غنیــــمت یا ثـــواب انداختند

تا نگردد محکمـــه دزدان به جرم خود سری

خلق مظلــــوم را به صد نوع ارتکاب انداختند

گشته ام مجنون از این بیداد بی پایان شان

امپــراطور را ز اقلیـــــــــــــم شباب انداختند

-------------
امپراطور


[ یکشنبه 94/9/15 ] [ 11:44 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 بر خصــم وطن، وطن ندارد ارزش بـر سوختـــــه دل چمن ندارد ارزش از بهرِ شهید عشق و آزادی و صلح سنـــگِ لحـــد و کفـــن ندارد ارزش --------- احمد محمود امپراطور?


بر خصــمِ وطن، وطن ندارد ارزش

بـر سوختـــــه دل چمن ندارد ارزش

از بهرِ شهیدِ عشق و آزادی و صلح

سنـــگِ لحـــد و کفـــن ندارد ارزش

--------
امپراطور


[ یکشنبه 94/9/15 ] [ 11:16 عصر ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]

 احمد محمود امپراطور و محمد نعیم جوهر اخذ تصویر شنبه 07 قوس 1394 هجری خورشیدی کابل / افغانستان


احمد محمود امپراطور

و

محمد نعیم جوهر

اخذ تصویر

شنبه 07 قوس 1394 هجری خورشیدی


که برابر میشود به 28 نوامبر 2015 میلادی

کابل / افغانستان[ یکشنبه 94/9/15 ] [ 9:46 صبح ] [ احمد محمود امپراطور ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

موضوعات وب
امکانات وب


بازدید امروز: 162
بازدید دیروز: 323
کل بازدیدها: 867851